Skrbeň


Ivan Ženatý – Igor Ardašev 1.-6. 9.

Viktorie Zapletalová – klavír konec září, začátek října

Listina ml. - Acordeon accompagnato 20.-22. 10.

Leoš Čepický – Petr Saidl 11.-12. 11.

Wihanovo kvarteto 5.-7. 1.

Jan Schulmeister ml. + Dan Matejča 28.-29. 1.

Wihanovo kvarteto 26.-28. 1. nebo 2.-4. 2. 2024

Petrof Piano Trio únor, 23-24. 3.; 30.-31. 3.

Guarneri Trio 15.-17. 3. 2024

Barokní soubor Ensemble serpens cantat – 7.000 Kč 25.-26. 5.

Kristina Fialová – Anna Paulová

Celkem 10 koncertů