Ruda nad Moravou

Ivan Ženatý a Igor Ardašev 6.-10. 9.

Štěpán a Matěj Rakovi 26.-28. 11.

Viento Marero Duo 8.-9. 1.

Jan Schulmeister ml. 5.-6. 2.

Aperto Trio 25.-27. 3.

Listina mladých - Kateřina Potocká v jednání