Skrbeň

Ivan Ženatý a Igor Ardašev                          24.-27. 9.

Pražské komorní duo + Fr. Novotný              23.-25. 10.

Jiří Pazour                                                         6.-8. 11.

Musica a tre                                                   v jednání

Petrof piano trio                                                11.-13. 12.

Janáčkovo kvarteto                                         30. a 31. 1.

Guarneri trio                                                        13.-14. 3.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová                       23.-25. 4.

Listina mladých Adam Klánský                            14.-16. 5.

M. Hroch s paní                                                      v jednání