Hrabová

Ivan Ženatý + Martin Kasík 12.-18. 9.

Leoš Čepický - Saidl 25.-27. 10.

Dechové trio Aperto 23.-24. 11.

Martin a Štěpán Rakovi 30.11.-1.12.

Listina mladých - Slavic trio 3.-5. 4.

Listina mladých - W. Hofbauer