Dlouhá Loučka


Ivan Ženatý a Igor Ardašev              24.-27. 9.

Terezie Fialová - Jiří Bárta                 27.-28. 11

Petrof piano trio                                  11.-13. 12.

Wihanovo kvarteto                                6.-7. 2.

Musica dolce vita                               20.-21. 2.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová       23.-25. 4..

Listina mladých Adam Klánský            14.-16. 5.

M. Hroch s paní