Troubelice

Ivan Ženatý a Igor Ardašev 6.-10. 9.

Pražské komorní duo a František Novotný 1.-3. 10.

Leoš a Alžběta Čepičtí 22.-24. 10.

Štěpán a Matěj Rakovi 26.-28. 11.

Petrof Piano Trio 5., 17.-18. 12.

Jiří Pazour 7.-9. 1.

Wihanovo kvarteto 11.-13. 2.

Listina mladých - Adam Klánský + Ivan Klánský 19.-20. 3.

Mucha trio 15.-17. 4.

Terezie Fialová - Jiří Bárta 6.-8. 5.