Kruhy přátel hudby Uničovsko

Jestli vás zajímají ty nejčerstvější novinky ze světa komorní hudby, jste na tom nejlepším místě. Chceme vás informovat o komorních koncertech v oblasti od Olomouce po Hanušovice.


Wikipedie:

Kruh přátel hudby (dále jen KPH) je uskupení, které pořádá zpravidla koncerty klasické hudby. Dříve bývaly KPH v každém větším městě, ale nyní dobře fungují jen málokde. Díky tomu, že Nadace Český hudební fond spolufinancuje koncerty KPH, na kterých účinkují umělci z Listiny mladých umělců (Vydává Nadace Český hudební fond), tak se v některých městech udržely KPH dodnes. 

Nadace Český hudební fond vznikla roku 1994 převzetím majetku státního Českého hudebního fondu. Posláním nadace je "je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů".    https://www.nchf.cz/ 

Vážení a milí hosté našich koncertů,

dovolte mi, abych vám za všechny KPH v rámci Uničovska ze srdce poděkovala za radost, kterou jste svým posluchačům u nás v minulé sezoně či předcházejících letech rozdali. Pro mnohé posluchače jste nedílnou součástí jejich kulturního vyžití, mnohým pomáháte zase se radovat a další povznášíte na několik hodin z každodenních starostí. S vámi stojíce na zemi, dotýkáme se nebes. A to nejen těch hudebních. Jste už prostě naši.

Vážíme si toho, že k nám vážíte cestu, jsme si vědomi času i námahy, které turné po Uničovsku znamená. To, že se - i za podmínek, které bohužel nemůžeme změnit - k nám často, a někteří i každoročně vracíte - snad svědčí o tom, že i my máme co nabídnout. Minimálně otevřená srdce a mysl, pohostinnou náruč a respekt, který vám všem jako pravým mistrům svého řemesla plným právem patří.

Děkuji tedy za všechny a přeji nejen vám, ale i vašim rodinám v nastávajícím roce především zdraví, duševní pohodu a aby radost, kterou rozdáváte, se vám také vracela. Mějte se hezky, těšíme se na vás. 

Za všechny K. Vymětalová

O NAŠEM POSLÁNÍ A ČINNOSTI

Hudba byla vždycky důležitou součástí našeho života. Před mnoha lety založil tehdejší ředitel ZUŠ Uničov Jan Morávek první Kruh přátel hudby Uničov a dále pomohl založit tyto KPH v mnoha okolních městech a obcích. Většina z nich funguje dodnes a přináší mnoha lidem radost z klasické komorní hudby. Chceme zde propagovat naši činnost, která je založena na dobrovolné práci mnoha organizátorů a neobejde se bez finanční podpory měst a obcí a také Nadace Český hudební fond.

Před začátkem prázdnin roku 2017 se sešli předsedové KPH ve Skrbeni u PhDr. Vymětalové, naší koordinátorky, a mimo jiné se dohodli, že se pokusí prezentovat kruhy přátel z naší oblasti, Uničovska, Olomoucka, Zábřežska a Šumperska na vlastních webových stránkách. Ty mají sloužit především pro naši informaci navzájem a v případě jejich rozšíření mezi posluchače a příznivce komorní hudby i pro širší veřejnost.

Každý z členů KPH má svoji vlastní podstránku v jednotlivých stránkách, kam může umísťovat svoje důležité informace.

Koordinátorka zde bude zveřejňovat termíny koncertů podle jednotlivých umělců a souborů a kdo bude mít zájem, může tedy navštívit koncert i v jiném než vlastním koncertním sále. 

Vybíráme pro vás přehled o konání koncertů v našem regionu!