Skrbeň


Ivan Ženatý 3.-7. září

Listina mladých - Kopicová 26.-28. 10.

Dominika Weiss Hošková 25. 11.

Petrof piano trio 1.-2.12.; 9.12.; 15.-16.12.

Kateřina Potocká leden

Guarneri trio 8.-10. 3.

Wihanovo kvarteto 30. a 31. 3.

Miroslav Ambroš 12.-14, 4.

Táňa Medvecká 27. a 28. 4.

Smetanovo trio 3.-5. 5.

celkem 10 koncertů