Libina


Ivan Ženatý a Igor Ardašev                    24.-27. 9.

Listina mladých - Slavic trio                     21.-22.11.

Listina mladých - Kateřina Potocká          leden, únor

Wihanovo kvarteto                                      5.-7. 2.

Duo Bohemiabass                                         12.-14. 3.

M. Hroch s paní                                              v jednání