Skrbeň

Ivan Ženatý + Martin Kasík 12.-18. 9.

Martin Kasík + Kristyna Kasíková

Petrof Piano Trio 8., 14.-15.12.

České smyčcové duo 3.-5. 1.

Lobkowitz trio 18.-19. 1. (ne 19. v 19,00)

Matěj a Štěpán Rakovi 22.-23. 2.

Guarneri trio 13.-15. 3.

Pražské komorní duo + Novotný 27.-29. 3.

Listina mladých - Slavic trio 3.-5. 4.

Kristina Fialová - Jiří Bárta 23.-26. 4.

celkem 10 koncertů