Koncerty podle umělců

Aktuální koncerty:


Jsme opravdu národ Jana Amose Komenského? 

Komponovaný pořad věnovaný jednomu z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů a pedagogů J. A. Komenskému, je především dialogem. Dialogem mezi námi účinkujícími, s J. A. Komenským, s dobou, ve které žil, s hudbou Lenky Kozderkové a doufáme také v dialog s diváky. Je to pořad složený především z myšlenek J. A. Komenského. Pořad, ve kterém si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi, například: Proč poslední biskup Jednoty bratrské nebyl do dneška vyslyšen ve svém volání po víře, která spojuje a nerozděluje? Proč myšlenky J. A. Komenského vyhledáváme i po 400 letech? Proč systém vzdělávání, který J. A. Komenského zaváděl v 17. století, jsme nenaplnili ani ve 21. století? Pátráme po tom, co znamená učení Komenského pro dnešní dobu, čím nás inspiruje a čím nás může obohatit. Komenský by nechtěl, abychom jej pouze obdivovali jako moudrého, jehož moudrost je dnes mnohdy vnímaná s lítostí, protože si myslíme, že nemá žádný význam. Chtěl by však, abychom konali. 

Účinkují Milena Steinmasslová 

František Kreuzmann 

Hudba Lenka Kozderková Šimková - flétna

Pátek 14. 10.

Velká Bystřice 18,00 

Sobota 15. 10.

Dolany 15,00 

Bohuňovice 17,30 

Neděle 16. 10.

Troubelice 10,00 

Medlov 15,00 

Bludov 17,30                      


Janáčkovo kvarteto

neděle 18. 9.: Troubelice 10,00

                        Dolany 14,00Sedlák virtuosi

Sobota 1. října:    Štěpánov 16,00

                              Skrbeň 18,00

Neděle 2. října:   Medlov 16.00

                             Ruda 18.00