Libina


Trio Nété 21.-23. 9.

Listina mladých - Kopicová 26.-28. 10.

Trio bel canto 25. 11.

Petrof piano trio 1.-2.12.; 9.12.; 15.-16.12.

Kateřin Potocká leden - únor

Miroslav Ambroš 12.-14. 4.

Marek Jerie 17.-19. 5.

celkem 7 koncertů