Z koncertů ve Štěpánově:


Konečně skončila "covidová uzávěra pro pořádání kulturních akcí". V pátek 25.6. jsme tedy měli opět kulturní svátek - své umění předvedl nadšeným posluchačům excelentní klavírista Lukáš Klánský. Svůj klavírní recitál si sám i vtipně moderoval, pro přítomné v ČR žijící angličany i v jejich rodné řeči.

V neděli 16. února u nás vystoupilo houslové duo v neobvyklé sestavě, otec a dcera, slavný a u nás i ve světě uznávaný sólový i komorní hráč na housle profesor Leoš Čepický a jeho dcera, Alžběta Čepická. Ta nejenže studuje souběžně dva vysokoškolské obory v Brně, ale současně je velmi nadějnou interpretkou houslové hry jak sólové, tak i komorní. V programu této dvojice zazněly skladby z období baroka (G.  F.  Händel, G. P. Telemann, J. S. Bach), ale i z období 18. 19. a 20. století. Pověstnou "třešničkou na dortu" byla tři famózní Capriccia N. Paganiniho v úpravě pro dvoje housle.

Sobotní odpoledne 1. února nám zpestřilo vystoupení skvělé manželské klavírní duo - Kristina a Martin Kasíkovi. Jejich brilantní podání druhé řady Slovanských tanců Antonína Dvořáka nám přineslo nevšední zážitek. Odpolední vystoupení vyvrcholilo dramatickým podáním Španělské rapsodie od Maurice Ravela.

Namísto Lobkowicz trio přijeli pouze dva umělci: Lukáš Klánský a Ivan Vokáč. Jejich třetí kolega Jan Mráček v tu dobu byl na vyhlašování cen Classic Prague Awards, kde byl jedním ze tří finalistů za nejlepší sólový výkon roku 2019. V programu zazněly mistrovská díla L. van Beethovena, F. Chopina, M. Petráše a S. Rachmaninova v precizním provedení.

Novoroční koncert, Klavírní recitál Jana Schulmeistera mladšího, teprve třináctiletého a velmi nadějného klavíristy z Kroměříže, jehož kořeny sahají i do Olomouce, se nesl ve znamení bravurně provedených skladeb D. Scarlattiho, F. Liszta a C. Franka. Klavírní koncert A dur W. A. Mozarta si Honzík zahrál se svojí maminkou Martinou Schulmeisterovou, členkou Petrof Piano tria.  

Adventní koncert tří pěveckých sborů v sobotu 14. prosince nadchl nabitý obecní kostel sv. Barbory ve Štěpánově. Mužský pěvecký sbor Vítkovice (zal. 1900) se sbormistrem Stanislavem Strouhalem, Smíšený pěvecký sbor Cantabile a Dětský pěvecký sbor Pelčata (ZŠ Štěpánov), oba pod vedením Ester Pelcové předvedli adventní i vánoční skladby a sklidili zasloužený potlesk. Na závěr si všechny sbory i posluchači zazpívali dvě vánoční koledy.

Foto Ing. Jiří Kroupa, zpěvák sboru Cantabile

Vůně sena a benzínu. Co si představit pod tímto nezvyklým názvem koncertu otce Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka? Štěpánovy kouzelné prsty nás přenesly do poetického období jeho dětství a dospívání, na louky a do přírody české krajiny. Matěj nám pomocí hudby a slov přiblížil dynamiku a tempo rozvíjejícího se automobilismu. A výsledný dojem umocněný připomínkou blížících se Vánoc byl odměněn potleskem ve stoje! Děkujeme!

V sobotu 12. října 2019 jsme si vyslechli skvělé Janáčkovo kvarteto, které předneslo skladby Josefa Haydna, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Nadšení posluchači ocenili výborné hudebníky nadšeným potleskem!

Kruh přátel hudby zahájil koncertní sezonu

"Dnes to byl pro mne jeden z největších zážitků. Ta Sonáta C dur pro housle a klavír Bohuslava Martinů mne opravdu dostala! Děkuji Vám za fantastický koncert." Tak hodnotil vystoupení dua umělců Ivana Ženatého (housle) a Martina Kasíka (klavír) jeden z mnoha zúčastněných a vzácný host, profesor Jindřich Štreit, věhlasný fotograf ze Sovince, v dopise adresovaném předsedovi KPH Ing. Jindřichu Přidalovi bezprostředně po koncertě.

Jistě by s ním souhlasili všichni přítomní posluchači, neboť nakonec odměnili výkony obou špičkových interpretů ovacemi vestoje a dočkali se i vytouženého přídavku v podobě 2. věty ze Sonáty Oskara Nedbala, Romance.

Hudební podvečer obsahoval ale i další skvosty v podobě Sonáty F dur pro housle a klavír Antonína Dvořáka a Baladu pro housle a klavír Josefa Bohuslava Foerstera. I přes zvýšené vstupné v letošní sezoně byl sál ZUŠ ve Štěpánově téměř zcela zaplněn a oba umělci zde předvedli virtuozitu nejvyšší úrovně. Zejména právě v kolosální Sonátě B. Martinů jsme žasli nad technicky náročnými pasážemi, zahranými v šíleném tempu, jež střídaly lyrické a romanticky laděné melodie.

Je to pro nás velká čest, že tito slavní sólisté, komorní hráči, spoluhráči s mnoha světovými orchestry a v neposlední řadě uznávaní pedagogové, se opakovaně a rádi vracejí do naší obce a jejího malého koncertního sálu.

J. Přidalová

Svatováclavský koncert

V den státního svátku, patrona české země svatého Václava, jsme v kostele sv. Vavřince přivítali soubor Ensemble Serpens cantat, ve složení Alice Ondrejková - soprán, Jan Ondrejka - tenor, Martin Flašar - barokní housle a Kamila Dubská - varhany. Posluchači byli nadšeni z krásných, čistých tónů barokní hudby, které se nesly z kůru a evokovaly půvab barokního prostředí v našem barokním kostele. Varhanice si pochvalovala ladění opravených vzácných barokních varhan. Na závěr zazněl Svatováclavský chorál, který byl před vznikem Československa neoficiální hymnou českých zemí. Mnozí si teprve v den konání koncertu uvědomili, že svatý Václav je vyobrazen i v našem kostele na jednom z vitrážových oken.            JP