Bohuňovice

Jan Schulmeister ml.                          4.-5. 9.

Ivan Ženatý a Ardašev                     24.-27. 9.

Lukáš Klánský                                     2.-4. 10.

Jiří Pazour                                            6.-8. 11.

Pražské komorní duo + Fr. Novotný   23.-25. 10.

Petrof piano trio                                  11.-13. 12.

Wihanovo kvarteto                               6.-7. 2.

Musica dolce vita                                20.-21. 2.

Guarneri trio                                         13.-14. 3.

Listina mladých Adam Klánský           14.-16. 5.