Loštice


Listina ml. Kateřina Potocká – klavír začátek září

Listina ml. - Acordeon accompagnato 20.-22. 10.

Čepický Leoš – Petr Saidl 11.-12. 11.

Guarneri Trio 15.-17. 3.

Kristina Fialová – Dominika Svozilová

Petrof Piano Trio únor, 23-24. 3.; 30.-31. 3.

Celkem 6 koncertů