Dolany


Katarína Ševčíková 3.-5. 9.

Pražské komorní duo a František Novotný 1.-3. 10.

Štěpán a Matěj Rakovi 5.-7. 11.

Listina mladých - Adam Klánský + Ivan Klánský 27.-28. 11.

Petrof Piano Trio 5., 17.-18. 12.

Jiří Pazour 7.-9. 1.

Wihanovo kvarteto 25.-27. 2.

Trio Aperto 25.-27. 3.

Terezie Fialová - Jiří Bárta 8.-5. 5.