Dlouhá Loučka


Katarína Ševčíková 3.-5. 9.

Leoš a Alžběta Čepičtí 22.-24. 10.

Listina mladých - Adam Klánský + Ivan Klánský 27.-28. 11.

Petrof Piano Trio 5., 17.-18. 12.

Jiří Pazour 7.-9. 1.

Trio Aperto 25.-27. 3.

Mucha Trio 15.-17. 4.

Terezie Fialová - Jiří Bárta 6.-8. 5.