Svébohov

Štěpán a Matěj Rakovi 18.-20. 11.

Petrof Piano Trio 3. a 4. prosinec

Accordeon Accompagnato 15. a 16. duben

Trio bel canto

Martin Hroch

Listina mladých: Slavic trio

Celkem 6 koncertů