Stručně o umělcích

AMBROŠ, Miroslav - housle (nar. 1987)

Profesionálně se začal věnovat hře na housle až v jedenácti letech na gymnáziu J. Nerudy v Praze - s hudebním zaměřením u prof. Jiřího Hnyka. Současně jezdil na konzultace na Vysokou školu C. M. von Weber v Drážďanech k profesoru Ivanovi Ženatému, u kterého pak studoval tři roky na Pražské konzervatoři. V roce 2006 se stal posluchačem na Hudební fakultě AMU v Praze u prof. Ivana Štrause u kterého v roce 2012 úspěšně dokončil magisterské studium. V roce 2008/2009 studoval také na Hochschule für Musik und Theater Hannover u prof. Krzysztofa Wegrzyna. Od roku 2008 byl soukromým žákem Mistra Josefa Suka. V roce 2007 absolvoval mistrovské houslové kurzy v Ottawě v Kanadě u profesora Manhattan school of Music Pinchase Zukermana, kde pracoval také se zakládajícím členem Emerson kvartetu Eugenem Druckerem. Zúčastnil se také mistrovských kursů pod vedením A. Chumachenco, Z. Brona, R. Ricciho, G. Pauka, B. Sayeviche, S. Yaroseviche, S. Shippse, G. Kalinovského a dalších.

Miroslav Ambroš zvítězil v mnoha celostátních a mezinárodních soutěžích (Prague Junior Note, soutěž Bohdana Warchala na Slovensku, Kociánova houslová soutěž, Soutěž konzervatoří České republiky). V roce 2003 se stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže "Du Prix des Jeunes Talents Européens de Musique Classique" v Marseille (Francie). V roce 2004 získal na základě vítězství v soutěži stipendium společnosti YAMAHA. Společně s klavíristou Markem Šedivým se stal absolutním vítězem Národní soutěže Concertino Praga 2006 pro komorní soubory.

Miroslav Ambroš několikrát nahrával pro českou i slovenskou televizi i rozhlas a také pro marseillské a lucemburské rádio a BBC. V roce 2006 natočil své debutové CD společně s klavíristkou Zuzanou Ambrošovou u hudebního vydavatelství ArcoDiva. S Pražskou komorní filharmonií zahajoval v říjnu 2007 koncertní sezónu tohoto orchestru Čajkovského houslovým koncertem D dur pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Jako sólista také spolupracoval se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu, Českým národním symfonickým orchestrem, Filharmonií Brno, Severočeskou filharmonií Teplice, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmonií Olomouc, Pražským komorním orchestrem, Českým komorním orchestrem, Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorním orchestrem a dirigenty P. Vronským, T. Koutníkem, O. Kukalem, J. Krčkem, J. Chalupeckým, M. Ivanovičem, R. Štúrem (Slovensko) a E. Jaffem (Izrael), E. Rogisterem (USA) a J. Swobodou (Polsko). Koncertoval na významných pódiích v Dvořákově síni Rudolfina, Smetanově síni Obecního domu, ve Státní opeře Praha, ve Španělském sále Pražského hradu, v Komorním sále Lucemburské filharmonie, v Mendelssohnově sále v Hamburku, milánském divadle Dal Verme, římské Sala Caselle, ottawské Tabaret Hall a mnoha dalších. Vystoupil na mnoha koncertech a festivalech na Slovensku, v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Holandsku, Lucembursku, Chorvatsku, Švýcarsku a Kanadě. V listopadu roku 2008 uskutečnil mimořádně úspěšné turné s Czech virtuosi orchestra po jedenácti městech Španělska. Společně s Josefem Sukem, Jiřím Bártou, Janem Simonem a Karlem Untermüllerem vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské Jaro 2008 a s těmito vynikajícími umělci také natočil CD se skladbami A. Dvořáka a J. Suka u společnosti Supraphon.

Hraje na vzácný nástroj italského mistra houslaře Camilla de Camilliho z roku 1734.

AMBROŠOVÁ, Zuzana - klavír

Studovala hru na klavír na konzervatoři v Košicích u doc. Ludmily Kojanové. Hudební fakultu AMU v Praze absolvovala v klavírní třídě prof. Zdeňka Jílka, komorní hru u prof. Jana Panenky. Rok byla soukromou žačkou doc. Valentiny Kameníkové. Studium si doplnila i na mistrovských klavírních kurzech ve Výmaru. Jako laureátka smetanovské klavírní soutěže a mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec hrála v šestnácti letech sólově se Státní filharmonií Košice, s kterou poté vystupovala ještě několikrát. S velkým úspěchem se představila jako sólistka také s vídeňskými filharmoniky. Na konzervatoři v Košicích vyučovala deset let. Od roku 1992 působila pět let na pražské konzervatoři a externě spolupracovala s hudební fakultou AMU. Od druhé poloviny devadesátých let působí na Konzervatoři Jana Deyla a Gymnáziu Jana Nerudy, nyní Gymnáziu hl. města Prahy. Je vyhledávanou komorní hráčkou, několikrát byla přizvána i ke klavírní spolupráci na mezinárodních soutěžích a kurzech (Pražské jaro, Talent roku, Ameropa). Koncertuje po celé Evropě a nahrává pro český a slovenský rozhlas i televizi. S houslistou Miroslavem Ambrošem natočila CD u vydavatelství Arco Diva.

BÁRTA, Jiří - violoncello

Do evropské špičky vstoupil počátkem 90. let 20. století, když vyhrál významné hudební soutěže (Drážďany, Los Angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích na pražské HAMU studoval violoncellovou hru v Kolíně nad Rýnem u Borise Pargamenščikova. Je pravidelně zván na světové hudební festivaly (Salzburg, Praha, Bratislava, Edinburgh a další). Vystupuje pravidelně s Českou filharmonií, Berlínskými filharmoniky a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dalšími orchestry. Hrává i s komorními soubory, nevyhýbá se ani spolupráci s jazzovými tělesy.

BOGUNIA, Stanislav - klavír

Stanislav Bogunia(*1949) pochází z Karviné. Svůj mimořádný hudební talent rozvíjel v klavírním oddělení ostravské konzervatoře a poté na pražské Akademii múzických umění ve třídě prof. D. Baloghové. Bylo jen otázkou času, kdy projeví svůj talent i v jiných oborech. A tak nebylo překvapením, že v roce 1980 absolvoval ve třídě Václava Neumanna obor dirigování. Hlavní umělecké aktivity Stanislava Bogunii směřovaly zpočátku především ke klavíru, proslul jako vynikající, technicky mimořádně disponovaný a pohotový doprovázeč a komorní hráč. To prokázal mimo jiné na stovkách koncertů s houslistou Václavem Hudečkem po celém světě. Tuto oblast neopustil ani nyní, kdy je už více než dvacet let pedagogem pražské AMU a pomáhá s prvními pódiovými příležitostmi mladým, talentovaným umělcům. Kromě toho působí jako sbormistr a dirigent. Byl mimo jiné šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních a dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde např. mimořádným způsobem spojil obě role - dirigenta a klavíristy ve skvělém provedení Gershwinovy Rapsodie v modrém, které v přímém přenosu vysílala Česká televize. Působil rovněž jako sbormistr Pěveckého sboru Českého rozhlasu v Praze a dirigent rozhlasových symfoniků, za jejichž dirigentským pultem hostuje dodnes. Vypočítávat země, ve kterých Stanislav Bogunia hostoval, je úkol velmi obtížný i zbytečný. Jeho umění měli možnost poznat posluchači téměř v celém světě - od Jižní Ameriky až po Japonsko. Své interpretační zkušenosti, životní zážitky a hudební erudici využívá i při své činnosti skladatelské.

Je vynikajícím klavíristou, sbormistrem a dirigentem. Studoval v Ostravě a poté absolvoval pražskou AMU. Svou kariéru začal jako hudební doprovod, spolupracoval s mnoha slavnými českými sólisty a byl rovněž zván ke koncertování v zahraničí. Začátky jeho dirigentské kariéry jsou spojeny se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, odkud pak přešel za dirigentský pult Rozhlasového symfonického orchestru Praha. Stanislav Bogunia řídil orchestry v Evropě, Japonsku, na Tchajwanu, v Brazílii, Argentině a na Kubě. Více než dvacet let je členem profesorského sboru na pražské AMU. Zároveň vyučuje na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.

BOROVSKÁ, Ester - klavír

Na klavír hraje od pěti let. Pravidelně se účastnila dětských klavírních soutěží - 2. cena v soutěži Prague Junior Note (1991). Na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě byla přijata do klavírní třídy MgA. Moniky Tugendliebové (1991) a současně začala jako druhý hlavní obor studovat skladbu (Mgr. Marika Gašparovičová, Edvard Schiffauer). Konzervatoř absolvovala v roce 1997 provedením klavírního koncertu c-moll Ludwiga van Beethovena a vlastní kompozice "Portrét" pro smyčcový orchestr. AMU v Praze absolvovala v klavírní třídě doc. Miroslava Langera v roce 2002.

Během studií získala několik ocenění: 1991 - mezinárodní soutěž Janáčkovy konzervatoře - 1. cena, 1999 - mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec - 2. cena a Cena ČHF za nejlepší provedení soudobé skladby. Své vzdělání si prohloubila na mistrovských kurzech v Piešťanech, Paříži, Braunschweigu a Badenu (Lazar Berman, Eugen Indjic, Ivan Klánský, Peter Toperczer, Paul Badura - Skoda, Christian Zacharias a Vladimír Krainev). Na klavírních kurzech v Badenu v r. 2001 získala Cenu Bohuslava Martinů.

Sólově vystupovala v Paříži, Berlíně, Drážďanech, Braunschweigu, Vídni, Praze aj. Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Berg, Talichovým komorním orchestrem a Janáčkovým komorním orchestrem. V roce 1999 vystoupila jako sólistka v Šostakovičově klavírním koncertu c-moll v Rudolfinu (Akademičtí komorní sólisté - dirigent Janos Fürst), poté se zúčastnila workshopu pod vedením Mstislava Rostropoviče (Šostakovič). Nahrávala pro Český rozhlas a ČT. Je vyhledávanou komorní hráčkou. S violistkou Jitkou Hosprovou získala 2. cenu v soutěži Beethovenův Hradec 2000. V současnosti působí jako pedagog na Konzervatoři J. Ježka v Praze.

BRODA, Jan - trubka

Vystudoval hru na trubku na konzervatoři v Ostravě a na JAMU v Brně. Je laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara (3. cena v r. 1982), vítězem Interpretační soutěže MK ČSR v Kraslicích (1984) a úspěšným účastníkem dalších mezinárodních soutěží. Od r. 1984 je sólovým hráčem Státní filharmonie Brno. Koncertně vystupoval v řadě zemí Evropy, v Japonsku, Jižní Koreji, Argentině a v Uruguayi. Vedle sólové koncertní činnosti se věnuje komorní hudbě jako umělecký vedoucí Českého žesťového sexteta Brno. Je docentem na JAMU a působí často jako porotce mezinárodních soutěží a jako lektor na mezinárodních interpretačních kurzech v Holandsku.

ČECH, Petr - klavír

Absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka prof. Jona Laukvika. V současné době je posluchačem doktorandského studia na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Imricha Szabó.

Je nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží: Ve varhanním oboru získal již v roce 1996 1. cenu v Soutěži mladých varhaníků "Opava 96", stal se nositelem 2. ceny na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně a v roce 2004 laureátem mezinárodní varhanní soutěže J. P. Sweelincka v Gdaňsku. Laureátského titulu také dosáhl v mezinárodní soutěži "O evropskou hudební cenu" v Luxemburgu. V roce 2006 zvítězil a stal se nositelem titulu "laureát" na mezinárodní hudební soutěži "Pražské jaro". Sólově i v komorním duu se sestrou Alenou ( housle - klavír, housle - varhany) úspěšně vystupuje na prestižních hudebních festivalech a koncertech u nás i v zahraničí. Do objevné dramaturgie svých koncertů zařazuje velmi často soudobá díla našich i světových autorů, za něž obdržel cenu ČHF, Fondu Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní prémii aktivu mladých "Lucemburská hudební současnost". Varhanní tvorbu 20. století i díla autorů přítomnosti nahrál na zvukové nosiče našich i zahraničních hudebních vydavatelství - CD ed. Vixen s varhanními opusy Aloise Háby, první CD v rámci projektu "HAMU představuje" s tvorbou Petra Ebena, CD švýcarské společnosti RC s varhanními kompozicemi O. A.Tichého a Petra Ebena s žesťovým kvintetem České filharmonie.

Působí jako varhaník Chrámu Matky Boží před Týnem, pedagogicky pak na konzervatoři v Praze.

ČECHOVÁ, Alena - housle

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, bakalářského stupně na Akademii múzických umění v Praze (prof. Nora Grumlíková), magisterského studia na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (prof. Ivan Ženatý) a mistrovské třídy na téže hudební škole. V roce 2010 úspěšně zakončila doktorandské studium na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (doc. Jozef Kopelman). Výrazných soutěžních úspěchů dosahuje Alena Čechová již od svých desíti let, kdy se stala laureátkou ve dvou ročnících mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Následovala prvenství v mezinárodní houslové soutěži Akademie Louise Spohra ve Freiburgu, diplom Evropské hudební akademie v Bonnu, dva laureátské tituly a absolutní vítězství z mezinárodní rozhlasové soutěži "Concertino Praga" i titul laureáta v mezinárodní soutěži "O evropskou hudební cenu" v Luxemburgu. Následovala úspěšná vystoupení sólová, i v rámci sourozeneckého dua s bratrem Petrem na prestižních hudebních festivalech v Evropě i zámoří (Pražské jaro, Janáčkův máj, Europäische Musikwochen Passau, Le Festival International du Domaine Forget v Kanadě). Sourozenci jsou také nositeli ceny Nadace Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava Martinů. Alena Čechová také spolupracuje s evropskými symfonickými a komorními orchestry; pedagogicky působila na konzervatoři v Brně (2002 - 2009) a od roku 2007 vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

ČECHOVÁ, Jitka - klavír

Po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti sbírala na mistrovských kurzech R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech.

Jitka Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří (Jihoafrické republice, Jižní a Severní Americe či v Japonsku), kde spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr FOK, Symfonický orchestr SWR, Jihoněmecká filharmonie Konstanz, Bamberští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Mnichovští symfonikové, Symfonický rozhlasový orchestr Montevideo, Symfonický orchestr Durban) a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Český Krumlov, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, Janáčkův máj, Ticino Musica). Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity.

Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. Kromě působení v Smetanově triu spolupracuje se svými triovými partnery i v komorním duu (Jiří Vodička - housle, Jan Páleníček - violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných programů tria také sólově. Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů - B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích dvou koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunk pod taktovkou Petra Altrichtera.

Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V nedávné době dokončila pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí - Diapason, Répertoire, International Record Review, Harmonie. V posledních letech vedla mistrovské kurzy v Praze, Londýně, Northern College of Music v Manchesteru, Campos do Jordao v Brazílii, Colburn School University v Los Angeles, v Eau Claire ve Wisconsinu v USA a v Luxemburgu.

ČEPICKÁ, Alžběta - housle

Na housle hraje od svých pěti let. V roce 2016 odmaturovala na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy ve třídě MgA. Marie Fuxové. V roce 2009 získala 3. cenu na houslové soutěži J. Muziky v Nové Pace. Pravidelně se zúčastňuje interpretačních houslových kurzů v Litomyšli ve třídě prof. Ivana Štrause. S orchestrem gymnázia hrála na zájezdech do SRN, SAE. Pravidelně také vystupuje se svým bratrem a otcem ve smyčcovém triu. Od roku 2015 studuje souběžně ochranu zvířat a welfer na Veterinární univerzitě v Brně a hudební vědu na Masarykově univerzitě tamtéž.

ČEPICKÝ, Jakub - housle, viola

Začal hrát na housle v šesti letech ve třídě učitelky Kamily Kurzové, pokračoval na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a studoval na pražské HAMU ve třídách prof. Ivana Štrause a svého otce, Leoše Čepického. Od roku 2007 hraje také na violu, je členem Wihanova kvarteta. Zúčastnil se několika houslových soutěží, mj. se stal vítězem Mezinárodní houslové soutěže v Nové Pace, v polské Poznani získal ve finále cenu za nejlepší provedení povinné skladby - Fantasie G. F. Telemanna. V letech 2005 - 2008 se zúčastnil mezinárodních kurzů komorní hudby Pro Corda v anglickém Leistonu, dvakrát byl vybrán ke společným koncertům studentů gymnázia s Českou filharmonií a Českým komorním orchestrem. Byl též koncertním mistrem studentského komorního orchestru Coménius, mj. i při orchestrálním zájezdu do Dubaje. V letech 2012 - 2013 studoval v rámci programu Erasmus ve švédském Stockholmu. V současné době působí jako stálý člen známého komorního orchestru Barocco sempre giovane.

ČEPICKÝ, Leoš - housle

Absolvoval konzervatoř v Pardubicích roku 1985 u prof. I. Štrause. Na AMU byli jeho profesory Jiří Novák na housle a Antonín Kohout pro komorní hru (oba členové Smetanova kvarteta). V mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí dostal 1. cenu a titul laureáta. Ceny získal i na soutěžích Václava Humla v Zagrebu a v Gorizii. V roce 1994 se stal laureátem mezinárodní Beethovenovy soutěže v Hradci nad Moravicí. Vystupuje často na recitálech a koncertech s orchestry doma i v zahraničí. U příležitosti 250. výročí úmrtí provedl v roce 2000 koncertně komplet sólových sonát a partit J. S. Bacha, které natočil r. 2002 na CD.

Wihanovo kvarteto, jehož primáriem je Leoš Čepický dosud, vzniklo v roce 1985 na AMU. Na soutěži Pražského jara v roce 1988 získalo 1. cenu; v Londýně tutéž cenu na kvartetní soutěži Yehudi Menuhina, kdy Wihanovci se na dva roky stali rezidenčním kvartetem. Po tomto vítězství se Wihanovo kvarteto rozjelo do celého světa od USA až po Nový Zéland. Soubor natočil přes 40 CD. Mimo jiné provedl od října 2008 do března 2009 všech 16 kvartet Ludwiga v. Beethovena. Koncerty se natáčely na CD a částečně DVD a byly vydány na labelu britské Nimbus Alliance. Tamtéž vyšla v roce 2009 unikátní nahrávka 24 Capricií N. Paganiniho v úpravě pro smyčcový kvartet.(arr. William Zinn.).

L. Čepický vyučuje od r. 2007 hru na housle na AMU v Praze. Od r. 2010 vede katedru strunných nástrojů.

Duo Beautiful Strings

Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo Beautiful Strings již během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v roce 2010. Za sebou měly vítězství v různých mezinárodních soutěžích i sólové zkušenosti. Od té doby společně vystupují na koncertních pódiích jak v České republice, tak i v zahraničí.

V letech 2011-2013 vystupovaly v představení Easy Living divadla Mlejn. Šlo o nevšední spojení klasické hudby se vzdušnou vertikální akrobacií.

Beautiful Strings spolupracuje se zpěvačkami K. Janů, M. Mátlovou, M. Keiko, L. Myřátskou.

Interpretky zahrnují do svého repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských mistrů (C. Debussy, M. Ravel, C. Saint-Saens aj.) natočily v roce 2013 na CD "Beau Soir".

Jejich široký a pestrý repertoár od baroka až po současnost, virtuozita a preciznost hry sklízí úspěchy hudebních kritiků i široké veřejnosti.

Duo CD - Martin Cába, Vít Dvořáček (kytary)

Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru klasická kytara na pražské Akademii múzických umění V. Dvořáčkem a M. Cábou. Působí pod pedagogickým vedením Petra Saidla. K největším dosavadním úspěchům dua patří 1. cena a titul laureáta v mezinárodní interpretační soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus ve Vidnavě, kterou získalo na konci roku 2017. V roce 2018 Duo CD koncertovalo na mezinárodních kytarových festivalech Open guitar Křivoklát a festival J.K.Mertze v Bratislavě a rovněž vystupovalo při příležitosti předávání ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace a na udílení cen Hlávkovy nadace.

Martin Cába (nar. 1996) studoval hru na kytaru v letech 2006-2012 na ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech, od r. 2009 navštěvoval rovněž soukromé lekce u tehdejšího profesora plzeňské konzervatoře Antonína Černého. V letošním roce úspěšně absolvoval na plzeňské konzervatoři ve třídě profesora Ozrena Mutaka a v současé době je studentem 3. ročníku HAMU ve třídě Mgr. Pavla Steidla a Petra Saidla. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů (Reentko Dirks, Tillmann Hopstock, Fabio Zanon, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Goran Listeš, Thomas Fellow, Stefano Viola, Pavel Steidl, Zdeněk Dvořák) a přivezl si úspěchy z mnoha soutěží - Mezinárodní kytarová soutěž Ivana Ballu Dolný Kubín (Slovensko) 1. cena v roce 2012 a 2014, Mezinárodní kytarový festival a soutěž Cithara Ignea Žory (Polsko) 2014 3. cena, Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2012 2. cena, Mezinárodní soutěž "Andrés Segovia" v německém Monheimu 4. místo v roce 2016, z národních soutěží např. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Pardubicích v roce 2013 1. cena a 2016 2. cena. Spolupracoval s orchestry a soubory jako je Plzeňská filharmonie, Consortium musicum a Apollon Quartet.

Vít Dvořáček (nar. 1995) vystudoval Brněnskou konzervatoř ve třídě Vladislava Bláhy, nyní pokračuje na HAMU v Praze pod vedením Mgr. Pavla Steidla a Petra Saidla. Absolvoval řadu kurzů u známých kytaristů z celého světa (Marcin Dylla, Scott Tennant, Roland Dyens ad.). Uspěl v řadě soutěží, mj. zvítězil v národní soutěži ZUŠ, v r. 2010 získal 1. a v r. 2013 3. cenu v soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, v Mezinárodní kytarové soutěži Ivana Ballu v Dolnom Kubíně (Slovensko) obdržel v roce 2013 a 2008 1. cenu a titul laureáta a v roce 2011 a 2012 2. cenu. Umístil se i na soutěžích v Rakousku a Itálii (Jorge Cardoso Wettbewerb Rust 2011 1. cena, Concorso Europeo di Chitarra Classica "Citta di Gorizia" 2012 3. cena). Od roku 2018 působí jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

FIALOVÁ, Kristýna - klavír, viola

Pochází z hudební rodiny. Ve čtyřech letech začala hrát na klavír pod vedením své matky a v sedmi letech na housle pod vedením prof. Pavla Kyncla. V patnácti letech začala hrát na violu a byla přijata na konzervatoř v Brně do třídy prof. Miroslava Kováře. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží - Talents for Europe 2004, 2005 (Slovensko), Soutěž konzervatoří 2005, mezinárodní soutěže ACT London 2006, Beethovenova Hradce 2008, Forbest Competition - Skotsko 2009, Alexander and Buono International String Competition - New York 2010, Val Tidone Competition 2011 - Itálie.

Kristina Fialová jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje s českými i zahraničními umělci (Václav Hudeček, Radovan Vladkovič, Atos trio, Petr Nouzovský, Ivo Kahánek, Roman Patočka, Stanislav Vavřínek, Terezie Fialová) a orchestry (Komorní orchestr Bohdana Warchala, Filharmonie Brno, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů, Komorní orchestr Pavla Hasse, Čeští komorní sólisté). Zúčastnila se několika mistrovských kurzů pod vedením Jerryho Hornera, Charlese Avshariana, Václava Hudečka či Larse Anderse Tomtera. V roce 2007 obdržela pozvání na mezinárodní interpretační kurzy do Kalifornie (USA) u prof. Sheila Browne, v roce 2008 na mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli, kde studovala pod vedením prof. Tima Frederiksona a na mezinárodní letní akademii v Semmeringu u prof. Siegfrieda Fruhlingera. V roce 2009 byla pozvána na mezinárodní interpretační kurzy Encuentro de Música y Academia de Santander prof. Wolframa Christa.

Kromě pravidelných koncertů v České republice vystoupila na Slovensku, v Německu, Polsku, Anglii, Rakousku, Norsku, Dánsku, Holandsku, Francii, Itálii, Španělsku, Kypru a USA. Z jejích festivalových vystoupení lze jmenovat Jihočeský komorní festival, Festival Talentinum, Pražské premiéry, Svátky hudby v Praze či prozatím největší úspěch - vystoupení na renomovaném festivalu v Festival Internacional de Santander ve Španělsku v roce 2011. Od října 2007 studovala na Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Jana Pěrušky a od září 2009 paralelně na Royal Danish Academy of Music v Kodani ve třídě prof. Tima Frederiksena a prof. Larse Anderse Tomtera.

Kristina Fialová hraje na vzácnou italskou violu "Carl Giuseppe Testore- Contrada" z r. 1745.

FIALOVÁ, Terezie - klavír

Patří k nejtalentovanějším pianistům nastupující mladé generace. Pochází z brněnské hudební rodiny, v pěti letech začala hrát na klavír, o rok později na housle. V obou nástrojích se s úspěchem účastnila mezinárodních soutěží (Amadeus, Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte), proto pokračovala ve studiu klavíru i houslí na konzervatoři v Brně. Jako houslistka byla členkou mezinárodního orchestru mladých "The Young Sound Forum of Europe", se kterým podnikla několik turné po významných koncertních pódiích (Konzerthaus Berlín, Suntory Hall Tokio ad.) a spolupracovala s umělci jako Christoph Altstaedt, Nicolas Altstaedt, Jean Efflam Bavouzet, Viviane Hagner, Nabil Shehata, Krysztof Penderecki ad. Nyní se věnuje hře na klavír a komorní hře. Vystudovala pražskou AMU u prof. Ivana Klánského. Vzdělání si doplnila studijními pobyty na Hochschule für Musik Luzern ve Švýcarsku (I. Klánský, Guarneri Trio), na Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy v německém Lipsku (M. Tomas) a účastnila se také mistrovských kurzů a masterclass u profesorů Avo Kouyomdjiana, M. Huggse, H. Boeppla, J. Kalichsteina, M. Presslera aj. (Reichenau, Weikersheim, Leutkirch, Hamburg, Kalifornie ad.) Studovala i na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku ve třídě prof. Niklase Schmidta (Trio Fontenay).

Je laureátkou mezinárodních soutěží, např. Janáčkovy soutěže, Smetanovské soutěže, soutěže B. Martinů v Praze, Nueva Akropolis v Madridu, Val Tidone v Itálii, M. Yudiny v Petrohradě, Forbest Fest ve Skotsku, Ch. Hennena v Holansku a dalších. Je držitelkou ceny Anny Hostomské. Jako sólistka vystupovala s českými i zahraničními orchestry pod taktovkou Ch. Olivieri - Munroe, C. H. Fontese, M. Machka, J. Kleckra aj. Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracuje s významnými hudebníky, např. houslisty R. Patočkou, J. Špačkem, Č. Pavlíkem, s violistkou K. Fialovou, violoncellistou P. Nouzovským, zpěvačkou S. Šaturovou, komorním ansamblem Gentlemen Singers, Českým filharmonickým sborem Brno aj. Je členkou klavírního tria Eben Trio (původně Puella trio), s nímž natočila dvě CD, která jsou skvěle hodnocena českou i zahraniční kritikou. CD věnované Petru Ebenovi k nedožitým 80. narozeninám (2009) získalo hned dvě prestižní ceny. "Recording of the Month" na Musicweb International v Londýně a "IRR Outstanding" na International Record Review. Koncertovala ve většině států Evropy, v USA, a Japonsku, a vystupovala na mnoha významných festivalech (např. Moravský Podzim, Pražské Jaro, Talentinum, Hudební slavnosti Emy Destinové, Meclenburg Vorpomenn v Německu, Flaneries Reim ve Francii, Pablo Casals Festival ve Španělsku, a mnoha dalších).

FUXOVÁ, Marie - housle

Začala hrát na housle pod vedením své matky, později pokračovala u V. Krůčka a V. Pacáčka. Již v 11 letech vystoupila na koncertě s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Úspěšně se zúčastnila několika soutěží. Získala 1. cenu v celostátní soutěži ZUŠ, dvakrát zvítězila v soutěži konzervatoří České republiky (1996 - zvláštní cena ČHF za provedení soudobé české skladby, 1999 - titul absolutního vítěze). Na Beethovenově Hradci obdržela 2. místo a cenu za nejlepší interpretaci díla Ludwiga von Beethovena. Na Kociánově mezinárodní houslové soutěži v Ústí nad Orlicí dvakrát zvítězila (1993, 1997) a získala několik ocenění za provedení skladeb Jar. Kociána. Janáčkovu konzervatoř v Ostravě absolvovala u I. Vítkové a poté nastoupila do třídy prof. Ivana Štrause na Hudební akademii múzických umění v Praze. Studovala také u prof. M. Frischenschlagera na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. V roce 2003 obdržela 1. cenu na soutěži Nadace Bohuslava Martinů a cenu za nejlepší interpretaci díla téhož skladatele. V Německu na soutěži H. Marteaua obdržela zvláštní cenu poroty - stříbrný smyčec, se kterým dnes hraje. V letech 2002, 2003 a 2004 absolvovala letní mistrovské kurzy v rakouském Semmeringu, kde obdržela několikrát "Wiener Classic Preis" a "B. Martinů Preis". V roce 2004 získala stipendium na mezinárodní kurzy v USA (Meadowmount School of Music). Své studium si rozšířila také na kurzech u předních českých i světových houslistů (V. Hudeček, F. Novotný, I. Ženatý, Ch. Avsharian, E. Perényi, R. Ricci , S.Ships). Hrála na koncertech v ČR, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Švédsku a Spojených Státech. Od roku 2007 hraje v kvartetu Pavla Haase.

HORÁK, Ladislav - akordeon

Je absolventem pražské konzervatoře a Západočeské university v Plzni. Během studií zvítězil v národní soutěži v Hořovicích (1990) a stal se laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku (1987-1990). Koncertuje sólově, v komorních sdruženích Piazzolla Soloists a Bona Fide Quintet, absolvuje koncerty i s dalšími komorními i orchestrálními soubory (např. FOK, Moravská filharmonie, Severočeská filharmonie, Sukův komorní orchestr, Pražský komorní orchestr, Komorní orchestr Dvořákova kraje, Praga Camerata). Nahrával ve studiích českého rozhlasu, natáčel pro české, španělské, italské i americké televizní společnosti. Je propagátorem a prvním interpretem skladeb jak soudobých českých a zahraničních autorů, tak i kompozicí slavného argentinského skladatele Astora Piazzolly. Natočil CD Barevný svět akordeonu, věnovaný soudobé hudbě, a CD Století Václava Trojana. Pedagogicky je činný na pražské konzervatoři.

HOŠEK, Jiří - violoncello

Je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Studoval na konzervatoři a HAMU v Praze u prof. P. Sádla a M. Sádla. Své umění pak zdokonaloval při stáži na pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice. Zúčastnil se úspěšně deseti mezinárodních soutěží, stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražské jaro 1980, v tomtéž roce se stal absolutním vítězem v interpretační soutěži ČSR. Od studentských let pravidelně koncertuje doma i v řadě evropských zemí, nahrává pro rozhlas i na trvalé nosiče zvuku. V roce 1999 nahrál na CD oba violoncellové koncerty B. Martinů. Pozoruhodně se uplatnil jako sólista i zanícený vykladač v televizních pořadech o A. Kraftovi, M. Kraftovi a D. Popperovi, z jejichž tvorby některé skladby i rekonstruoval a nově uvedl. Byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, hrál i ve filmových rolích, komponoval scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce. Od roku 1994 působil na Hudební fakultě AMU v Praze.

             Hroch Martin - cembalo 

Po absolvování Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Vandy Jandové a cembalové třídě Ivony Křivánkové pokračoval ve svých studiích na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně, kde studoval klavír u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského a cembalo u Barbary Maria Willi. Zabývá se autentickou interpretací barokní hudby na oba nástroje. Své vzdělání si rozšířil v rámci řady mistrovských interpretačních kurzů pod vedením předních umělců a pedagogů: A. Vlasákové (ČR), S. Speidel (Německo), B. Glemsera (Německo), A. Delage (Francie), J. B. Christensena (Švýcarsko), M. Spanyi (Maďarsko), E. M. Pollerus (Rakousko), M. Burgue (Francie), G. Morini (Itálie), B. van Oort (Nizozemí). V letech 2007, 2009, 2011 získal opakovaně stipendium Společnosti J. Brahmse v německém Baden-Badenu a byl tak pozván k prestižnímu studiu hudby v Brahmshausu. Zde se rovněž podílel na natáčení dokumentu o J. Brahmsovi pro japonskou televizi. Pro francouzský film ztvárnil roli královského cembalisty ve snímku "Muž, který se směje". Je laureátem mezinárodní soutěže "International Forum - Musical Performance and Pedagogics" a na svém kontě má také účast na mezinárodní soutěži Pražského jara. Jako sólista i jako komorní hráč vystupuje s řadou orchestrů a komorních ansámblů, např. Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Streicher Akademie Bozen, Filharmonie B. Martinů Zlín, Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Janáčkův akademický orchestr, Collegium Musicum, Brno Baroque, Brno Contemporery Orchestra, Muisca Minore, Barocco sempre giovanne. Zabývá se sólovou i komorní koncertní činností. Nahrává pro rozhlas, televizi i na CD. Je členem londýnské The British Hapsichord Society. Mimo četné umělecké aktivity působí i jako pedagog a je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem řady umělců. V oblasti provozovací praxe staré hudby umělecky spolupracuje s Akademií staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně a pedagogicky působí na Hudební fakultě JAMU v Brně, kde je rovněž tajemníkem Katedry varhanní a historické interpretace. Je členem badatelského týmu mezinárodního projektu EUR-TEXT a dramaturgem vkoncertní řady "Bravo". V roce 2010 se stal zakladatelem a ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh, "Hudba ve městě J. E. Welzla", kde po šest let vedl cembalovou třídu. V současnosti je posluchačem doktorského studijního programu na HF JAMU a postgraduálního studia na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, kde do roku 2017 studoval v mistrovské třídě Gordona Charlese Murray.

Hrochová Jana

Mezzosopranistka  Jana Hrochová Wallingerová), rozená Štefáčková, získala první pěvecké zkušenosti v Šumperském dětském sboru. Absolvovala pražskou konzervatoř ve třídě Jarmily Krásové (1993 - 1999). V roce 1998 získala druhou cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky. Od roku 2001 se formou soukromého studia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 1997 - 2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Věnovala se interpretaci staré hudby s Ars Cameralis a folklóru s Muzikou Jara. Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně, kde ztvárnila roli Carmen (Carmen), Laury (La Gioconda), Káči (Čert a Káča), Rosiny (Lazebník sevillský), Suzuki (Madama Butterfly), Lišáka (Liška Bystrouška), Varvary (Káťa Kabanová), Feneny (Nabucco), Hänsela (Perníková chaloupka), Niklase (Hoffmannovy povídky) a mnoho dalších. Hostuje také v divadle Freiburg, v Národním divadle Praha, ve Státní opeře Praha, ve Státním divadle Košice, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Moravském divadle Olomouc a v Městském divadle v Ústí nad Labem. Spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry - BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, Pražskou komorní filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií B. Martinů a významnými dirigenty jakými jsou Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus a další. Koncertuje v zahraničí (Velká Británie, Japonsko, Čína, Španělsko, Mexiko, Řecko, Holandsko, Rakousko, Německo a Itálie). V roce 2011 zpívala altové sólo v Rekviem Antonína Dvořáka na státním pohřbu Václava Havla. Za rok 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním divadlem Brno udělena cena diváka DIVA. V roce 2012 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Dulcinée v inscenaci Don Quichotte v divadle F. X. Šaldy v Liberci. V roce 2013 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Hermia v inscenaci Sen noci svatojánské v Národním divadle Brno. V letech 2011 až 2016 natočila 4 CD písní Bohuslava Martinů pro vydavatelství Naxos. V roce 2014 debutovala rolí Carmen v Theater Freiburg. V roce 2016 debutovala na festivalu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra v Londýnské Royal Albert Hall.

JANDA, Josef - viola

Josef Janda je výrazná osobnost mladé generace evropských violistů. Absolvoval konzervatoř v Kroměříži u Prof. Zdeňka Nováka a dále Hudební akademii múzických umění v Praze ve tříde Prof. Jana Pěrušky. Následně nastoupil do mistrovské třídy Prof. Andrease Willwohla na Vysoké hudební škole v německém Norimberku. Své vzdělání rozšířil u Wilfrieda Strehleho ( sólovilista Berlinské filharmonie) a dále pak Andrease Reinera u Pauline Sachse, Gilada Karniho, Sigfrieda Frühlingera, Wolframa Christa Eberharda Feltze a dalších předních světových interpretů a pedagogů. Je držitelem mnoha ocenění, z nichž nejvýznamnější je3. cena na soutěži konzervatoří v Teplicích, 2. cena na soutěži Mezinárodní hudební fórum a cena Rotary Klubu Nürnberg.

Josef Janda je častým hostem mnoha prestižních mezinárodních festivalů, kde pravidelně vystupuje jako sólista a komorní hráč. Spolupracuje s předními českými i zahraničními hudebníky jako jsou Kateřina Englichová, Ivo Kahánek, Andreas Willwohl, Bernhard Schmidt, Christoph Grund, Daniel Heide, Jeremias Schwarzer, Nina Janssen a mnoha dalšími. Je držitelem významného ocenění organizace Live Musik Now , založené Yehudi Menuhinem, díky němuž pravidelně pod touto společností společně s klavírním Kvartetem "VIVO" koncertuje. Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Orchestru Holst a orchestru Musica Antiqua přednesl stěžejní koncerty violové literatury.

V letech 2013 a 2014 působil v orchestru Nürnberg Symphoniker. Následovalo angažmá na postu zástupce koncertního mistra viol ve Folkwang Kammerorchester Essen. Nyní zastává post sóloviolisty v Bergische Symphoniker v německém Solingenu. 

 JANEČEK, Libor - kytara

je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1992 - 2008 účinkoval v koncertním duu INSTRUMENTAL TANDEM ( kytara - akordeon ) se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek pro Český rozhlas. V Českém rozhlase v Brně byly také nahrány 2 CD s hudbou Astora Piazzolly i dalších jihoamerických skladatelů ( Tango nuevo - debutové CD v roce 2000, Tango porteňo r. 2006 ). 

V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s Vítězslavem Drápalem a Kristinou Vaculovou ( komorní duo kytara-flétna ). Vystupuje také v souboru barokní a klasické hudby TRIO BEL CANTO (kytara - flétna - soprán) na koncertech v České republice i v zahraničí. Jako sólista působí rovněž s komorními orchestry. 

Repertoár Libora Janečka zahrnuje především skladby období baroka a klasicizmu, jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů. 

KAHÁNEK, Ivo - klavír

Významný pianista a hudební pedagog je znám svou širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině (Maria Canals Piano Competition v Barceloně, Vendome Prize ve Vídni, Stiftung Tomassoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem, Mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, Concertino Praga aj.). Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 "Inkantace" Bohuslava Martinů. Koncert živě přenášela televize BBC, rádio BBC a stanice Vltava. Tento kritikou oceněný debut nyní nabízí prestižní vydavatelství Deutsche Grammophon jako digitální download. Kromě toho spolupracuje Ivo Kahánek pravidelně s Českou filharmonií a má za sebou úspěšná vystoupení s Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno a mnoha dalšími. V roce 2007 nahrál dvě CD s díly Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina a Miloslava Kabeláče a následně podepsal tříletou smlouvu s vydavatelstvím Supraphon Music. Kromě toho pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. V roce 2008 absolvoval recitály v Římě a Tokiu či vystoupení s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze.

Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. (Marty Toaderové) a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také postgraduální studium na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama u Ronana O´Hory a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Eugéna Indjice, Alicie de Larrocha, Christiana Zachariase, Imogen Cooper, Petera Frankla a mnoha dalších.

Kalliope Trio Prague

 Markéta Vokáčová (housle), Jan Zemen (violoncello), Alena Grešlová (klavír). Trio bylo založeno v roce 2011 na půdě pražské HAMU. Všichni jeho členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností sólistických i z komorních ansámblů. Od svého založení soubor spolupracuje s Guarneri triem Prague (I. Klánský, Č. Pavlík, M. Jerie), pod jehož vedením se několikrát účastnil mistrovských kurzů v Bad Saulgau v Německu. Vedle toho spolupracuje s osobnostmi jako je J. Panocha, L. Čepický a M. Petráš. V r. 2014 se trio představilo českému publiku debutovým koncertem na hudebním festivalu Pražské jaro a zaznamenalo dva výrazné soutěžní úspěchy: 2. cenu na Mezinárodní soutěži A. Dvořáka a 1. cenu na Soutěži Nadace B. Martinů, kde rovněž získalo cenu Českého spolku pro komorní hudbu při ČF. 

K dalším soutěžním úspěchům patří 3. cena na mezinárodní soutěži komorní hudby J. Brahmse v polském Gdansku 2015 a v roce 2016 Laureátský titul na Johannes Brahms chamber music competition v rakouském Poertschachu. 

V posledních dvou sezónách se trio vedle komorních koncertů věnovalo i sólové spolupráci s orchestry a to konkrétně s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana Kučery a Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně s dirigentem Janem Mikolášem. 

Nyní jsou studenty komorní hry ve třídě prof. Ivana Klánského a prof. Leoše Čepického na pražské HAMU.

Markéta Vokáčová (narozena 1988) začala hrát na housle pod vedením Miroslava Nováka. V roce 2003 se stala studentkou Pražské konzervatoře ve třídě prof. Pavla Kudeláska. Pražskou HAMU vystudovala ve třídě prof. Leoše Čepického a studium zakončila provedením Chačaturjanova houslového koncertu s PKF - Prague Philharmonia. S úspěchem se účastnila národních i mezinárodních soutěží. Absolvovala řadu interpretačních kurzů, např. v Plzni u Stephena Shippse, v rakouském Semmeringu u Hagaie Shahama a Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích, na které získala v roce 2012 ocenění nejlepšího účastníka a absolvovala turné po České republice. Jako sólistka spolupracovala vedle orchestru PKF také se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, komorními soubory Camerata Moravia a Virtuosi Pragenses, Komorním orchestrem Leoše Janáčka a Moravskou filharmonií Olomouc. Od roku 2009 působila v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v roce 2014 se stala členkou orchestru České filharmonie.

Jan Zemen (narozen 1985) byl v roce 2000 přijat na pardubickou konzervatoř do violoncellové třídy Mgr. Josefa Krečmera. K největším soutěžním úspěchům patří titul absolutního vítěze na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v roce 2005 a titul laureáta na mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. HAMU vystudoval u prof. Miroslava Petráše, studium na Hochschule für Musik ve Švýcarském Luzernu absolvoval ve třídě prof. Marka Jerieho. Jako solista vystupoval s celou řadou tuzemských orchestrů (Severočeská filharmonieTeplice, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Karlovarský symfonický orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové). Je také sólistou a stálým členem souboru Barocco Sempre Giovane. V poslední době se však věnuje hlavně propagátorské a osvětové činnosti jako člen netradičního hudebního tělesa Prague Cello Quartet. Od roku 2013 působí jako pedagog na Konzervatoři Pardubice.

Alena Grešlová se narodila v muzikantské rodině a od dětství se setkávala zejména se symfonickou hudbou. Pro sebe však vybrala velmi záhy klavír. Svůj vztah k barvám dalších strunných i dechových hudebních nástrojů v současnosti realizuje díky komorní hudbě a korepetici. Během studií na ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích, tamější Konzervatoři a později HAMU v Praze si připsala na své konto různá soutěžní ocenění (např. soutěž Panmusica ve Vídni - 1.místo, soutěž A. N. Skrjabina v Paříži - 2. místo, soutěž Beethovenův Hradec - Čestné uznání, soutěžní přehlídka Mezinárodní konzervatoře Praha - 1. místo, soutěž F. Chopina v Mariánských lázních - 3. místo). Alena je též členkou Almi dua, dále vystupuje se sólofagotistou Národního divadla v Praze a vítězem 69. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara Janem Hudečkem a Václavem Petrem - koncertním mistrem violoncell České fiharmonie.

V současnosti dokončuje studia sólové hry ve třídě prof. Martina Kasíka. 

zástupci souboru: Jan Zemen, tel.: 777 687 720, Markéta Vokáčová, tel.: 737 386 352

e-mail: kalliopetrio@gmail.com    https://cs-cz.facebook.com/KalliopetrioPrague 

KASÍKOVÁ, Kristina - klavír

Pochází z Opavy. Na klavír hraje od sedmi let, kdy začala navštěvovat hudební školu Václava Kálika v Opavě a studovala zde nejprve pod vedením Dany Peškové a později Mgr. Oriany Šenfeldové. V tomto období získala několik ocenění na soutěžích hudebních škol. V roce 1994 byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studovala pod vedením Mgr. Moniky Tugendliebové. Zde se začala intenzivněji věnovat komorní hře v duu a triu. Zúčastnila se soutěží komorních souborů ve Vidnavě, kde obdržela 1. a dvakrát 2. cenu, jakož i Duškovy soutěže v Praze, kde získala 2. cenu. Jako sólistka dosáhla největšího úspěchu na mezinárodní klavírní soutěži O cenu Beethovenova Hradce v roce 1999, kde získala titul laureáta. Poté opakovaně vystupovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Za vynikající studijní výsledky jí bylo poskytnuto stipendium Českého hudebního fondu. V roce 2005 úspěšně ukončila studia na Akademii múzických umění v Praze u našeho předního pianisty a pedagoga, profesora Ivana Klánského. Od roku 2005 pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Kristina Kasíková pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Vystupuje jako sólistka i v komorních souborech. V roce 2004 vyšel její společný kompaktní disk s klavíristou Martinem Kasíkem - kompletní nahrávka Dvořákových Slovanských tanců. Tento projekt byl s velkým úspěchem proveden také koncertně nejen v České republice, ale i ve Španělsku, Švýcarsku a Německu.

Kasík Martin

patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Kritika i veřejnost oceňuje jeho tvořivý, poetický přístup k interpretaci, kterým zachycuje náladu okamžiku, duchovní přesah a mimořádnou bohatost a proměnlivost nálad.

Vítězství v soutěži Pražského Jara 1998 a Young Concert Artists v New Yorku 1999 mu otevřelo cestu na světová pódia - Carnegie Hall, sál Berlínské filharmonie, Wigmore hall, Theater de Chatelet Paris, Tonhalle Zürich, Gewandhaus Leipzig, Gestieg München, Santory hall Tokyo, Concertgebouw Amsterdam, aj. 

Mimo svou koncertní dráhu je M. Kasík činný i pedagogicky - na Pražské konzervatoři a AMU a organizačně - je uměleckým ředitelem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních.

                  KINSKY TRIO PRAGUE 

patří k předním českým komorním souborům. Na koncertních pódiích se objevuje od roku 1998, ovšem od roku 2004 nese jméno slavného šlechtického rodu, a to s laskavým svolením rodiny Kinských z Kostelce nad Orlicí. Trio studovalo na pražské HAMU pod vedením Prof. Václava Bernáška, člena Kocianova kvarteta. Absolvovalo mnoho úspěšných koncertů v Čechách, v evropských zemích (Německo, Rakousko, Anglie, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Francie) turné po USA, Kanadě a Mexiku, ale i vystoupení na Seychelských ostrovech.

Kinsky Trio nahrálo několik CD pro francouzskou firmu Praga Digitals, která má celosvětovou distribuci Harmonia Mundi. Nahrávka klavírních trií Bohuslava Martinů (u příležitosti 50. výročí úmrtí tohoto skladatele) je vysoce hodnocena naší i zahraniční odbornou kritikou, navíc je zaznamenána ve formátu super audio cd (SACD). Pro stejné vydavatelství vyšlo Triu rovněž CD s klavírními trii J. B. Foerstera, V. Nováka, Z. Fibicha a Pohádkou pro violoncello a klavír L. Janáčka v původní čtyřvěté verzi (světová premiéra). Další dvě CD, která vyšla v roce 2011, zahrnují méně známá tria ruských skladatelů A. Borodina, N. Rimského Korsakova a A. Arenského.

Klavíristka VERONIKA BÖHMOVÁ pochází z Českých Budějovic. Zúčastnila se řady národních a mezinárodních klavírních soutěží po celém světě. Svá studia dokončila u prof. Arkadi Zenzipéra na Hochschule für Musik v Drážďanech a na Akademii Múzických Umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Se svými koncerty se Veronika představila v České republice (Pražské jaro a Pražský podzim), Belgii, Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Litvě, Francii, Španělsku, Itálii, Mexiku, USA, Číně a Japonsku. Sólově vystupovala i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. Spolupracovala s dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Paulem Goodwinem aj. Je laureátkou následujících soutěží: Anton G. Rubinstein Wettbeverb (2.cena), Rotary Club Competition (1. cena), Maria Canals Competition (2. cena) a mnoho jiných. V létě 2014 vyšlo Veronice debutové CD u Supraphonu se skladbami Stravinsky Chant du Rossignol /Prokofjev Sonáta č.8. Pedagogicky působí na Konzervatoři v Praze.

Houslistka LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ je absolventkou Konzervatoře v Praze (D. Vlachová) a hudební fakulty AMU (Prof. J. Tomášek). Věnuje se jak sólovému hraní, tak komorní hudbě. Často spolupracuje se svým otcem, houslistou Pavlem Hůlou. Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem tvoří České smyčcové duo. Je členkou a sólistkou komorního orchestru Praga Camerata. Věnuje se také autentické interpretaci staré hudby. V roce 2004 se s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA. Několik sezón byla členkou UBS Verbier Festival Orchestra, kde měla možnost pracovat s nejvýznamnějšími dirigenty a sólisty naší doby. Se všemi těmito tělesy i jako sólistka absolvovala stovky koncertů na nejprestižnějších pódiích celého světa. Lucie uskutečnila řadu nahrávek pro Český rozhlas i na CD. Hraje na nástroj italského mistra 2. poloviny 18. století.

Violoncellista MARTIN SEDLÁK absolvoval v roce 1997 Konzervatoř v Praze (V. Jírovec) a v roce 2002 hudební fakultu AMU (Prof. J. Chuchro). Byl stipendistou řady mistrovských kurzů (M. Mlejnik, E. Arizcuren, T. Kühne, M. Perényi a M. Rostropovič). M. Rostropovič o něm řekl: "Je to cellista, který dokonale ovládá svůj nástroj". Je laureátem mezinárodních violoncellových soutěží v Liezenu v Rakousku a v Praze. Získal také zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby B. Martinů. V roce 1998 byl zařazen jako sólista na prestižní listinu mladých Českého hudebního fondu. Je členem a sólistou komorního orchestru Praga Camerata. Působil v UBS Verbier Festival Orchestra, pod taktovkami nejlepších dirigentů současnosti a několik let spolupracoval s komorním orchestrem vedeným houslistou Maximem Vengerovem. S těmito soubory vystupoval na nejslavnějších světových pódiích. Pro Český rozhlas nahrál přes dvacet titulů a na svém kontě má i několik CD. Hraje na nástrojF. A. Homolky z roku 1859 a O. F. Špidlena z roku 1928. www.kinskytrio.cz

                 KLÁNSKÝ, Daniel - zpěv

Je laureátem několika pěveckých soutěží a absolutním vítězem a držitelem Ceny českého rozhlasu na Písňové soutěži B. Martinů. Tyto ceny získal pod vynikajícím vedením pedagoga Daniela Prokeše. Vystupuje společně se svým bratrem Lukášem i za doprovodu svého otce Ivana Klánského; zahájil spolupráci se sopranistkou Terezií Švarcovou. Představil se publiku na různých koncertech, nejen v tuzemsku, ale i v Itálii, kde vystoupil v Imprunetě, Florencii a Miláně, v Praze pro pedagogy z rakouského Mozartea na Bertramce, účinkoval na slavnostním koncertě k Mozartovým narozeninám, který přenášel Český rozhlas. V srpnu 2012 vystoupil v Luhačovicích na slavnostním závěrečném galakoncertě Akademie Václava Hudečka. Nyní studuje pod vedením prof. Zuzany Lászlové.

KLÁNSKÝ, Lukáš - klavír

Syn prof. Ivana Klánského začal na klavír hrát v pěti letech v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě R. Učňové. Je laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží. Po absolutoriu konzervatoře ve třídě prof. Evy Boguniové pokračoval ve studiích na pražské HAMU ve třídě svého otce. Od svých osmi let odehrál mnoho koncertů v tuzemsku, ale i v Německu, Francii, Itálii, Belgii, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku a Turecku. Pro svůj velký talent, hudební inteligenci a ukázkovou zvukovou kultivovanost je nejen ceněným sólistou, ale i vyhledávaným komorním hráčem. Pravidelně koncertuje s laureátem Pražského jara houslistou Janem Mráčkem, violoncellistou Ivanem Vokáčem, ale i s renomovanými umělci jako je Václav Hudeček, Roman Janál nebo Irvin Veniš. V září a v říjnu 2010 spolupracoval s Královskou operou La Monnaie v Bruselu na nastudování opery Leoše Janáčka Káťa Kabanová. Se svým otcem Ivanem Klánským nastudovali obě řady Dvořákových Slovanských tanců na čtyři ruce. Jako sólista si zahrál například pod taktovkou dirigentů Libora Peška a Ištvána Déneše. Na podzim 2012 se představil španělskému publiku (Barcelona, Oviedo, Melilla, Valencie) jako sólista se souborem Barocco sempre giovanne.

V roce 2012 natočil s Pražákovým kvartetem Glinkův sextet pro renomovanou společnost Praga Digitals. Jeho hudební cítění formoval, kromě jeho stálých pedagogů, Martin Kasík, ale také světoznámý Garick Ohlsson, jehož pražské masterclass se zúčastnil. Studoval i dirigování ve třídě prof. Miriam Němcové a prof. Hynka Farkače a sborovou tvorbu ve třídě prof. M. Košlera. Lukáš Klánský vystupuje na festivalech (Pražské Jaro, Svátky hudby Václava Hudečka, Talichův Beroun), nebo v komorním cyklu České filharmonie. Přes své mládí si získává uznání profesionálů i širšího publika v České republice i v zahraničí.

KOS, Štěpán - klavír

Vystudoval konzervatoř v Plzni u prof. Věry Müllerové, poté Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Ivana Klánského. Již od dob studií se s velkými úspěchy zúčastňuje národních a mezinárodních klavírních soutěží (např. 2001 - mezinárodní klavírní soutěž I. J. Paderewského v Bydgoszczi (Polsko) - 1. cena, cena za nejlepší provedení koncertu s orchestrem, cena Pomorské filharmonie a cena Polského rozhlasu 2002 - mezinárodní klavírní soutěž A.M.A. Calabria v Itálii - 3.cena 2002 - mezinárodní klavírní soutěž "Giuliano Pecar" v Gorizii (Slovinsko) - 2.cena 2003 - mezinárodní klavírní soutěž "Premio Rovere d'Oro" (Itálie) - 2.cena). Natočil již několik snímků pro slovenský, polský, maďarský rozhlas a Českou televizi, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Vystupuje v sólových recitálech nebo komorních programech (jako člen Mladota Ensemble, Ensemble Martinů), spolupracuje též s Českým nonetem a Pražským dechovým kvintetem. Spolupracoval s mnoha českými a několika zahraničními orchestry. Je též sólistou Sukova komorního orchestru.

KOSINOVÁ, Jarmila - zpěv

Tato česká operní pěvkyně (mezzosoprán) se narodila v Chrudimi, je absolventkou konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Zúčastnila se několika mezinárodních pěveckých soutěží, v roce 2010 získala 2. cenu v kategorii Píseň na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Sólově vystupovala s mnoha českými orchestry a tělesy. Nejčastěji vystupuje se svou sestrou, varhanicí a klavíristkou Danielou Valtovou Kosinovou, se kterou koncertovala nejen v mnoha zemích Evropy, ale také v africké Namibii. Spolu s ní a s hercem Janem Potměšilem vytvořili koncertní program "Hudba mezi slovy", se kterým pravidelně vystupovali po republice. V roce 2008 podnikla jako sólistka Komorní opery Praha měsíční turné po Japonsku, kde ztvárnila roli Marcelliny ve Figarově svatbě a Třetí dámy v Kouzelné flétně. V únoru 2009 účinkovala v roli žebračky a francouzské matky v opeře B. Brittena Smrt v Benátkách ve Státní opeře Praha, v roce 2011 zde vystupovala v roli Alisy v opeře G. Donizettiho Lucia z Lammermooru; hostovala v Divadle J. K. Tyla v Plzni jako třetí dáma v Kouzelné flétně W. A. Mozarta.

              Knížek Richard - klavír

Absolvoval své klavírní začátky na ZUŠ Tausigova v Praze u paní učitelky Hodanové a poté byl přijat do třídy profesora Martina Ballýho, u kterého absolvoval své studium na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Během těchto studií získal několikrát první cenu na soutěži Prague Junior Note. V roce 2014 vystoupil v pražském Rudolfinu jako sólista Schumannova klavírního koncertu za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Na podzim roku 2015 absolvoval turné v rámci festivalu Mladá Praha. Kromě hry na klavír se dnes věnuje také studiu cestovního ruchu a anglického jazyka a literatury.


KYSELÁK, Ladislav - viola

Pochází z hudebně založené rodiny. Narodil se v roce 1956 v Brně a na brněnské konzervatoři studoval nejprve hru na housle a po dvou letech přestoupil do violové třídy prof. Aloise Moráně. Pod jeho vedením ukončil studia v roce1976 a v témže roce se stal posluchačem Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Josefa Koďouska. Tato studia završil violovým recitálem ve Dvořákově síni Domu umělců. Z ocenění mnoha soutěží, kterých se Ladislav Kyselák zúčastnil, lze vzpomenout čestné uznání z roku 1975 v interpretační soutěži Ministerstva kultury ČSR a v roce 1979 vítězství spojené s titulem laureáta v téže soutěži. Z ostrova Man ve Velké Británii si přivezl čestné uznání (1980) a z Portsmouthu titul laureáta.(1985). Je i vyhledávaným komorním hráčem. Pravidelně nahrává po Český rozhlas, známý je i z hudebních pořadů televize. Rovněž uskutečnil celou řadu nahrávek pro česká i zahraniční hudební vydavatelství. Koncertoval v mnoha zemích Evropy, v USA a v Japonsku.

Ladislav Kyselák působil čtyři roky jako pedagog na konzervatoři v Pardubicích, v letech 1986 - 1989 zastával místo prvního violisty v Slovenské filharmonii v Bratislavě. V polovině roku 1989 se stal členem proslulého Janáčkova kvarteta a zároveň vyučoval na JAMU v Brně jako docent hry na violu. Jeho repertoár je všestranný, zahrnuje skladby sólové, komorní i orchestrální od barokního slohu až po současnou tvorbu. Ladislav Kyselák je vybaven přirozenou hudebností a technikou i tónovou kulturou, což z něj činí vyhledávaného interpreta.

LOBKOWITZ TRIO

Lukáš Klánský - klavír, Jan Mráček - housle, Ivan Vokáč - violoncello

Všichni tři členové Lobkowicz Tria jsou uznávání sólisté a komorní hráči. Zkušenosti z mnohých pódií v tuzemsku i v zahraničí využil soubor na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu, kde získal v září 2014 první cenu a cenu publika. Lobkowicz Trio je také laureátem Dvořákovy mezinárodní soutěže v Praze. Soubor vystoupí v této a příští sezóně na prestižních festivalech v Rakousku a Itálii. Díky své souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické úrovni a vytříbené intonaci si soubor získává uznání publika i odborné veřejnosti. Lobkowicz trio konzultuje s předními českými umělci, jako je prof. Ivan Klánský, prof. Miroslav Petráš, nebo prof. Pavel Hůla.

Název souboru poukazuje na tradiční propojení rodu Lobkowiczů a mnoha skladatelů osmnáctého a devatenáctého století. Ludwig van Beethoven věnoval Lobkowiczům Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr, který patří k vrcholům triového repertoáru. Svolení používat tento vznešený název dostal ensemble od pana Jaroslava Lobkowicze.

LOUŽENSKÁ, Hana - klavír

Vystudovala konzervatoř v Českých Budějovicích ve třídě Marie Kotrčové a Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Miroslava Langera. Svá studia si prodloužila o roční stáž na Conservatoire royale v Bruselu u prof. Jana Michielse a také se zúčastnila řady mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením známých klavírních pedagogů (Pierre Jasmin, Avo Kouyoumdjain, Eva Solarkondermann aj.). Po studiu se začala věnovat především komorní hře. Spolu s Taras piano triem se stala laureátkou několika mezinárodních soutěží (Brahmsova soutěž v rakouském Pöertschachu, Rovere d´Oro a Val Tidone v Itálii). Dále působí ve zcela originálním a netradičním souboru čtyř klavíristů u jednoho klavíru The Fortyfingers a doprovází celou řadu významných sólistů. Momentálně působí jako korepetitorka na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze.

MALÍŠKOVÁ, Petra - violoncello

Hře na violoncello se začala věnovat ve svém rodném městě, jako žákyně Základní umělecké školy Uničov. Vystudovala konzervatoř v Brně pod vedením Mgr. Václava Horáka a AMU v Praze ve třídě prof. Daniela Veise. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením osobností, jako jsou Tsuoshi Tsutsumi, Johanes Goritzki, Victoria Yaling, Jiří Bárta aj. V šestnácti letech získala první cenu a titul laureáta na mezinárodní Heranově violoncellové soutěži, o rok později zvítězila v mezinárodní Janáčkově soutěži a v letech 1997 a 2000 obdržela druhou cenu na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Na těchto soutěžích získala dvě ceny za interpretaci hudby Leoše Janáčka a tři za hudbu Bohuslava Martinů. V roce 2001 obdržela druhou cenu na soutěži Wiener Classic Wettbewerb v rakouském Semmeringu. Jako sólistka vystoupila s Filharmonií Hradec Králové, Virtuosi Pragensis, Pratur Festival Orchestra, Vivaldi orchestra a se Symfonickým orchestrem konzervatoře Brno. Aktivně se věnuje komorní hudbě, je členkou souborů Eve Quartet a ALEA TRIO. Od roku 2007 je členkou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, s nímž vystoupila i sólově.

MATĚJKA, Miroslav - flétna

Vystudoval Pražskou konzervatoř (u Jana Riedelbaucha) a hudební vědu na FF Univerzity Karlovy v Praze. Společensky jeho aktivity zasahují do řady dalších oblastí. Je producentem festivalu Doteky hudby a poezie v Lichtenštejnském paláci na HAMU v Praze, v roce 1993 obnovil činnost známého Ensemble Martinů a stal se jeho uměleckým vedoucím, prémioval více jak 70 skladeb českých autorů, natočil sedm CD nejen s Ensemble Martinů. Řadu jich nahrál pro Český rozhlas s jinými znamenitými sólisty a soubory. Rovněž je členem souboru Musica Divina Praga, kde spolupracuje s A. Bártou a V. Návratem. Veřejnosti je také znám svými literárními koncerty (R. Lukavský, V. Galatíková, V. Rössner, G. Vránová, L. Lakomý atd.). Vystupuje jako sólo flétnista s Virtuosi Pragenses orchestra.

MRÁČEK, Jan - housle

Patří k našim největším a nejslibnějším houslovým talentům. Pochází z hudební rodiny a na housle začal hrát v pěti letech. Studoval hru na housle na pražské konzervatoři u prof. Jiřího Fišera. Již od dětství se objevoval na významných koncertních pódiích, např. v necelých patnácti letech se představil v Dvořákově síni Rudolfina s první větou z houslového koncertu d moll Jeana Sibelia. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění na soutěžích patří první ceny z Mezinárodní houslové soutěže J. Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2005 a 2006, absolutní vítězství v národním kole Concertino Praga 2006, nejvyšší ocenění z Letních hudebních kurzů Václava Hudečka v Luhačovicích (2005, 2006) a první cena na Beethovenově Hradci 2009. Největším úspěchem Jana Mráčka je druhá cena v silné konkurenci padesáti účastníků na mezinárodní soutěži Pražského jara v květnu 2010. Stal se tak nejmladším laureátem v historii této významné soutěže. Jan Mráček koncertuje v Čechách i v zahraničí, jeho partnerem u klavíru je Lukáš Klánský. S ním se také představil na recitálu na mezinárodním festivalu Pražské jaro 2011.

NOUZOVSKÝ, Petr - violoncello

Je absolventem konzervatoře v Praze (Jan Páleníček, Jiří Bárta), HAMU v Praze a drážďanské Vysoké hudební školy (Wolfgang Emanuel Schmidt). Ukončil studia na Královské konzervatoři v Madridu (Iagoba Fanló). Své umění si zdokonalil u více než deseti světových violoncellistů na mistrovských kurzech po celém světě (Mstislav Rostropovich, Boris Pergamenschikov, David Geringas, Franz Helmerson ad.). Soukromě studoval u Stanislava Apolína. Již jako student konzervatoře zaznamenal první mezinárodní úspěch ve formě pozvání na Piatigorského seminář do Los Angeles, kam bylo přijato pouze deset violoncellistů z celého světa. Pro velký úspěch byl na tentýž seminář pozván ještě jednou v roce 2006.

Pozvání na mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2005 nastartovalo jeho uměleckou kariéru. Pražskému jaru zůstal věrný i v následujících letech (2007, 2009, 2010). Účastnil se i festivalů v zahraničí (Kammermusik Festival v Bolzanu, Kyoto International Music Festival, Sommer Classics v Německu, Bratislavské hudobné slávnosti, Moritzburg Festival či Svatováclavský hudební festival). Petr Nouzovský je vyhledávaným sólovým hráčem u nás i v zahraničí; hrál na festivalu světoznámého klavíristy Pavla Gililova v Německu či s mnoha orchestry (Chamber Orchestra Kremlin, Plzeňská filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Komorní filharmonie Pardubice, Slovenská filharmonie ad.) pod vedením dirigentů jako jsou Leoš Svárovský, Peter Vronský, Peter Feranec či Mischa Rachlevsky. Díky vítězství v soutěži New Master on Tour 2007 absolvoval sólové koncerty v Rusku (Moskevská konzervatoř, Glinkův sál v Petrohradě), Holandsku (Theater Diligentia v Den Haagu, Concertgebouw v Amsterdamu) a na Slovensku. Z jeho dalších zahraničních aktivit lze jmenovat časté recitály v Japonsku, Španělsku či Polsku. Za doby svého německého studia získal prestižní ocenění "Der Europäische Förderpreis für Musik 2007".

Je také vyhledávaným komorním hráčem. Z jeho komorních partnerů lze uvést Václava Hudečka, Martina Kasíka, Mariána Lapšanského, Gerarda Wysse, Kateřinu Englichovou, Viléma Veverku, Adama Skoumala, Jiřího Vodičku, Jiřího Hlaváče, Martinu Jankovou, Zemlinského kvarteto, Stamicovo kvarteto, či Royal String Quartet. Do roku 2009 natočil nebo se spolupodílel na nahrávání devíti CD pro firmy CUBE Bohemia, Multisonic, Albany Records či Radioservis. Neinterpretuje pouze klasickou hudbu, ale mezi jeho občasné aktivity patří i spolupráce s Martou Kubišovou či Rodem Stewartem. V roce 2005 založil Jihočeský komorní festival (www.jkfestival.cz), jehož je ředitelem. V březnu 2009 se stal předsedou občanského sdružení Fórum mladých (www.forum-mladych.cz), které sdružuje českou interpretační špičku a je pořadatelem festivalu Fórum mladých v Sálu Martinů na HAMU v Praze. V dubnu 2009 byl zvolen členem Umělecké besedy (www.umeleckabeseda.cz).

Hraje na violoncello "Miroslav Komár 2008" a "Jean Baptiste Vuillaume 1835". Je sponzorován nadací Oscar und Vera Ritter Stiftung v Hamburku.

NOVÁČEK, Zdeněk - varhany

Absolvoval JAMU v Brně u prof. A. Veselé a mezinárodní interpretační kurzy u světových varhaníků (F. Peeters, L. Celeghin, G. Litaiz, M. Schneider) v Belgii, Itálii a v Rakousku. Během studia se úspěšně zúčastnil národních i mezinárodních soutěží. Pravidelně vystupuje koncertně doma i v zahraničí (Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Španělsko atd.). Jako varhaník a cembalista spolupracoval řadu let se Státní filharmonií Brno a s Brněnským komorním orchestrem. Pořídil mnoho nahrávek pro náš i zahraniční rozhlas a televizi. Vedle koncertní činnosti působí pedagogicky na konzervatoři a JAMU v Brně.

PÁLENÍČEK, Jan - violoncello

Přední český sólista a komorní hráč, nositel velké rodinné hudební tradice, které vdechnul život jeho otec, klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček, zakladatel Smetanova tria. Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a AMU v Praze u dvou nejlepších pedagogů té doby, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. Komorní hudbu studoval ve třídě prof. Josefa Vlacha - primária Vlachova kvarteta. Setkání s Paulem Tortelierem, světoznámým francouzským violoncellistou, završilo dobu Páleníčkova uměleckého zrání. Účast na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění laureáta (Concertino Praga, Markneukirchen - Německo, Soutěž O. Ševčíka v Písku, Beethovenova soutěž v Hradci u Opavy a další). Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry: např. Symfonický orchestr FOK, SOČR, Janáčkova filharmonie Ostrava, Festivalový orchestr Lugano (Švýcarsko), Sukův komorní orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Monte Carlo, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Bamberští symfonici (SRN), Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, KwaZulu-atal Philharmonic-Durban (JAR), Symfonický orchestr Brasilia a další. Koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Japonska.

Komorní hudba je pro Jana Páleníčka věcí srdce. Je členem Smetanova tria spolu s houslistou Jiřím Vodičkou a klavíristkou Jitkou Čechovou, která je také jeho partnerkou při sólových recitálech. Se Smetanovým triem získal prestižní ocenění DIAPASON D'OR 2006 a BBC MUSIC MAGAZINE AWARDS 2007 (mezinárodní ocenění za nejlepší světovou nahrávku CD). Jako pedagog působil řadu let na konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze. Natočil více než dvě desítky CD pro české i zahraniční gramofonové společnosti, z nichž k vrcholům patří nahrávka Dvořákova Koncertu h moll, Čajkovského Rokokových variací, Beethovenova trojkoncertu a Brahmsova dvojkoncertu. Z komorní oblasti se mezinárodního uznání dostalo nahrávkám díla S. Rachmaninova, J. Brahmse, L. v. Beerthovena a B. Martinů. Je též dramaturgem cyklu festivalů České kulturní slavnosti a zároveň je ředitelem umělecké agentury TRIART Management.

PAULOVÁ, Anna - klarinet

Od šesti let navštěvovala základní uměleckou školu a v jedenácti letech začala hrát na klarinet pod vedením Karla Mezery. V patnácti letech vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Od roku 2009 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové. Od roku 2010 docházela ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Od října 2013 studuje na Akademii múzických umění v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží. Získala dvě první ceny na celostátní soutěži ZUŠ (2006, 2009), 1. cenu na Soutěži konzervatoře Plzeň (2009), 1. cenu na soutěži konzervatoří v Ostravě, 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Marco Fiorindo v Turíně (Itálie, 2009), 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži v Kršku (Slovinsko), 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži v Markneukirchen (Německo), 1. cenu na Mezinárodní soutěži dechových dřevěných nástrojů ve Wroclawi (Polsko, 2010), 2. cenu na soutěži Pro Bohemia v kategorii všech dechových dřevěných nástrojů, 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Giacomo Mensi v Breno (Itálie, 2011), 1. cenu na soutěži Yamaha Stipendium pro dřevěné dechové nástroje (2012) a byla finalistkou soutěže pro mladé hudebníky v Oldenburgu (Německo, 2013). Jako sólistka vystoupila s Pražskou komorní filharmonií, Talichovou komorní filharmonií, Hodonínským symfonickým orchestrem a Polskou komorní filharmonií Sopot. Zúčastnila se klarinetového festivalu v Žirovnici, klarinetových kurzů Ludmily Peterkové, mezinárodní akademie Praha-Vídeň-Budapešt' ISA-Rakousko (Sharon Kam, prof. Jiří Hlaváč), Clarimania 2011-Wroclaw, kurzů na Conservatoire á rayonnement régional de Paris u prof. Francka Ameta, Pražských klarinetových dnů a Summer Campus 2013 Rostock- Německo (prof. Shirley Brill).

JIŘÍ PAZOUR (*1971) - klavír

Uměleckou činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie "Zatmělo se mně slunečko". V roce 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír

Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. "Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě, v Řecku, v Západní Austrálii, v USA, v Kanadě, v Jižní Koreji a v Japonsku. V lednu 2017 natáčel v USA s americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose nové společné CD.

Od roku 2015 spolupracuje s PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení. 

Petrof Piano Trio založil v roce 2009 houslista Wihanova kvarteta Jan Schulmeister. Toto těleso je rezidenčním souborem společnosti Petrof s.r.o. v Hradci Králové a od roku 2011 je současně ve stejné pozici na Mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu na Moravě, kde jeho členové působí jako lektoři.

Od svého vzniku tento komorní soubor vystupuje nejen na pódiích České republiky, ale i v mnoha destinacích evropských ( Anglie, Wales, Francie, Itálie, Španělsko, Slovensko, Turecko).

V současné době má soubor na svém kontě sedm CD ( vydavatelství NIMBUS ALLIANCE a ArcoDiva), která obsahují klavírní tria od období klasického až po kompozice 21.století (Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Lalo, Mendelssohn, Bruch, Brahms, Čajkovskij, Dvořák, Suk, Janáček, Kukal, Rachmaninov, Franck). Jejich dva zvukové nosiče pořízené pro anglickou vydavatelskou společnost Nimbus ( label Nimbus Alliance) byla velmi pozitivně oceněna kritikou v našich i zahraničních odborných časopisech( Hudební rozhledy, The Strad, Classical music, MusicWeb International ad.)

Členové souboru jsou pedagogicky činní na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži .

www.petrofpianotrio.com

POTOCKÁ Kateřina - klavír

Kateřina Potocká se věnuje hře na klavír od svých čtyř let. Základy klavírní hry a četná ocenění na národních a mezinárodních soutěžích získala již na Soukromé základní umělecké škole v Havlíčkově Brodě pod vedením Blanky Skálové.

První ceny si odnesla ze soutěží Karlovarská růžička 2004, 2005 a 2006, Prague junior note 2005, 2008 zároveň s cenou poroty pro nejvýše bodovaného soutěžícího, 2011, a 2012 a z Celostátní soutěže ZUŠ v Praze 2008. 2. ceny získala na mezinárodních soutěžích Amadeus v roce 2008 a 2009, Virtuosi per musica di pianoforte 2010, na Novákově soutěži 2010 a úspěšná byla znovu na soutěži Viertuosi per musica di pianoforte v roce 2011, kde obdržela 3. cenu.

Od roku 2012 pokračovala ve studiu na konzervatoři P. J. Vejvanovského  Kroměříži pod vedením MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. I v této době dosáhla noha úspěchů a ocenění. Patří mezi ně první ceny na soutěži Pro Bohemia - 1. cena a itul absolutního vítěze, cena za provedení skladeb B. Martinů (2014) a vítězství v Mezinárodníklavírní soutěži V. Nováka v Kamenici nad Lipou (2014). Dále 2. cena na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (2015), 2. cena na soutěži "Pianotalents" Miláno, Itálie (2013), 3. ceny na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2012 a 2016) a vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava (Jeunesses musicales 2016) či půlrecitál v Sukově síni Rudolfina jako součást ocenění v soutěži Nadace B. Martinů 2017.

Od října 2018 studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Aleny Vlasákové, se kterou byla v trvalém kontaktu v době studia na ZUŠ i na konzervatoři. Připravuje se na další účast v soutěžích i na koncertech sólových i s orchestrem.

                  RIEDELBAUCH, Jan - flétna

Vystudoval Pražskou konzervatoř a AMU (prof. Petr Brock, František Čech). Zásadní vliv na jeho umělecký růst měly konzultace u největších flétnistů své doby - profesorů Milana Munclingra a Gézy Nováka. Působil jako první flétnista orchestru Národního divadla v Praze a jeho jazzového orchestru, v Dechovém kvintetu 74 a s bratrem Josefem byl zakladatelem Ensemble Martinů. Je členem Pražského dechového kvinteta a s kytaristou Miloslavem Klausem členem Gran Dueta Concertante. Je profesorem hry na flétnu a komorní hry na pražské konzervatoři. V roce 2003 získal za celoživotní umělecký přínos státní francouzskou cenu ("Chevalier dans l´orde des Palmas Académiques", Rytíř řádu akademických palem). Procestoval jako sólista a komorní hráč celou Evropu, Kolumbii, Mexiko, Japonsko a USA a rovněž přednášel na tamních univerzitách (Visconsin, Miami a dalších). Natočil dlouhou řadu hudebních snímků a CD (Supraphon, Triga, Harmonia Mundi France, Český rozhlas).

Rovněž je známá jeho básnická tvorba, která několikrát vyšla tiskem - básnické sbírky a bibliofilie (např. Mateníky v Jestřábově žlutém oku či Bílý hřebec černý pán).

RIEDELBAUCHOVÁ, Veronika - umělecký přednes

Absolvovala obor český jazyk-literatura a hudební výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze a zároveň režii a dramaturgii na DAMU v Praze. Herectví studovala u herečky Národního divadla Jiřiny Steimarové. Vedle recitace v pořadech hudby a poezie, které často i dramaturgicky připravuje, se věnuje též recitaci melodramů. V tomto žánru již získala několik ocenění. Zasedá v místním kole celorepublikové recitační soutěže Pražské vajíčko, vyučuje dramatickou výchovu, dějiny hudby a klavír. Pracuje jako scénáristka a moderátorka redakce vážné hudby Českého rozhlasu.

                  SEDLÁK VIRTUOSI

                  Lucie Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková - housle

                  Martin Sedlák a Lukáš Sedlák - violoncella

Houslistka Lucie Sedláková Hůlová a violoncellista Martin Sedlák spolu hrají od roku 1994 jako České smyčcové duo. Absolvovali mnoho úspěšných vystoupení, a to nejen doma, ale i na festivalech v zahraničí (Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Řecko, Argentina, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Rusko, Mexiko). Lucie i Martin jsou absolventy Konzervatoře v Praze a Hudební fakulty Akademie múzických umění. V době studií se účastnili mnoha mistrovských kurzů a získali i několik ocenění v mezinárodních soutěžích. V roce 1998 získali jako duo 1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v rámci Mezinárodní letní akademie v rakouském Semmeringu. Uskutečnili také několik nahrávek pro Český rozhlas a jejich koncerty byly snímány i zahraničními rozhlasovými stanicemi (např. ÖRF 1, Radio Nuevo León Mexiko aj.). Repertoár souboru zahrnuje dua z doby baroka až po současnost. V roce 2002 vyšlo debutové CD Českého smyčcového dua, pro které interpreti vybrali své oblíbené skladby autorů 20. století (Martinů, Honegger, Ravel). V roce 2019 vychází druhé CD s díly Mozarta, Stamitze, Fialy, Paganiniho, Gliéra, aj.

Oba umělci se věnují jak sólové, tak komorní hudbě. Společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou tvoří klavírní trio Kinsky Trio Prague, a zároveň působí v komorním orchestru Praga Camerata, se kterým vystupují i sólově. Často spolupracují s houslistou Pavlem Hůlou a s varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou. S těmito tělesy i jako sólisté absolvovali již stovky koncertů na pěti kontinentech světa a natočili několik CD. V letech 2000-2004 byli Lucie i Martin členy mezinárodního orchestru "UBS Verbier Festival Orchestra", kde měli možnost pracovat s nejlepšími světovými dirigenty a sólisty. Kromě pravidelného hostování na prestižním festivalu ve švýcarském Verbier s tímto tělesem účinkovali na nejproslulejších pódiích celého světa, jako např. Carnegie Hall v New Yorku, Musikverein Wien, Teatro Colón v Buenos Aires. Spolupracovali také s komorním orchestrem vedeným Maximem Vengerovem.

V poslední době vystupují Lucie a Martin na svých koncertech i se svými dvěma dětmi, které považují hudbu a hraní na nástroje za běžnou součást života. Třináctiletá Magdalena hraje od pěti let na klavír a od šesti let na housle. Je studentkou Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy s hlavním oborem housle. Desetiletý Lukáš hraje od pěti let na violoncello a od osmi let na klavír. V roce 2017 a 2018 získal 1. cenu na Mezinárodní violoncellové soutěži Jana Vychytila a v roce 2017 také 1. cenu v 0. kategorii ústředního kola soutěže ZUŠ a navíc speciální ocenění za mimořádný soutěžní výkon. Spolu se sestrou Magdalenou hrají v rámci ZUŠ Jižní Město také v klavírním triu, s nímž získali v roce 2016 1. cenu v krajském kole soutěže komorních souborů ZUŠ a 1. cenu v soutěži Jižní Město Music. Vystupovali již např. na festivalech Smetanova Litomyšl, Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami a spolu s rodiči absolvovali pod názvem Sedlák Virtuosi i první koncertní turné ve Španělsku.

https://czechstringduo.webnode.cz          YouTube: Czech String Duo

SEKERA, Miroslav - klavír

Patří k výrazným osobnostem naší mladé klavírní generace. Jeho hra se vyznačuje smyslem pro barvu a jedinečností projevu. V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí. Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně i hře na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu "Amadeus" režiséra Miloše Formana. Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u doc. Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999 jako nejúspěšnější student. V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA dvě CD, která vydala nahrávací společnost Albamy recors. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Koncertuje v České republice i v zahraničí.

MgA . Jan Schulmeister - housle, komorní hudba

Houslista Jan Schulmeister, zakládající člen Wihanova kvarteta, se narodil 5. února 1964 v moravském městě Olomouc. Pochází z rodiny s více než stopadesátiletou hudební tradicí. Tato tradice začíná v první polovině 19. století, kdy se jeho prapraděd František Černý (v mládí spolužák a kamarád Antonína Dvořáka ve třídě učitele hudby H. Liehmanna ve Zlonicích) stává C. k. kapelníkem v Olomouci. Jeho strýc, violoncellista Prof. Váša Černý, byl dlouholetým koncertním mistrem České filharmonie a pedagogem na brněnské a pražské Akademii múzických umění. Byl taktéž zakladatelem a pedagogem Janáčkova kvarteta. Otec Jana Schulmeistera byl houslista, profesor na konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži, matka je učitelkou sólového zpěvu.

V roce 1985 absolvoval Jan Schulmeister konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 1989 Akademii múzických umění v Praze. Ve svých 17 letech zakládá smyčcový komorní orchestr kroměřížské konzervatoře a vede ho čtyři roky (1982 - 1985) až do svého odchodu na pražskou AMU. Tam se v roce 1985 stává zakládajícím členem Wihanova kvarteta. Kvartetní hru studuje ve třídě u prof. Antonína Kohouta, violoncellisty Smetanova kvarteta. Studium uzavírá mistrovskou třídou (1990 - 1992) na vysoké hudební škole v Mnichově (prof. Heinz Endress).

S Wihanovým kvartetem v roce 1987 vyhrává soutěž vysokých uměleckých škol na území tehdejšího Československa. V témže roce dostává s kvartetem 2. cenu na celostátní kvartetní soutěži Ludwiga van Beethovena. V roce 1988 vítězí s Wihanovým kvartetem v mezinárodní kvartetní soutěži "Pražské jaro" a v roce1990 si odváží vítězství z mezinárodní soutěže komorních souborů v Trapani na Sicílii. Největšího soutěžního úspěchu dosahuje v roce 1991, kdy s kvartetem dostává nejen první cenu, ale i cenu publika na prestižní mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně (International String Quartet Competition in London). Předsedou poroty byl Lord Yehudi Menuhin a s vítězstvím v této světové soutěži je spojena i následující mezinárodní kariéra Wihanova kvarteta. Posledním místem v soutěžní kariéře se stává Osaka (Osaka chamber music Festa), kde v roce 1996 získává s Wihanovým kvartetem bronzovou medaili.

Jan Schulmeister absolvoval řadu mezinárodních kurzů (Mnichov, Basilej, Paříž, Hannover). Od roku 1992 až do současnosti úzce spolupracuje s prof. Hatto Beyerlem, zakládajícím členem kvartetu Albana Berga.

Schulmeister Jan mladší - klavír

Jan Schulmeister (2006) patří již k šesté generaci hudební rodiny Černých; jeho přímý předek František Černý, zakladatel hudební tradice rodiny, byl zlonickým žákem Antonína Liehmanna a spolužákem Antonína Dvořáka.

Hře na klavír se Jan Schulmeister věnuje od pěti let. Na jeho domovské ZUŠ v Kroměříži, byl žákem Evy Zonové, od září letošního roku začal studovat na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě své maminky Martiny Schulmeisterové.

Od sedmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků - první ceny či absolutní vítězství si

doposud odvezl ze šestnácti prestižních soutěží napříč Evropou. Jen namátkou jemnujme César Franck Piano Competition (Brusel), Piano Talents (Miláno), Virtuosi per musica di pianoforte (Ústí nad Labem), Amadeus (Brno), Broumovská klávesa, Beethovenovy Teplice a další soutěže v Estonsku, Švédsku, Švýcarsku, Španělsku či Itálii. Na mnohých z těchto soutěžích navíc získal ještě řadu dalších speciálních cen. Za jeden z největších úspěchů však Jan považuje dvojitou účast ve finále Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v roce 2020, kdy zde získal čestné uznání 1. stupně spolu s 1. cenou Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) a v roce 2021, kdy prokázal svůj umělecký růst získáním 2. ceny, Ceny publika a Ceny pro nejlepšího českého účastníka. Tato soutěž je tříkolová a je pozoruhodná svým formátem. Je to multioborová soutěž, to znamená, že se mohou přihlásit hráči na různé hudební nástroje. Do soutěže se posílá pouze zvuková nahrávka a dvě různé poroty mají následně nelehký úkol, vybrat z anonymních nahrávek 4 finalisty, kteří se utkají ve finálovém třetím kole již naživo. Teprve tehdy se odtajní identita vybraných finalistů. Po oba roky, kdy soutěž dostala tento nový formát, se vždy přihlásilo téměř 60 kandidátů s celého světa.

Do těchto dní má na svém kontě 16 vítězství na mezinárodních soutěží.

Jan se také účastní mistrovských interpretačních kurzů pod vedením známých českých i zahraničních pedagogů (Alena Vlasáková, Ivan Klánský, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Marian Sobula, Eleonora Tkač, Nikolaj Luganskij, Philippe Raskin).

Ve školním roce 2018/2019 byl stipendistou prestižního programu MenArt, organizovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené; díky tomu vystoupil na festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. V listopadu 2018 byl pozván do koncertní řady Má vlast, pořádané Václavem Hudečkem a přenášené TV Noe. Stal se nejmladším členem sdružení PETROF Art Family, které mu poskytlo možnost natočit již dvě CD.

Jako sólista vystoupil v rámci projektu Malí velcí filharmonici 2019 na čtyřech koncertech spolu s orchestrem složeným z nejlepších žáků ZUŠ Zlínského kraje a členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením Tomáše Netopila a Jiřího Kadavého. Jako absolutní vítěz mezinárodní soutěže Amadeus získal možnost vystoupit s Filharmonií Brno pod taktovkou Dennise Russella Daviese. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR) pod vedením Jiřího Rožně a Vahana Mardirossiana vystoupil v rámci již zmíněných finálovéhých večerů v soutěži Concertino Praga v letech 2020 a 2021v pražské Dvořákově síni Rudolfina. Spolupracuje též s Pražským komorním orchestrem, komorním orchestrem "Barocco sempre giovane", Moravskou filharmonií Olomouc a Severočeskou filharmonií Teplice.

Kromě těchto aktivit pravidelně sólově koncertuje nejen na českých, ale i zahraničních pódiích. Přijal též pozvání na účinkování v rámci významných mezinárodních a národních hudebních festivalů - Chopinův festival Mariánské Lázně, Dvořákova Praha, Pražské jaro, Svátky hudby v Praze, Hudební festival L. van Beethovena v Teplicích či Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

STREJČEK, Alfred - umělecký přednes

Absolvoval JAMU v Brně. Působil v divadle O. Stibora v Olomouci, v Divadle J. Wolkera v Praze, Státním divadle v Brně, v Divadle E. F. Buriana, Divadle Za branou. Hrál v mnoha filmech a televizních inscenacích. Moderuje hudební pořady v České televizi a v Českém rozhlase. Spolupracuje s mnoha hudebními tělesy na uvádění melodramatických děl (Česká filharmonie, FOK, SOČR, Musica Bohemica atd.). Je stálým hostem Lyry Pragensis a Violy. Vystoupil v 26 zemích čtyř kontinentů. Přednáší v latině, angličtině, němčině a španělštině. Za herecké a přednašečské výkony získal řadu ocenění.

Sukovo klavírní kvarteto

Klavírní kvarteto Josefa Suka se za 13 let své existence vypracovalo mezi naše nejlepší komorní soubory. Je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok 2014, koncertuje po celé Evropě a objevilo se i v Japonsku, natáčí nejen pro Supraphon, ale i pro nezávislou italskou produkci Azzurra Music z Verony a vydavatelství Limen music and arts z Milána. Jeho repertoár zahrnuje všechna významná díla od klasicismu až po současné skladatele. Řada z nich, jako třeba Ital Matteo D´Amico nebo Švýcaři Max E. Keller a Jean-Luc Darbellay, z českých skladatelů Jiří Gemrot nebo Marta Jiráčková, své skladby kvartetu přímo věnovali a soubor je uvedl ve světové premiéře. Zakladatelem souboru je houslista Radim Kresta. Na violu hraje Eva Krestová, na violoncello Václav Petr. Klavír je v současné době doménou Pavla Zemena. Všichni působí zároveň jako pedagogové. Václav Petr je koncertním mistrem violoncell České filharmonie, Radim Kresta koncertním mistrem Pražského komorního orchestru. 
Soubor byl dvakrát za sebou (v r.2019 a 2020 ) nominován na prestižní cenu "Classic Prague Awards" v kategorii "Komorní výkon roku".

Sysová Anna - klarinet

Absolvovala svá středoškolská studia na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a Pražské konzervatoři ve třídě docenta Milana Poláka, u kterého nyní pokračuje v bakalářském programu na brněnské JAMU. Během těchto studií se stala laureátkou několika soutěží u nás i v zahraničí (Pro Bohemia, Markneukirchen, Carlino, Wroclaw, Chieri) a sólově vystoupila se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Mezi její největší úspěchy patří Cena Olega Podgorného z Pražského jara 2015 a 1.cena na soutěži Czech Clarinet Art v roce 2014. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů významných českých i zahraničních klarinetistů a vedle sólové hry se věnuje i orchestrální hře jako hostující umělec v mnoha českých orchestrech a jako členka orchestrální akademie ve Filharmonii Brno. Od roku 2015 je stipendistkou Akademie komorní hudby, která spolupracuje s německou Villa Musicou a vzdělává mladé hudebníky v k komorní hře. V roce 2017 i 2018 byla na základě celoevropského konkurzu vybrána jako členka mládežnického Gustav Mahler Jugendorchester. S ním absolvovala turné, jejichž součástí byly koncerty na významných evropských pódiích - Concertgebouw, Elbphilharmonie, La Scala, Konzerthaus Berlin, Musikverein Wien, Semperoper Dresden.

                 ŠPAČKOVÁ, Michaela - fagot

Studuje na Hochschule für Musik ,,Hanns Eisler" v Berlíně ve třídě prof. Volkera Tessmanna, předtím absolvovala studium na Pražské konzervatoři a Hudebním gymnáziu v Praze. Má za sebou mnoho národních a mezinárodních úspěchů: 1. cena na soutěži Carla Marii von Webera, čestné uznání a cena Olega Podgorného ze soutěže Pražské jaro, 2. cena z fagotové soutěže v italském Chieri, 2. cena z dechové soutěže v rakouském Birkfeldu. Byla členkou Orchestrální akademie v České filharmonii a PKF - Prague Philharmonia a mezinárodního mládežnického orchestru EUYO. Spolupracuje s klavíristou Lukášem Klánským, je členkou dívčího fagotového kvarteta Dudlajdá Fagotiky a několika komorních souborů v Berlíně. V jejím repertoáru jsou skladby od baroka až po současnost, mezi nejoblíbenější patří skladby 19. a 20. století. Ráda by představila fagot jako krásný, zajímavý a melodický nástroj, který má mnoho pestrých možností, jak se vyjádřit.

ŠTRAUS, Ivan - housle

Hraje na housle od šesti let. Před přijetím na pražskou konzervatoř vystřídal několik pedagogů, mj. i Karla Šroubka. Pokračoval na HAMU a moskevské konzervatoři již jako aspirant. Jeho činnost je rozsáhlá: sólista, komorní hráč, pedagog, publicista aj. V roce 1968 nastoupil konkursem na HAMU, aby byl odtamtud roku 1975 "odejit". Vrátil se až v roce 1990 a sedm let vykonával funkci proděkana pro zahraniční styky. Nyní učí, je primáriem Sukova kvarteta, prezidentem české ESTA. Je nositelem četných cen na mezinárodních soutěžích (Praha, Paříž, Moskva) a různých dalších ocenění. Je propagátorem hudby 20. století, zejména českých skladatelů. Někteří z nich mu jím premiérované skladby věnovali. Soustavně provádí houslová díla Bohuslava Martinů i o nich přednáší. Vedl mezinárodní třídu na AMU, hraje sólově i v duu s dcerou Michaelou. Je předsedou Nadace B. Martinů, Společnosti Josefa Suka, Sdružení učitelů smyčcových nástrojů (ESTA). Pro své pedagogické zkušenosti je zván na mistrovské kurzy po celém světě (Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko, Francie, USA, Čína, Jižní Korea, Austrálie aj.).

ŠTRAUSOVÁ, Michaela - housle

Od pěti let navštěvovala ZUŠ ve Voršilské ulici (třída Evy Bublové). Zúčastnila se několika soutěží ZUŠ jak v sólové hře na housle, tak v oboru komorní hudba (trio), i v literárně dramatickém oboru (recitace), kde získala první ceny. Studia na konzervatoři (ve třídě prof. Nory Grumlíkové) absolvovala samostatným recitálem a koncertem s orchestrem. Během studia na HAMU (ve třídě svého otce, prof. Ivana Štrause) odehrála řadu koncertů v Čechách i v zahraničí, v přímém přenosu v TV i na koncertě pro Yehudi Menuhina při příležitosti jeho návštěvy v Praze. Pracuje i jako pedagog, nahrála několik rozhlasových snímků a začala pravidelně vystupovat s orchestrem. Uskutečnila premiéru několika českých skladeb, např. 2. houslového koncertu A. Katmeridu, který je jí věnován. Vystupuje sólově s orchestry i v komorních sestavách, zejména v houslovém duu se svým otcem. Jako tajemnice Společnosti skladatele Josefa Suka pořádá a moderuje hudební besedy; věnuje se pedagogické činnosti a přednáší dějiny českého umění na Mezinárodní hudební škole a na International School of Prague. Dlouhodobě se zajímá o psychologii a její vztahy s hudbou. Mezi její koníčky patří literatura turistika a lukostřelba.

               Trio Bel Canto

Repertoár Tria Bel Canta zahrnuje skladby skladatelů z období baroka a klasicizmu / G. F. Händel, J.S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart / Kombinace zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená,, poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku. Vystoupení tria je proto vhodné zejména pro komorní koncerty v menších prostorách / prostředí zámků, kostelů,atd. / Trio Bel Canto vystupuje po celé České republice i v zahraničí / Rakousko, Německo, Slovensko / na koncertech a hudebních festivalech / např. Musiksommer Klaus, Fockenfeld Schlosskonzerte,Hudební léto Trenčianské Teplice atd.

                  Aneta Podracká Bendová - soprán

absolvovala Konzervatoř Brno a hudební vědu na Masarykově univerzitě, ve studiu zpěvu dále pokračuje u H. Kaupové na JAMU. Zúčastnila se pěveckých kurzů s E. Tubb, I. Bittovou, I. Mikeskovou a J. Galatenkem. Participuje na projektech experimentálního jazzu a improvizace. Pravidelně spolupracuje s brněnskými studenty kompozice a skladateli, zejména s P.Z.Novákem, jejichž díla často uvádí v premiéře. Od roku 2014 působí v divadle Radost jako Pamina v Kouzelné flétně ( arr. V. Peška ). Vystupovala s filharmonií Brno, na festivalech zaměřených na soudobou hudbu Forfest v Kroměříži, Setkávání nové hudby plus v Brně, Hudební současnost v Ostravě. V roce 2016 debutovala na NODO světovou premiéru opery pražského skladatele P. Cíglera. Zúčastnila se také Institutu Ostravské dny nové hudby 2017, během kterého provedla českou premiéru části opery Here Be Siren autorky nominované na Pilitzerovu cenu K. Soper.

                   Mariia Mikhailova - flétna

studovala hru na flétnu na hudebním učilišti v Togliatti ( Ruská federace ). Ve studiu dále pokračovala na konzervatoři Sobinova v Saratově. Od roku 2012 působila v symfonickém orchestru ve městě Ryazan. Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů a rovněž se zúčastnila mnoha soutěží ( international competition woodwing instruments v Togliatti atd. ) Hrála v různých hudebních projektech ( např. Mládežnický symfonický orchestr Powolžia, Řeka Talantov ( Petrohrad ), music alp ( Francie ). V současné době studuje na Jamu v Brně a věnuje se koncertní činnosti v různých komorních souborech.

                   Libor Janeček - kytara

Absolvent brněnské konzervatoře. V letech 1992-2008 účinkoval v koncertním duu INSTRUMENTAL TANDEM ( kytara-akordeon ) se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly i dalších jihoamerických skladatelů. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek pro Český rozhlas i rádio Prohlas.( CD s hudbou A.Piazzolly : Tango nuevo - debutové CD v roce 2000, Tango porteňo r. 2006 )V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti a v komorním duu. Byl spoluzakladatelem souboru barokní a klasické hudby TRIO BEL CANTO, které významným způsobem umělecky podporoval na mnoha koncertech v České republice i v zahraničí. Sólisticky působil i s Tišnovským komorním orchestrem. Jeho repertoár zahrnuje především skladby období baroka a klasicizmu, jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů.

TRIO MARTINŮ

Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 1990. V současném složení (Petr Jiříkovský - klavír, Pavel Šafařík - housle a Jaroslav Matějka - violoncello) hraje od roku 1993. Již od počátku svého působení, kdy se na uměleckém růstu souboru významně podílel vůdčí člen světově proslulého Smetanova kvarteta Antonín Kohout, dosahovalo trio řadu úspěchů a získávalo významná ocenění. Mezi tyto úspěchy patří účast v mezinárodní soutěži v italském městě Trapani, třetí cena na mezinárodní soutěži komorních souborů v Heerlenu v Holandsku v roce 1992, a zvláště pak první místo v téže soutěži o tři roky později (1995).

Členové tria v letech 1992 a 1994 absolvovali mistrovské kurzy ve Villecroze ve Francii pod vedením Pražského tria, a v letech 1995 a 1997 pod vedením prof. Sandora Deviche a člena známého Beaux Arts Tria Menahema Presslera kurzy v rámci Orlando festivalu v Kerkrade v Holandsku. V letech 1996-98 studovali všichni tři hráči na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst u prof. Michaela Schnitzlera, člena Haydnova klavírního tria. V roce 1995 byla Triu udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.

Od té doby trio koncertovalo ve většině zemí Evropy (zejména ve Španělsku, Belgii a Holandsku), dále v Japonsku (2005) a v září 2015 v Koreji, kde reprezentovalo Českou republiku na Visegradském kulturním festivalu recitály v Seoulu, Daegu a Busanu. U nás vystupovalo na všech významných festivalech, jako je například Pražské jaro (1999, 2014), Mezinárodní festival komorní hudby v Českém Krumlově (2014), Festival Bohuslava Martinů v Poličce (2014), Mezinárodní festival komorní hudby v Piešťanech (2014), Festival L. van Beethovena v Teplicích (2015), festival Janáčkův Máj v Ostravě (2016), nebo Festival Antonína Dvořáka v Olomouci (květen 2016).

V prosinci 2012 Trio Martinů uvedlo v Obecním domě v Praze společný koncert se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, se kterým zahrálo Trojkoncert L. van Beethovena pod taktovkou čínského dirigenta Muhai Tanga, jenž byl natočen a poté vydán na našem CD.

V roce 2015 Trio Martinů oslavilo svoje 25. výročí, a to zejména recitálem v pražském Rudolfinu a následně v Brně v Besedním domě koncertem v komorní řadě Brněnské filharmonie.

Pro rok 2016 mělo Trio Martinů, kromě koncertů a festivalů u nás naplánováno několik turné do Velké Británie (březen, duben), recitál na Mezinárodním festivalu komorní hudby v Leamington Spa (květen 2016), a v červenci 2016 se vrátilo do Holandska, kde vystoupilo v prestižním cyklu Robeco Summer Nights v amsterodamském Concertgebouw a rovněž v letním cyklu koncertů v kostele Sint-Janskerk v Goudě.

V březnu 2017 Trio Martinů vydalo svoje nejnovější CD se všemi čtyřmi klavírními trii Bohuslava Martinů u německé nahrávací společnosti Musicaphon; a soustředilo se na nazkoušení nových programů pro svoje další turné ve Velké Británii (březen 2017) a Holandsku (leden 2018).

V letošním roce 2018 Trio Martinů uspořádalo několik zahraničních turné, jako bylo v lednu 2018 v Holandsku a v březnu 2018 opět ve Velké Británii, kde mělo úspěch především s českým repertoárem. Nezahálelo ani o prázdninách, kdy v červenci 2018 vystoupilo na Petworth Festivalu v Anglii a rovněž podniklo svoje první turné do USA, kde vystoupilo v Portlandu (Oregon) s programem zaměřeným na oslavu B. Martinů a L. van Beethovena. Zde kromě sólového vystoupení s českým repertoárem uvedlo i Beethovenův "Trojkoncert" s místním festivalovým orchestrem.

V říjnu 2018 bude Trio Martinů reprezentovat Českou republiku v rámci oslav našeho státního svátku na vystoupení v Sofii v Bulharsku; a v listopadu plánuje opět delší turné po Velké Británii, které vyvrcholí koncertem na slavném London Wimbledon Festivalu, věnovaném oslavám Bohuslava Martinů. Zde uvede i méně známý Hobojový kvartet B. Martinů s anglickým hobojistou M. Messiterem.

Všichni tři členové tria jsou vynikajícími sólisty a pravidelně nahrávají pro Český rozhlas. Pavel Šafařík a Jaroslav Matějka působí jako zástupci koncertních mistrů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a Petr Jiříkovský kromě sólového koncertování vyučuje klavír na Pražské konzervatoři.

Trio Nété

České klasické kytarové trio, bylo založeno v roce 2003. Jeho členové se poprvé sešli v souboru "Moravia Guitar Consort", zaměřujícím se na interpretaci renesanční a barokní hudby. Jako trio nyní ovšem hrají především hudbu soudobou. Mistrovské třídy u Alvara Pierriho a Pabla Márqueze byly důležitým povzbuzením v počátcích umělecké činnosti.  V roce 2005 bylo na základě nahrávky vybráno k účasti v závěrečných kolech mezinárodní soutěže komorní hudby v Osace v Japonsku (5th Osaka International Chamber Music Competition & Festa) a v roce 2006 získalo 1. cenu v mezinárodní kytarové soutěži v italské Gorizii (III. Concorso Europeo di Chitarra Classica "Città di Gorizia"). Trio s příznivými ohlasy koncertuje na mezinárodní scéně kytarové i komorní hudby (Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou, Rassegna internazionale di chitarra classica Città di Gorizia, Kytarový festival Mikulov, Momentum Musicum Bratislava, Gitarre Wien - Konzerte Internazionale, Dny soudobé hudby - Praha, Liechtensteiner Gitarrentage LIGITA, Janáčkovy Hukvaldy a další). Trio Nété bylo také již poctěno několika věnováními, přičemž Fauxbourdon Miloše Štědroně a Re- Iva Bláhy jsou s největší pravděpodobností vůbec prvními skladbami předních českých skladatelů - nekytaristů pro kytarové trio.

Ďusi Burmeč začal hrát na kytaru v Otrokovicích. Další hudební vzdělání získal na Konzervatoři v Kroměříži u Josefa Švédy a poté na Akademii múzických uměnív Praze v kytarové třídě doc. Milana Zelenky. V letech 1994 - 1999 působil ve známé instrumentální skupině Jablkoň, se kterou nahrál dvě CD - Machalaj a Písničky. Jako člen hudební skupiny Talant se podílel společně s Hradišťanem na nahrávce dvou CD - O Slunovratu a Mys dobré naděje.

Petra Schwarz Galasová se narodila v Zábřehu na Moravě. Studovala na Janáčkově konzervatoři konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, kde navštěvovala třídu Bohumily Kunzové. V roce 2014 s vyznamenáním zakončila studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě pod vedením prof. Jozefa Zsapky. Aktivně se účastnila mistrovských tříd Pavla Steidla, Štěpána Raka, Krzysztofa Pelecha a dalších. Ve spolupráci s handicapovanými dětmi také vystoupila pro Český rozhlas, Českou televizi, v Národním divadle v Praze a na mnoha koncertech a festivalech. V letech 2013 - 2015 vyučovala na Konzervatoři v Olomouci. Petra Schwarz Galasová nahradila v roce 2013 v sestavě Tria Nété Annu Slezákovou.

Vlastimil Flajšingr se narodil a žije ve Zlíně, kde byl jeho prvním učitelem Jaromír Konečný. Během studia na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Stanislava Juřici se aktivně zúčastnil mistrovských tříd, které vedli Roberto Aussel, Carlo Marchione a další. Kromě zájmu o komorní hudbu se věnuje také pedagogické činnosti. Je předsedou festivalové řady "Kytara Zlín - Mezinárodní koncerty v Atriu".

Vaculová, Kristina - flétna

Je absolventkou brněnské konzervatoře a HF JAMU, kde studovala ve třídách MgA. Boženy Růžičkové a prof. Václava Kunta. Svá studia dále obohatila roční stáží na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti u prof. Zoltána Gyöngyössyho. Absolvovala mistrovské kurzy u Václava Kunta, Davida Formissana, Hansgeorga Schmeissera, Felixe Renngliho, Jánose Bálinta a workshopy např. u Carine Levine, Andráse Adorjána a Roberta Winna. 

Je laureátkou několika národních a mezinárodních soutěží, např. získala 2. cenu v národní soutěži konzervatoří ČR 2000, 1. cenu v mezinárodní soutěži Concertino Praga 2001, 1. cenu na mezinárodním festivalu Anglo Czechoslovak Trust v Londýně 2005 - kategorie dřevěných nástrojů, 1. cena v národní flétnové soutěži " In bona Fidae" v Hlučíně 2007, 2. cenu v mezinárodní flétnové soutěži Friedricha Kuhlau v německém Uelzenu 2009 (kategorie sóĺo flétna), a tamtéž obdržela 1. cenu v kategorii flétnových trií a kvartet v r. 2011. Sólově vystoupila na mezinárodním festivalu Moravský podzim a na mezinárodním festivalu Petera Dvorského. 

Jako sólistka vystoupila s našimi předními orchestry, např. SOČR v Praze, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Janáčkova filharmonie Ostrava, Komorní orchestr Bohuslava Martinů. Od ledna 2012 je členkou Filharmonie Brno.

Valentová Zuzana 

se narodila v Třinci do hudební rodiny. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v klavírní třídě MgA. Hany Kundrátové pokračovala dále ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Mgr. Vladimíry Slávikové. Roku 2013 úspěšně ukončila své magisterské studium v oboru Klavír a Klavírní pedagogika. Během studií se zúčastnila několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů pod vedením např. Jiřího Skovajsy, Jana Jiraského, Aleny Vlasákové, Daniela Buranovského nebo Pascala Rogého. V letech 2009 až 2014 působila jako korepetitor dechové katedry JAMU. Zároveň se od roku 2006 věnovala pedagogické praxi v Třinci, Brně, Ostravě a Lipníku nad Bečvou. V letech 2013 až 2015 vedla v Brně a Ostravě několik přednášek z oblasti Elementární klavírní výuky a Instruktivní literatury. Dnes profesně působí na SZUŠ Tutti Music v Třinci, ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku n. B. a Janáčkově konzervatoři v Ostravě jako pedagog klavírní výuky, povinných klavírů, korepetitor, pedagog Metodiky hlavního oboru a dalších předmětů. Od roku 2018 je také součástí Potestatem Tria, které hraje v obsazení housle (Veronika Pospíšilová), lesní roh (Karel Valenta) a klavír.

VALTOVÁ-KOSINOVÁ, Daniela - varhany, cembalo, klavír

Patří mezi nejvýraznější varhanní osobnosti své generace. Je absolventkou konzervatoře v Pardubicích, kde navštěvovala varhanní třídu doc. Václava Rabase. Ve studiu pokračovala na AMU v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy a studovala také na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u prof. Wolfganga Zerera. V roce 2002 získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně. Aktivně se zúčastnila mistrovských kurzů u J. Laukvika, L. Ghielmiho, B. Foccrouella. Koncertovala v mnoha evropských zemích, v roce 2007 vystoupila spolu se světoznámou anglickou trumpetistkou Alison Balsom na společném recitálu v rámci Pražského jara v Rudolfinu. Od roku 2006 zastává funkci vedoucí klávesových nástrojů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, kde vystupuje zároveň jako sólistka. Dále spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Heroldovým kvartetem a dalšími tělesy. Nejčastěji však vystupuje se svou sestrou, mezzosopranistkou Jarmilou Kosinovou.

Od útlého věku se zabývá též kompozicí. Její skladby zazněly na vlnách rádia WPRB Princeton New Jersey, rádia Mona Lisa Amsterodam, Českého rozhlasu a na četných koncertech doma i v zahraničí. V posledních několika letech překračuje hranice klasické hudby; ve svých písních dává prostor inspiraci jazzem, blues, americkou country a podobnými žánry. V roce 2010 vydala své debutové album MEETING POINT, na kterém s ní spolupracovali významní jazzoví hudebníci.

VEIS, Daniel - violoncello

Absolvent Čajkovského konservatoře v Moskvě je již od konce sedmdesátých let, kdy vyhrál mezinárodní soutěž Pražské jaro ( 1976) , ale především od roku 1978, kdy ve svých 24 letech získal stříbrnou medaili na prestižní soutěži P. I. Čajkovského v Moskvě, uznávanou špičkou mezi českými violoncellisty. Jeho bohatá koncertní činnost ho zavedla na světová pódia ( Royal Albert Hall a Wigmore Hall v Londýně, Avery Fisher Hall i Carnegie Hall v New Yorku, Auditorí de Barcelona, Orchard Hall v Tokiu). Jako vyhledávaný sólista předních orchestrů provedl většinu stěžejní cellové literatury. Ve svých vystoupeních, včetně festivalových, spolupracoval s celou řadou vynikajících dirigentů (V. Neumann, Ch. Mackerras, S. Baudo, L. Pešek, J. Bělohlávek, G. Delogu, Y. P. Tortelier, O. Danon, J. P. Saraste) i dalších umělců (J. Panenka, V. Snítil, M. Tirimo, E. Rosenblith, L. Kavakos, B. Sayevich, A. Levine, V. Lobanov). Nahrává pro různé společnosti (Dvořáka, Brahmse, Schumanna, Mendelssohna- Bartholdyho, Martinů, Saint- Säense, Sommera, Kabeláče, Hanuše, Čajkovského, Šostakoviče).

Jeho repertoár je široký a zahrnuje i řadu soudobých děl, z nichž některá provedl poprvé nebo mu byla přímo věnována. Na festivalu Pražské jaro premiéroval s Českou filharmonií Concerto- Fantasii J. Hanuše. Za nahrávku Sommerova cellového koncertu obdržel cenu vydavatelství Panton. D. Veis byl sólistou České filharmonie, členem klavírního Tria A. Dvořáka a posléze i Pražského tria. Je též uznávaným pedagogem, profesorem violoncellové hry na hudební fakultě AMU, po několik let vedl strunnou katedru. Koncertně je v poslední době více angažován v zahraničí. Pravidelně hostuje v Japonsku, již po čtyři léta působí vždy měsíc na International Musical Arts Institut v Maine, USA, kde koncertuje a vyučuje, od roku 2002 je členem mezinárodního klavírního tria Rosamunde (s britským pianistou M. Tirimem a americkým houslistou B. Sayevichem), s kterým absolvoval řadu koncertů v Británii, Irsku, Německu, Itálii a USA. Vede mistrovské kursy (Rakousko, Německo, Korea) a často zasedá v porotách mezinárodních soutěží.

VEISOVÁ, Helena - klavír

Je absolventkou prof. Jana Panenky na pražské Akademii múzických umění. Možnost dlouhodobého studia, již od svých 14 let, u tohoto světového klavírního virtuosa, vzácného umělce a člověka považuje za největší dar, jakého se jí dostalo. Její profesionální dráha měla přirozený základ v rodinném hudebním prostředí. V šesti letech začala hrát na klavír a ve dvanácti se již objevila po boku svého otce, vynikajícího houslisty prof. Václava Snítila, jako jeho hudební doprovod. Svou častou a úspěšnou soutěžní aktivitu završila 2. cenou v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga 69' v oboru klavírní trio. Od té doby se též datuje spolupráce s jejím tehdejším triovým partnerem a později manželem, špičkovým violoncellistou prof. Danielem Veisem. S oběma umělci hrála H. Veisová příležitostně i klavírní trio a účinkovala s nimi v řadě koncertů jak na domácích podiích, tak i v četných evropských a asijských centrech. Vystupovala v přímých vysíláních českých i zahraničních rozhlasových a televizních stanic a pořídila i četné nahrávky pro rozhlas a na CD. Prestižní hudební časopis The Strad (listopad 1995) v recenzi na nahrávku děl Dvořákových a Martinů ji charakterizuje jako pianistku dokonale ovládající svůj nástroj, s vytříbenou muzikalitou a přímo rafinovaným citem pro neomylnou souhru. Helena Veisová je matkou tří dětí a v současné době též pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU a na Hudebním gymnasiu v Praze.

VOKÁLKOVÁ, Žofie - flétna

V roce 1992 absolvovala pražskou konzervatoř ve třídě prof. Františka Malotína, dále pak studovala ve Francii (prof. Ch. Lardé) a absolvovala mistrovské kurzy u Jamese Galwaye. K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena v mezinárodní soutěži "Concertino Praga", 3. cena v mezinárodní soutěži vítězů evropských soutěží "Pacem in terris" v Německu. V mezinárodní soutěži Pražské jaro získala Cenu hlavního města Prahy. V září roku 2000 získala jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži "Web Concert Hall Competition" v New Yorku. Od roku 1990 byla první flétnistkou a sólistkou orchestru Virtuosi di Praga. Čtyři roky působila jako sólistka-flétnistka Symfonického orchestru FOK. Má za sebou řadu koncertních vystoupení s našimi i zahraničními orchestry (Francie, Německo, Řecko, Španělsko, Rakousko, USA, Japonsko), je častým hostem významných festivalů. V současné době se věnuje sólové a komorní hře. V roce 2009 byla vybrána prestižní americkou agenturou ConcertArtist k exkluzivnímu zastupování v USA. V rámci amerických turné již vystoupila např. v Czech Center v New Yorku a na mnoha festivalech. Od roku 1999 natočila pro holandské vydavatelství HLM několik sólových CD, např. šest koncertů op. 10 Antonia Vivaldiho, CD "Mosaique for golden flute" /HLM/, CD "Mozart in Prague" /HLM/. Z dalších CD lze zmínit Poetická zastavení, B. Martinů Chamber works (Arco Diva) a Klenoty české hudby. V USA vyšlo CD Due Solisti s varhanicí Kathleen Scheide se skladbami současných amerických a českých autorů. Pravidelně vede mistrovské kursy a absolvuje sólová koncertní turné v Evropě, USA a Japonsku. Jako sólistka působí též s novým unikátním orchestrem Queens of classic. Vystupovala také v pořadech ČT Bez limitu, Terra musica, na TV Nova při udílení cen ANNO 2002, v roce 2009 vystoupila při příležitosti předávání cen ministerstva kultury. Objevila se též na obálce prestižního hudebního časopisu Harmonie.

VONÁŠEK, Václav - fagot

Je dvojnásobným laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara a členem České filharmonie, patří k nejtalentovanějším instrumentalistům mladé generace. Hře na fagot se začal věnovat na plzeňské konzervatoři, následovalo studium na HAMU v Praze ve třídě prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla, kde získal v roce 2005 magisterský diplom. Vzdělání si posléze rozšířil o doktorské studium, které zakončil v roce 2011. Za vynikající studijní výsledky mu byla v roce 2005 udělena Cena ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě absolutního vítězství v česko-slovenské soutěži Talent roku 2002 získal roční stipendium na Royal College of Music v Londýně, kde byli jeho pedagogy Andrea de Flammineis a Martin Gatt. Uspěl též v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2002, kde získal 2. cenu a Cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení české soudobé skladby. V roce 2004 získal 1. cenu v soutěži International Double Reed Society v australském Melbourne, stal se rovněž vítězem soutěže v polské Łódźi (2005). Mezi další úspěchy patří 3. cena z Markneukirchen (2006) a 3. cena ze soutěže ARD v Mnichově (2008). Svou účast na soutěžích korunoval vítězstvím v soutěži Pražského jara 2009.

Václav Vonášek je nadšeným propagátorem fagotu jako neprávem opomíjeného sólového nástroje, a to nejen ve skladbách originálních, ale zejména transkribovaných. Od roku 2006 je fagotistou a kontrafagotistou České filharmonie. Jako sólista či komorní hráč často vystupuje na festivalech v Čechách a na Slovensku (Pražské jaro, Janáčkův máj, Concentus Moraviae, Mitte Europa, Stredoeurópsky festival koncertního umenia Žilina aj.). Pravidelně rovněž spolupracuje s českými a slovenskými orchestry (Filharmonie Brno, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie B. Martinů, Capella Istropolitana aj.) a komorními uskupeními (Barocco sempre giovane aj.).

WEIS HOŠKOVÁ, Dominika - violoncello

Začala hrát na violoncello ve čtyřech letech pod vedením svého otce, violoncellisty doc. Jiřího Hoška. Po studiích na pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava Jírovce a soukromých lekcích u prof. M. Sádla pokračovala na HAMU, kde absolvovala magisterské studium ve třídě svého otce doc. J. Hoška v roce 2008. Úspěšně se zúčastnila celé řady violoncellových soutěží u nás i v zahraničí. Úspěšně se účastnila řady violoncellových soutěží: Heranova soutěž v Ústí nad Orlicí (1992, 1996), mezinárodní soutěž v rakouském Lezenu. Na soutěži Prague Junior Note získala v roce 1995 čestné uznání 1. stupně. Na základě anonymní nahrávky se probojovala mezi kandidáty mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 2000 a stala se nejmladší českou účastnicí této soutěže. Nadace ČHF jí ocenila udělením stipendia pro nejúspěšnější studenty v letech 2000 - 2003. Na soutěži Karla Ditterse v roce 2003 byla oceněna jako členka Kvarteta pražské konzervatoře udělením 1. ceny "absolutní vítěz soutěže". Stala se absolutním vítězem soutěžního konkurzu o "stipendium Yamaha" v roce 2004. V roce 2004 se stala členkou nově založeného klavírního tria Ester, s kterým se účastnila soutěže Bohuslava Martinů, kde Trio Ester získalo na 10. ročníku 2. cenu a Cenu za nejlepší provedení díla Bohuslava Martinů. Sólově koncertovala s Filharmonií B. Martinů, Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Virtuosi Pragenses, v mnoha pořadech vystupovala v České televizi. V roce 2007 absolvovala půlroční stáž na konzervatoři v Paříži a kurzy v Izraeli, poté dokončila studium v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. V Jeruzalémě získala dvě absolutní vítězství v mezinárodní všeoborové smyčcové soutěži.             WIHANOVO KVARTETO

Leoš Čepický (1. housle), Jan Schulmeister (2. housle), Jakub Čepický (viola) a Michal Kaňka (violoncello)


MICHAL KAŇKA (1960) je bezpochyby jedním z nejvyhledávanějších violoncellistů v Evropě. Během studií, která zakončil u prof. J. Chuchra na pražské HAMU, se zúčastnil rekordního počtu 32 národních a mezinárodních soutěží. K jeho největším sólovým úspěchům patří laureátství na mezinárodní soutěži P.I.Čajkovského v Moskvě (1982), první cena ze soutěže Pražské Jaro (1983) a vítězství v rozhlasové soutěži ARD v Mnichově (1986). Pravidelně vystupuje s nejvýznamnějšími orchestry, na svém kontě má více než 40 sólových CD a běžně nahrává pro české i zahraniční rozhlasy.Již 32 let je aktivním členem světově uznávaného Pražákova kvarteta a od dubna 2017 je také violoncellistou úspěšného Wihanova kvarteta. Je pedagogicky činný na AMU v Praze a na Pražské konzervatoři. Je předsedou stálé komise mezinárodní soutěže Pražské jaro, členem správní rady Nadace Bohuslava Martinů a od r. 2018 působí v Umělecké radě festivalu Pražské Jaro. Hraje na unikátní moderní nástroj, který zhotovil francouzský mistr houslař Christian Bayon v roce 2006 a užívá francouzský smyčec od Nicole Descloux z roku 2000.


ŽENATÝ, Ivan - housle

Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti.

Houslový virtuos Ivan Ženatý opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy jako je BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchesta Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry jako je Česká filharmonie, FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Velkou pozornost vzbuzují také sólové a komorní projekty Ivana Ženatého (kompletní Bachovy sólové sonáty či Beethovenovy a Brahmsovy sonáty z posledních sezón). Svým mimořádně bohatým repertoárem zahrnujícím přes padesát houslových koncertů oslovuje široké publikum, aniž by na okamžik opustil svět klasické hudby. Kromě samozřejmé technické perfekce bývá oceňován jeho vkus pro styl a podmanivá krása tónu.

Svou profesionální kariéru zahájil Ivan Ženatý účastí ve finále Čajkovského soutěže v Moskvě, po které následoval debut s Českou filharmonií pod vedením Libora Peška, vítězství v soutěži Pražského jara a laureátský titul Mezinárodní tribuny mladých umělců UNESCO. V roce 1990 debutoval Ivan Ženatý v Londýně, 1991 v Berlínské Filharmonii a Concertgebouw v Amsterdamu, 1994 v Tokyu, 1996 v New Yorku a Buenos Aires. Hrál společně s Yehudi Menuhinem, Yo-Yo Ma, Serge Baudo,Valerijem Gergijevem, Andrejem Boreyko, Nevillem Marrinerem a dalšími.

Hudební výraz Ivana Ženatého ovlivnila nejvíce osobní setkání s Nathanem Milsteinem, Ruggierem Riccim a Andre Gertlerem, výraznou změnu v jeho hudebním myšlení inicioval prof. Bezrodnyj na Čajkovského konzervatoři v Moskvě. Největší význam ale měly pro Ivana Ženatého soukromé lekce u Josefa Suka a následná dlouholetá spolupráce vrcholící vystoupeními na Würzburger Mozart-Festspiele, Pražském jaru a kompletní nahrávkou děl W. A. Mozarta.

Gramofonové nahrávky Ivana Ženatého ostatně vzbuzovaly vždy nadšený ohlas u posluchačů i hudebních kritiků. Po celou dobu umělecké činnosti je patrná koncentrace na souborná díla velkých autorů jako jsou Telemann, Bach, Mendelssohn, Schumann, Schulhoff nebo Dvořák a Grieg natočené pro Dorian Recordings v New Yorku. Mimořádný zájem vzbudil nový dvořákovský komplet (www.audite.de) a nahrávka obou houslových koncertů J. B. Foerstera s BBC SO London a jeho šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem (www.supraphon.cz).

Díky newyorské Harmony Foundation hraje Ivan Ženatý na vzácné housle Giuseppe Guarneriho "del Gesu" z roku 1740.

Kromě mistrovských kurzů v Německu, Španělsku, USA a Kanadě Ivan Ženatý od roku 2012 přijal profesuru na prestižním Cleveland Institute of Music.