Dubicko
Program koncertu 18. 9. 2021 v kostele Povýšení sv. Kříže v Dubicku

J. S. Bach - Koncert pro dvoje housle d moll, BVW 1043

A. Dvořák - Klavírní kvintet č.2 A dur, op. 81

A. Dvořák - Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op.96

A. Pärt - Für Alina

J. M. Leclair- Sonáta pro dvoje housle č. 5

Účinkují:

MgA. Ivana Kovalčíková-housle

MgA. Pavel Nikl- viola

MgA. Pavla Marková- klavír

Mgr. František Kolčava-violoncello

Alice Minaříková, DiS - housle

Kryštof Kolčava- housle

Alžběta Kolčavová-housle

Dagmar Hodulíková- housle

Mariana Tůmová- violoncello

Jan Pavelka-viola