Kruhy přátel hudby Uničovsko

Jestli vás zajímají ty nejčerstvější novinky ze světa komorní hudby, jste na tom nejlepším místě. Chceme vás informovat o komorních koncertech v oblasti od Olomouce po Hanušovice.

Koncem června, po dlouhé době vynucené nečinnosti, byly opět obnoveny koncerty komorní hudby. Více v sekci Fotogalerie.

Smutná zpráva: Dne 3. 1. 2021 v časných ranních hodinách ve věku nedožitých 93 let zemřel zakladatel Kruhů přátel hudby na Uničovsku pan Jan Morávek. Čest jeho památce!

Kdo vše rozdal, ten vše má .....

Jestliže se v mnoha obcích na Uničovsku a Olomoucku řekne jméno Jan Morávek, či spíše Jenda nebo Jeníček, rezonuje. Poněvadž jeho nositel, který v sobotu 3. ledna 2021 zemřel ve věku nedožitých 93 let, se pro mnohé z nás stal symbolem obětavosti, nadšení a lásky k vážné hudbě.

Jako ředitel Základní umělecké školy v Uničově, později dlouhá léta jako penzista, organizoval desítky, ba stovky koncertů předních osobností vážné hudby v těchto regionech. Využíval k tomu svých kontaktů s umělci i diplomatického umu při jednání s organizátory (dříve předsedy JZD, později se starosty jednotlivých obcí). Koncertní šňůry, které vytvářel, pak s hudebníky i neúnavně objížděl, to znamená, že vystoupení slyšel i osmkrát, devětkrát po sobě. Vždy se se stejným zaujetím i odborným vhledem. Při koncertech sedával ve svém hnědém proužkovaném obleku vždy vzadu. Nechtěl, aby pozornost byla poutána k němu, nýbrž k umělcům, o nichž měl také ve zvyku na počátku i na závěr koncertu pohovořit. Chtěl, aby si posluchači uvědomili výjimečnost těchto kulturních počinů. A měl pravdu. Venkovské Kruhy přátel hudby jsou jen u nás, a i dnes, kdy došlo díky společenským a ekonomickým změnám k zmenšení jejich počtu na sedmnáct, tvoří skoro jednu pětinu všech KPH v České republice, která jsou ale ve větších a velkých městech. Jde tedy o dílo trvalejší kovu, jak by řekl básník Ovidius.

S mnohými předsedy jednotlivých kruhů navázal přátelská spojení. Věděl o jejich slastech a zejména strastech, které se jim snažil ulehčit mimo jiné i tím, že sháněl finanční dotace na Podzimní hudební festival, do nějž velkou část koncertů začlenil. Nepamatuji jej naštvaného, bez nálady - vždycky přijelo sluníčko. Možná i proto, že velkou oporu měl v rodině - manželce, která však v roce 2003 zemřela, ale i dětech, které se často různou formou na péči o umělce podílely.

Z myslí "svých" KPH nezmizel ani poté, co se ze zdravotních důvodů vzdal jejich vedení. Na každém koncertě z řad posluchačů zazněla otázka - Jak se má pan Morávek? Byl jimi pozdravován a připomínán, sám se na ně stále vyptával a chtěl být informován o všem, co se děje. Dokonce i v Domově důchodců, kde na sklonku života pobýval, se pokoušel pro své spolubydlící organizovat "minikoncerty" svých nejvěrnějších hudebních přátel.

Jsme jeho pokračovateli, nositeli jeho odkazu, který bychom měli pečlivě hlídat. Protože něco takového, co Jeníček vytvořil, se asi už nikomu jinému nikdy nepodaří.

Requiescat in pace!

Karla Vymětalová

Jenda Morávek byl a zůstává pro mne hanáckým Pánbíčkem. Měl všechny boží rysy a hanáckou rozšafnost a moudrost. Bývalý učitel Lidové umělecké školy / Lidušky/ v Uničově, milovník klasické hudby, využil v osmdesátých letech minulého století příležitost k založení tak zvaných Kruhů přátel hudby v 27 obcích a osadách na Uničovsku. Šel na to chytře. Všechna Jednotná zemědělská družstva měla zvláštní fond na uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu. Tuto aktivitu nebylo možno odmítnout. Jenda trpělivě objížděl předsedy Jednotných zemědělských družstev, až získal jejich souhlas. Vznikla nejhustší koncertní síť na kilometr čtvereční na světě. Na Uničovsku se tak rok co rok uskutečnilo několik set koncertů a ne ledajakých. I v nejmenších obcích bez koncertního sálu, ale s malým kostelíkem či mateřskou školkou se začala objevovat zvučná jména hvězd koncertních pódií, jakými byli např. Josef Suk, Eduard Haken, Pavel Šporcl, Štěpán Rak, Jiří Hlaváč, Jaroslav Krček, Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto a ve výčtu souborů a sólistů bych mohl ještě dlouho pokračovat...

Jenda začal zvát i představitele profese herecké, a tak v různých kombinacích s koncertními umělci zněly verše v podání Radovana Lukavského, Otakara Brouska, Gabriely Vranové, Táni Fischerové, Jitky Molavcové... Pokládám si za čest, že jsem byl ke spolupráci pozván i já a tak mohu podat autentické svědectví o Jendovi, o organizaci koncertů a jejich ohlasu. Koncerty byly hodinové, Jenda měl vždy zasvěcený úvod. Čas se musel striktně dodržovat, protože se po odpoledním vystoupení přejíždělo jinam na podvečerní a potom ještě jinam na večerní. Harmonogram sestavoval Jenda tak, aby nedocházelo, jak on říkal, k časovým prodlevám. V praxi to znamenalo, že jsme dojížděli do jednotlivých míst těsně před začátkem a odjížděli ihned po skončení. Často se stávalo, že pohostinní pořadatelé připravili občerstvení. To ale Jenda dopředu věděl a itinerář dle toho upravoval.
V autě seděl vždy vedle šoféra a navigoval spletí silniček a místních cest, které vedly k místu konání. Během jízdy zároveň informoval, co se kde chystá k jídlu. Popravdě, chystalo se všude. Skvělé hanácké koláče, místní uzeniny, v Troubelicích vždy minutková večeře, v Lošticích bývala jednu dobu zabíjačka...

Za Jendou se nejezdilo jen na jedno vystoupení, ale rovnou na sedm až třeba čtrnáct, podle toho, kolik času umělci měli. V sobotu a v neděli byla tři vystoupení denně, ve všední dny dvě. Jak jinak pokrýt dvacet sedm pořadatelů? V posledních letech několik štací ubylo... Stát přestal podporovat tuto bohulibou činnost. Honoráře umělců byly sice jen symbolické, ale každý z účinkujících se těšil na setkání s Jendou i s jedinečným publikem. Musím dodat, že Jenda tuto nesmírně namáhavou a organizačně složitou agendu vykonával s láskou a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

V posledních letech už ze zdravotních důvodů nemohl jezdit na jednotlivé koncerty. Ty se však zásluhou dalších nadšenců a Jendových přátel konaly a konají dál. Bylo by škoda opustit hudbymilovné Hanáky a Hanačky, z kterých vychoval snad nejlepší, nejvstřícnější a zároveň nejzasvěcenější posluchače, s jakými jsem se kdy setkal. Jan Morávek, pro přátele Jenda, včera v noci zemřel. Odešla jedna z největších osobností, s jakou jsem se v životě setkal. Vše, co na poli hudebním vykonal, bude žít dál. V nás účinkujících i v každém z těch desítek tisíc posluchačů, kteří se zúčastňovali na Uničovsku a jeho okolí koncertů.
Štafetu převzala za Jendu paní doktorka Karla Vymětalová a vede si skvěle. Dobře ví, že Jendou zaseté símě hudby a slova, ponese ještě dlouho vzácné plody lásky k naší zemi, k lidem a k Bohu.

Alfred Strejček 5. ledna 2021

https://m.unicov.cz/odesel-pan-jan-moravek/d-22608https://m.unicov.cz/odesel-pan-jan-moravek/d-22608 

Rok 2021 začal pro příznivce hudebního umění i pro všechny špičkové muzikanty nevesele. 

V sobotu 2. ledna ve věku nedožitých 93 let z tohoto světa navždy odešel pan Jan Morávek - neúnavný organizátor koncertního života, znalec hudby, houslista, osobní přítel mnoha špičkových umělců a skvělý člověk nadaný nevšedním diplomatickým talentem.
Osobnost Jana Morávka je neodmyslitelně spjata s rozvojem hudební kultury v Uničově i ve velké části střední Moravy. Po celý svůj profesní život i v době zaslouženého odpočinku se neúnavně staral o propagaci artificiální hudby, jeho zásluhou se tento žánr dostal k posluchačům i v těch nejmenších obcích regionu. Měl nezastupitelnou roli při vzniku několika desítek kruhů přátel hudby či v přípravě Podzimního hudebního festivalu, který řadu let obohacoval kulturní život značné části Olomouckého kraje.
Dodnes se díky jeho působení nabízí posluchačům vystoupení špičkových umělců a těles představujících repertoár vážné hudby v té nejlepší interpretační kvalitě. Jeho práce významně překročila hranice regionu a zároveň přispěla k propagaci našeho kraje jako místa s rozvinutou hudební kulturou a bohatým kulturně-společenským životem.
Jan Morávek se narodil 6. března 1928 v Zábřehu na Moravě, kde také absolvoval měšťanskou školu. Po jejím ukončení složil úspěšně přijímací zkoušku na brněnskou konzervatoř v oboru hra na violoncello, z existenčních důvodů však nemohl ke studiu nastoupit a začal pracovat na zábřežském okresním úřadě jako pomocný úředník. Hudebnímu vzdělávání se však věnoval i nadále: bral soukromé hodiny houslí u tehdejšího koncertního mistra Moravské filharmonie J. Černého a hodiny hudební teorie u Jana Petzolda. Oba pedagogové jej později připravovali ke státní zkoušce, kterou složil na brněnské konzervatoři. Vzápětí nastoupil jako učitel hry na housle nejprve na hudební škole v Zábřehu, později dostal stálé místo v Jeseníku. Zde se seznámil s klavíristkou Janou Havrdovou (zemřela roku 2003), s níž se v roce 1956 oženil. Společně se přestěhovali do Uničova, kde nastoupili oba místo na hudební škole. V Uničově se narodily také jejich dvě děti - Jan a Zuzana.
Jan Morávek se po svém příchodu na nové místo stal zástupcem ředitele školy, kterou pak v letech 1964 až 1988 vedl. Od poloviny šedesátých let 20. století se podílel na hudební osvětě - vedl hudební sekci klubu přátel umění, který byl založen v roce 1963, a roku 1974 stál u zrodu kruhu přátel hudby. Zároveň začal usilovat o adaptaci někdejšího kostela Povýšení sv. Kříže na koncertní síň. V nelehké době všeobecného nedostatku a plánovaného hospodářství dokázal díky diplomatickému talentu pro svou myšlenku získat podporu tehdejších politických představitelů a zároveň i nemalé finanční prostředky. Jeho snaha byla ukončena v roce 1983, kdy byl sál předán veřejnosti a Uničov se stal místem vyhlášených koncertů vážné hudby. Kruhy přátel hudby začaly postupně vznikat také v okolních obcích, kam zásluhou Jana Morávka přijížděli nejlepší interpreti.
Do konce 80. let 20. století se Janu Morávkovi povedlo vytvořit síť 27 hudebních kruhů, na jejichž koncertech vystupovali špičkoví interpreti. Po společenských změnách v 90. letech sice některé z nich zanikly, ale na mnoha místech na práci Jana Morávka navázali další nadšenci a tento mimořádný jev přetrval dodnes. Vynikající klavírista a profesor Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Ivan Klánský o kruzích přátel hudby na Uničovsku řekl: "Je to evropský unikát. Když někde ve světě mluvím o tom, že v okruhu čtyřiceti kilometrů kolem relativně malého města existují více než dvě desítky kruhů přátel hudby, nikdo mi nechce věřit. Samozřejmě v zahraničí jsou také malá města s tradicí komorních koncertů. Ale aby do obce, která má například dva tisíce obyvatel, přijížděli ti nejšpičkovější hráči, to je opravdu náš fenomén. Myslím si, že právě Uničov prostřednictvím Jana Morávka zde vytvořil takové specifikum - ti největší umělci, kteří v zahraničí vystupují jen ve významných centrech, na významných festivalech a hrají za obrovské peníze, jsou ochotni přijet třeba i na vesnici." Je třeba dodat, že profesor Ivan Klánský sám k rozvoji koncertního života v malých městech významně přispívá. Vždy si ve svém nabitém diáři najde místo pro vystoupení nejen na pódiu uničovské koncertní síně, nýbrž i v celé řadě sálků malých obcí. V tomto díle pokračují i jeho děti, dnes již respektovaní interpreti.
Neúnavná organizační snaha Jana Morávka přivedla k artificiální hudbě celou řadu nových posluchačů. Ne nadarmo se také roku 2008 stal vůbec prvním držitelem zlaté pamětní medaile města Uničova. O 11 let později se také stal laureátem Ceny hejtmana Olomouckého kraje za mimořádný přínos v oblasti kultury.
Práce Jana Morávka zcela proměnila a mimořádně pozdvihla kulturní, především pak hudební život v celém regionu. Jen nám proto velkou ctí, že můžeme svým malým dílem přispět k jeho pokračování.
Nikola Hirnerová a Marek Juráň, Kruh přátel hudby Uničov


Wikipedie:

Kruh přátel hudby (dále jen KPH) je uskupení, které pořádá zpravidla koncerty klasické hudby. Dříve bývaly KPH v každém větším městě, ale nyní dobře fungují jen málokde. Díky tomu, že Nadace Český hudební fond spolufinancuje koncerty KPH, na kterých účinkují umělci z Listiny mladých umělců (Vydává Nadace Český hudební fond), tak se v některých městech udržely KPH dodnes. 

Nadace Český hudební fond vznikla roku 1994 převzetím majetku státního Českého hudebního fondu. Posláním nadace je "je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů".    https://www.nchf.cz/ 

Vážení a milí hosté našich koncertů,

dovolte mi, abych vám za všechny KPH v rámci Uničovska ze srdce poděkovala za radost, kterou jste svým posluchačům u nás v minulé sezoně či předcházejících letech rozdali. Pro mnohé posluchače jste nedílnou součástí jejich kulturního vyžití, mnohým pomáháte zase se radovat a další povznášíte na několik hodin z každodenních starostí. S vámi stojíce na zemi, dotýkáme se nebes. A to nejen těch hudebních. Jste už prostě naši.

Vážíme si toho, že k nám vážíte cestu, jsme si vědomi času i námahy, které turné po Uničovsku znamená. To, že se - i za podmínek, které bohužel nemůžeme změnit - k nám často, a někteří i každoročně vracíte - snad svědčí o tom, že i my máme co nabídnout. Minimálně otevřená srdce a mysl, pohostinnou náruč a respekt, který vám všem jako pravým mistrům svého řemesla plným právem patří.

Děkuji tedy za všechny a přeji nejen vám, ale i vašim rodinám v nastávajícím roce 2020 především zdraví, duševní pohodu a aby radost, kterou rozdáváte, se vám také vracela. Mějte se hezky, těšíme se na vás. 

Za všechny K. Vymětalová

O NAŠEM POSLÁNÍ A ČINNOSTI

Hudba byla vždycky důležitou součástí našeho života. Před mnoha lety založil tehdejší ředitel ZUŠ Uničov Jan Morávek první Kruh přátel hudby Uničov a dále pomohl založit tyto KPH v mnoha okolních městech a obcích. Většina z nich funguje dodnes a přináší mnoha lidem radost z klasické komorní hudby. Chceme zde propagovat naši činnost, která je založena na dobrovolné práci mnoha organizátorů a neobejde se bez finanční podpory měst a obcí a také Nadace Český hudební fond.

Před začátkem prázdnin roku 2017 se sešli předsedové KPH ve Skrbeni u PhDr. Vymětalové, naší koordinátorky, a mimo jiné se dohodli, že se pokusí prezentovat kruhy přátel z naší oblasti, Uničovska, Olomoucka, Zábřežska a Šumperska na vlastních webových stránkách. Ty mají sloužit především pro naši informaci navzájem a v případě jejich rozšíření mezi posluchače a příznivce komorní hudby i pro širší veřejnost.

Každý z členů KPH má svoji vlastní podstránku v jednotlivých stránkách, kam může umísťovat svoje důležité informace.

Koordinátorka zde bude zveřejňovat termíny koncertů podle jednotlivých umělců a souborů a kdo bude mít zájem, může tedy navštívit koncert i v jiném než vlastním koncertním sále. 

Vybíráme pro vás přehled o konání koncertů v našem regionu!