Bohuňovice

Ivan Ženatý - Igor Ardašev 6.-10. 9.

Pražské komorní duo + František Novotný 1.-3. 10.

Leoš a Alžběta Čepičtí 22.-24. 10.

Listina mladých - Adam Klánský + Ivan Klánský 27.-28. 11.

Petrof Piano Trio 5., 17.-18. 12.

Jiří Pazour 7.-9. 1.

Trio Aperto 25.-27. 3.

Mucha Trio 15.-17. 4

Guarneri trio 14.-15. 5.