Litovel

Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, 784 01 Litovel

tel., fax.: 585 341 622, 585 341 633, 602 740 826, 775 339 098

e-mail: vstupenky@mklitovel.cz , www.mklitovel.cz

PŘEDPLATNÉ ČINÍ - 600 Kč a 300 Kč (důchodci)

ABONENTKY ZAKOUPÍTE TAKÉ NA PRVNÍM KONCERTU KPH