Svébohov

Katarína Ševčíková 3.-5. 9.

Pražské komorní duo a František Novotný 1.-3. 10.

Štěpán a Matěj Rakovi 26.-28. 11.

Tomáš Mach 10.-12. 12.

Viento Marero Duo 8.-9. 1.

Listina mladých - Adam Klánský + Ivan Klánský 19.-20. 3.