Loštice

Martin Kasík + Kristyna Kasíková

Petrof Piano Trio 8., 14.-15. 12.

České smyčcové duo 3.-5. 1.

Wihanovo kvarteto 17.-19. 1.

Matěj a Štěpán Rakovi 22.-23. 2.

Listina mladých - Slavic trio 3.-5. 4.

Duo Bohemiabass 8.-10. 5.

celkem 7 koncertů