Plány koncertních sezón:

Každý ze zůčastněných KPH si zde může umístit svoje vlastní plány koncertů. Rozklikněte název obce v levém sloupci! 

Koncertní sezóna 2021/22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotliví umělci:

Katarína Ševčíková - harfa

Ivan Ženatý a Igor Ardašev - housle, klavír

Jiří Pazour - klavír

Terezie Fialová - Jiří Bárta - klavír, violoncello

Tomáš Mach - housle

Štěpán a Matěj Rakovi - kytara

Jan Schulmester ml. - klavír

Leoš a Alžběta Čepičtí - housle

Soubory:

Guarneri trio

Pražské komorní duo a František Novotný

Mucha Trio - klarinet, housle, klavír

Wihanovo kvarteto

Petrof Piano Trio

Viento Marero Duo - kytara, flétna

Trio Aperto

Listina mladých:

Adam Klánský - violoncello

Kateřina Potocká - klavír