Velká Bystřice

Lukáš Klánský                                        3.-4. 10.

Pražské komorní duo + Fr. Novotný      23.-25. 10.

Jiří Pazour                                                  6.-8. 11.

Terezie Fialová - Jiří Bárta                        27.-28. 11.

Petrof piano trio                                         11.-13. 12.

Duo Bohemiabass                                      12.-14.3.

Listina mladých Adam Klánský                  14.-16. 5.

M. Hroch s paní                                          v jednání