Z koncertů ve Štěpánově:

Vložte svůj text...

Novoroční koncert, Klavírní recitál Jana Schulmeistera mladšího, teprve třináctiletého a velmi nadějného klavíristy z Kroměříže, jehož kořeny sahají i do Olomouce, se nesl ve znamení bravurně provedených skladeb D. Scarlattiho, F. Liszta a C. Franka. Klavírní koncert A dur W. A. Mozarta si Honzík zahrál se svojí maminkou Martinou Schulmeisterovou, členkou Petrof Piano tria.  

Adventní koncert tří pěveckých sborů v sobotu 14. prosince nadchl nabitý obecní kostel sv. Barbory ve Štěpánově. Mužský pěvecký sbor Vítkovice (zal. 1900) se sbormistrem Stanislavem Strouhalem, Smíšený pěvecký sbor Cantabile a Dětský pěvecký sbor Pelčata (ZŠ Štěpánov), oba pod vedením Ester Pelcové předvedli adventní i vánoční skladby a sklidili zasloužený potlesk. Na závěr si všechny sbory i posluchači zazpívali dvě vánoční koledy.

Foto Ing. Jiří Kroupa, zpěvák sboru Cantabile

Vůně sena a benzínu. Co představit pod tímto nezvyklým názvem koncertu otce Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka? Štěpánovy kouzelné prsty nás přenesly do poetického období jeho dětství a dospívání, na louky a do přírody české krajiny. Matěj nám pomocí hudby a slov přiblížil dynamiku a tempo rozvíjejícího se automobilismu. A výsledný dojem umocněný připomínkou blížících se Vánoc byl odměněn potleskem ve stoje! Děkujeme!

V sobotu 12. října 2019 jsme si vyslechli skvělé Janáčkovo kvarteto, které předneslo skladby Josefa Haydna, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Nadšení posluchači ocenili výborné hudebníky nadšeným potleskem!

Kruh přátel hudby zahájil koncertní sezonu

"Dnes to byl pro mne jeden z největších zážitků. Ta Sonáta C dur pro housle a klavír Bohuslava Martinů mne opravdu dostala! Děkuji Vám za fantastický koncert." Tak hodnotil vystoupení dua umělců Ivana Ženatého (housle) a Martina Kasíka (klavír) jeden z mnoha zúčastněných a vzácný host, profesor Jindřich Štreit, věhlasný fotograf ze Sovince, v dopise adresovaném předsedovi KPH Ing. Jindřichu Přidalovi bezprostředně po koncertě.

Jistě by s ním souhlasili všichni přítomní posluchači, neboť nakonec odměnili výkony obou špičkových interpretů ovacemi vestoje a dočkali se i vytouženého přídavku v podobě 2. věty ze Sonáty Oskara Nedbala, Romance.

Hudební podvečer obsahoval ale i další skvosty v podobě Sonáty F dur pro housle a klavír Antonína Dvořáka a Baladu pro housle a klavír Josefa Bohuslava Foerstera. I přes zvýšené vstupné v letošní sezoně byl sál ZUŠ ve Štěpánově téměř zcela zaplněn a oba umělci zde předvedli virtuozitu nejvyšší úrovně. Zejména právě v kolosální Sonátě B. Martinů jsme žasli nad technicky náročnými pasážemi, zahranými v šíleném tempu, jež střídaly lyrické a romanticky laděné melodie.

Je to pro nás velká čest, že tito slavní sólisté, komorní hráči, spoluhráči s mnoha světovými orchestry a v neposlední řadě uznávaní pedagogové, se opakovaně a rádi vracejí do naší obce a jejího malého koncertního sálu.

J. Přidalová

Svatováclavský koncert

V den státního svátku, patrona české země svatého Václava, jsme v kostele sv. Vavřince přivítali soubor Ensemble Serpens cantat, ve složení Alice Ondrejková - soprán, Jan Ondrejka - tenor, Martin Flašar - barokní housle a Kamila Dubská - varhany. Posluchači byli nadšeni z krásných, čistých tónů barokní hudby, které se nesly z kůru a evokovaly půvab barokního prostředí v našem barokním kostele. Varhanice si pochvalovala ladění opravených vzácných barokních varhan. Na závěr zazněl Svatováclavský chorál, který byl před vznikem Československa neoficiální hymnou českých zemí. Mnozí si teprve v den konání koncertu uvědomili, že svatý Václav je vyobrazen i v našem kostele na jednom z vitrážových oken.            JP