Loštice

Lukáš Klánský                                     2.-4. 10.

Jiří Pazour                                             6.-8. 11.

Listina mladých - Slavic trio                21.-22.11.

Duo Bohemiabass                                12.-14.3.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová           23.-25. 4.

Listina mladých Adam Klánský              14.-16. 5.

M. Hroch s paní                                      v jednání