Dolany


Ivan Ženatý a Igor Ardašev             24.-27. 9.

Lukáš Klánský                                     3.-4. 10.

Jiří Pazour                                            6.-8. 11.

Musica a tre                                       v jednání

Petrof piano trio                                  11.-13. 12.

Janáčkovo kvarteto                              30. a 31. 1.

Musica dolce vita                                    19.-21. 2.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová            23.-25. 4.

Listina mladých Adam Klánský                14.-16. 5.

celkem 9 koncertů