Dlouhá Loučka


Listina mladých - Duo CD 4.-6. 10.

Leoš Čepický + Saidl 25.-27. 10.

Martin Kasík + Kristyna Kasíková

Petrof Piano Trio 8., 14.-15. 12.

Wihanovo kvarteto 17.-19. 1.

Matěj a Štěpán Rakovi 22.-23. 2.

Terezie Fialová - Jiří Bárta 23.-26. 4.

Musica dolce vita 22.-24. 5.

celkem 8 koncertů