Fotogalerie

Zde je prostor pro prezentaci jednotlivých KPH z jejich koncertů. Ideální je zaslat 4 fotografie, text (popis) ke koncertu a jméno autora fotografií. 


Z koncertů v Dubicku:

Zábřežský komorní orchestr diriguje Milan Plodek, sólisté Anna Kolčavová soprán, Kryštof Kolčava housle, průvodní slovo Ladislav Kolčava.. Dubická sokolovna má překvapivě dobrou akustiku .Překvapením byl i společný přípitek, který pro všechny přichystal starosta Václav Hampl, byl milou tečkou za vydařeným koncertem.

Posílám do fotogalerie pár fotek z koncertu studentů a profesorů Konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži. Pro veřejnost hráli v kostele Církve československé husitské v Dubicku. Ale už měli za sebou výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Dubicko, pro ZŠ v Hrabové a tako ve stacionáři Domovinka Charity Zábřeh. 

Toto je to repríza novoročního koncertu v Zábřeze, doplněná o průvodní slovo Ladislava Kolčavy a recitaci paní Julie Suché. Pro nás nejenom radost pořádat, ale zároveň hrát, hrají se mnou i děti Alžběta, Kryštof, Kristýna na housle, Dominik a Šimon na violu a František na violoncello, recituje maminka.....pro představu https://youtu.be/ILSB6HpLpZQ   , kousek z koncertu v Zábřeze.

Již několik let přijíždějí profesoři se svými žáky, aby dopoledne koncertovali na několika základních školách a mateřských školkách, odpoledne pak hrají na koncertě v Dubicku pro veřejnost.Z koncertů v Postřelmově:


Mladí umělci, klavírista Jan Schulmeister ml. a houslista Dan Matějča, nám dopřáli závěrem ledna krásný večer plný zajímavého repertoáru. Hlavně nás zaujala Česká rapsodie Bohuslava Martinů a Béla Bartók a jeho Šest rumunských tanců.  Úžasný výkon byl oceněn pořádným potleskem a hlasitou odezvou diváků, kteří ve větším množství přijeli speciálně na tento koncert z dalekého okolí. 

Zvučná jména k nám přilákala 3.9.2023 do Postřelmova nové fanoušky z okolí. Skvělý program a úžasné výkony umělců přiměly obecenstvo zakončit koncert ve stoje a za velkého potlesku. Oba umělci byli jako vždy velice příjemní a lidští. Je skvělé, že i po letech k nám našli cestu a po světových metropolích nepohrdnou naší vískou.

Krásná obřadní síň OÚ se 31.5.23 proměnila v koncertní sál. V rámci koncertů KPH jsme přivítali milou návštěvu v podobě zábřežského rodáka cembalisty Martina Hrocha, který tam dlouze umělecky působil. Martin nám předvedl svou interpretaci barokní hudby a s vtipem nám přiblížil mimo jiné život italského skladatele G. Paisiella. Dvě špičkové skladby se vůbec netvářily dobově, ale až podezřele moderně. Díky za krásný zážitek.

8. 5. 2022: Májka a rozkvetlá zahrada našeho postřelmovského kulturáku se po době temna stala svědky probuzení kultury. Také naši oblíbení umělci Terezie Fialová a Jiří Bárta neodolali jejím krásám. Hned jsme toho využili a pořídili na památku jarní fotku. 

Postřelmov byl zasažen krásou. Aspoň tak se vyjadřovali diváci po koncertě MUSICA DOLCE VITA. Půvab umělkyň a spojení harfy a flétny a krásného zpěvu...

Koncert uvedl zajímavě náš velký příznivec KPH pan Milan Uhl, který má tu přednost, že většinu umělců zná a může zpestřit jejich vystoupení zajímavým rozhovorem.

Hrachovinová Zdena, KPH Postřelmov


Z koncertů v Leštině:

V naší obci pořádáme koncerty v zasedací místnosti OÚ a od loňského podzimu i v rekonstruované, zateplené svatováclavské kapli. Děti a studenti dobrovolné vstupné neplatí, ale zatím si většina z nich v rodinách zřejmě cestu ke kvalitnímu umění ještě nenašla... 


Koncert mladých, hudebních nadějí přinesl v Leštině dne 30. ledna 2023 všem posluchačům nádherný, nezapomenutelný zážitek. Jan Schulmeister, jun. a Daniel Matejča rozehráli klavírní a houslové skladby srdcem a procítěností, láskou k hudbě i dokonalým souzněním s vděčným, pozorným publikem. Je obdivuhodné, jak ve velmi mladém věku uchvátili svým výkonem každého z nás. Do tajů hudby nás neuvedou stránky učebnic, nýbrž její koncertní, přímý poslech. Škoda, že si tuto skutečnost neuvědomují mnozí rodiče i pedagogové současné mladé generace....

Milé vzpomínky na krásné koncerty v Leštině - houslové duo Čepických a klavírní pohlazení Kateřiny Potocké s houslovým překvapením Zuzany Balkóové.

Novoroční koncert mistra improvizace byl v Leštině 6. ledna 2022 opravdu nádherný. Pan Jiří Pazour dokázal několika pozorným, vděčným posluchačům dodržujícím hygienická protiepidemiologická opatření, jak krásná může být hudba v klavírních proměnách. Na přání publika nechyběla ani tradiční My tři králové jdeme k vám i oblíbená Život je jen náhoda. Kdo se nebál a přišel, nelitoval, bohužel nad dalšími koncerty stále visí otazník... 

Poslední koncert letošního cyklu se v leštinské svatováclavské kapli opravdu vydařil. Mladí umělci Kristina Vocetková a Matouš Pěruška předvedli výkon hodný mistrů Pražského jara. Krásná atmosféra, vynikající výkony provázené milým slovním doprovodem a líbivý program zanechaly v nadšených posluchačích bohatý kulturní zážitek.

Nezapomenutelný Tříkrálový koncert 6. 1. v Leštině - mistrovská MUSICA DOLCE VITA, nádherný zážitek, vhodný výběr skladeb, společný zpěv nejznámější tříkrálové koledy a na rozloučenou milé "Popelčino pohlazení"...Z koncertů v Pňovicích:

Pátečním podvečerem 12. dubna zněly sálkem tóny klavíru a violoncella. Dvě mimořádné osobnosti, které spojuje láska nejen k hudbě - Terezie Fialová a Jiří Bárta, připravily posluchačům úžasný hudební zážitek.

Pozdním odpolednem 17. února 2024 zněla sálkem klavírní tria W. A. Mozarta a A. Dvořáka v podání Petrof Piano Tria (Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister – housle a Kamil Žvak – violoncello). Nadšené publikum se dočkalo i přídavku - Elegie pro klavírní trio Josefa Suka.

V sobotu 27. ledna 2024 praskal sálek ve staré škole doslova ve švech. Mladí vynikající umělci Dan Matejča /housle/ a Jan Schulmeister /klavír/ po roce opět přilákali spoustu posluchačů, kteří jejich brilantní umění ocenili velkým aplausem a odcházeli domů nadmíru spokojeni. Nádherný zážitek. 

V neděli 12. listopadu k nám zavítala studentka prof. Martiny Schulmeisterové, talentovaná klavíristka Viktorie Zapletalová z Nákla. Svojí hrou uchvátila početné publikum, které její vystoupení odměnilo velkým potleskem.

V neděli 22. října se sálkem ve staré škole rozezněly tóny nástroje, který zde zase až tak často neslýcháme. Mladá akordeonistka Jitka Baštová nám předvedla své umění a představila akordeon jako sólový nástroj, ale i netradiční pojetí hry na tento nástroj s hudebním podkresem klavíru, kytary či loutny.

V rámci Svatováclavských hodů 2023 se uskutečnil v kostele sv. Václava hodový koncert s názvem Hudba,která dobyla svět aneb Co Čech, to muzikantv provedení českých hudebnic Tria Moraviensis (Magdalena Maláhousle, Petra Machková-Čadovávioloncello,Ilona Růčkovácembalo) specializujících se na historicky poučenou interpretaci.

V pátek 1. září 2023 zahájil naši 31. koncertní sezónu světoznámý houslový virtuóz Ivan Ženatý spolu s klavíristou Igorem Ardaševem. Zazněly nádherné sonáty Beethovena a Dvořáka a Elegie Otmara Máchy z roku 1982.

Musica dolce vita (D. Demuthová – mezzosoprán, Ž. Vokálková – flétna, Z. Šolcová – harfa) a Lístky do památníku - program plný krásné hudby našich klasiků počínaje F. Škroupem, B. Smetanou či A. Dvořákem k významným skladatelům 20. století doplněný citacemi z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové.

Na vystoupení Slavic tria tvořeného nejúspěšnějšími hudebníky současné mladé generace (Anna Sysová - klarinet, Petr Sedlák - fagot, Barbora Trnčíková- hoboj) jsme si museli díky covidu tři roky počkat. Jejich virtuózní hra nabídla posluchačům další výrazný hudební zážitek, který byl odměněn velkým potleskem.

Smetanovo trio: Jitka Čechová - klavír, Jan Talich - housle, Jan Páleníček - violoncello + hudba J. Haydna, B. Martinů a B. Smetany = krásný hudební zážitek, který posluchači odměnili potleskem vestoje.Z koncertů v Rudě nad Moravou: 


Komorní hudba v proměnách staletí

Hudební program proložený mluveným slovem byl pro posluchače velmi občerstvující.

Tento koncert úžasně pohladil vyprahlou duši posluchače. Program naplněný perličkami ze života našich i světových skladatelů v podání pana Novotného ukázal mistry hudby trochu v jiném světle, a my posluchači jsme si mohli uvědomit, jak skvělé osobnosti česká i světová hudební scéna měla.

Paní Šašinková nám předvedla výjimečnou hru na kontrabas a pan Černý nás potěšil svým zpěvem a hrou na housle. Laskavá slova pana Novotného na závěr nám zase všem pohladila srdce, obohatila ducha a dodala naději a víru v lepší časy.

Už teď se těšíme na další setkání.


Z koncertů ve Velké Bystřici:


Fantasticky sehrané duo Terezie Bártová-Fialová a Jiří Bárta ještě víc prozářilo krásnou druhou májovou neděli. A protože je mariánský měsíc nemohlo v přídavku chybět Gounodovo Ave Maria. Terezko, Jirko děkujeme!

7. listopadu: Po téměř dvou letech skvělí otec a syn Rakovi opět ve Velké Bystřici. Kromě úžasného hudebního zážitku jsme na dálku vzpomněli na pana Alfreda Strejčka a poslali přání k jeho životnímu jubileu a snad i energii do statečného boje s nemocí.

... a všední den se proměnil ve svátek.

Koncertní sezónu 2021 / 22 zahájili naši vynikající interpreti světového formátu: houslista Ivan Ženatý a klavírista Igor Ardašev. 

Po roční covidové pauze se v bystřické galeriizet uskutečnil první a zároveň i poslední koncert sezóny 2020/21. Klavírní virtuoz Lukáš Klánský svou mistrovskou hrou potěšil 2 desítky posluchačů a zároveň pokřtil nový klavír. Vysloužili jsme si jeho obdiv a uznání za tuto skvělou investici do rozvoje a podpory kultury v našem městě.


Z koncertů ve Štěpánově:


Páteční odpoledne měli milovníci komorní hudby možnost užít si nostalgický koncert renomované dvojice umělců, klavíristky Terezie Fialové a violoncellisty Jiřího Bárty. Ve velmi příjemné atmosféře jsme si vyslechli prestižní skladby v rámci oslav Roku české hudby.

Tradičně dáváme příležitost i mladým umělcům našeho regionu. V neděli 10. března 2024 jsme uvítali nadějnou klavíristku Viktorii Zapletalovou z Nákla. Přes svoje mládí již sklízí i úspěchy na mezinárodních soutěžích, naposledy v italském Miláně.

Přesně po týdnu měli Štěpánovští možnost navštívit další koncert. Konal se v místním kině v sobotu 3. 2. a vzácnými a milými hosty byli členové rodinného hudebního klanu pana Ivana Klánského. Na programu byla hudba Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Postupně vystoupili Lukáš Klánský (klavír), Klára Klánská (housle), Daniel Klánský (basbaryton) a na závěr zahráli dva Slovanské tance na klavír Ivan Klánský se synem Lukášem. Následovalo krátké povídání s účinkujícími, které mimo jiné potvrdilo starou pravdu, že lidé nadaní a schopní jsou v jádru také velice skromní. Po krátké přestávce měli návštěvníci akce možnost zhlédnou film České televize Klan Klánských. K celkově mimořádnému zážitku tak také přispělo nejen důstojné prostředí kina, ale především celý organizační tým místní pobočky Kruhu přátel hudby pod vedením Ing. Jindřicha Přidala. Tak snad brzy na shledanou, přátelé! P.S. Máte v kině dobře zásobený bar a nádhernou oponu!          Bětka a Milan Polákovi

Včera (27. ledna 2024) v podvečer se stal Štěpánov kulturním centrem nejen Moravy. Vystoupili zde dva mladí špičkoví hudebníci, Daniel Matejča (housle) a Jan Schulmeister (klavír). Zahráli mimo jiné skladby J. S. Bacha, Alexandra Skrjabina, Bohuslava Martinů a Josefa Suka. Děkujeme za mimořádný zážitek také panu Jindřichu Přidalovi, který vystoupení zorganizoval a uváděl. Jenom škoda, že se nás v koncertním sále ZUŠ Štěpánov nesešlo více. Bětka a Milan Polákovi

Sobotní podvečer 21.10.2023 se koncertním sálem naší ZUŠ nesla hudba harmoniky. Nebyly to však jednoduché lidové písně, ale kvalitní koncertní hudba. Mladá umělkyně Jitka Baštová nám názorně předvedla, jaké jsou technické a umělecké možnosti tohoto univerzálního hudebního nástroje při interpretaci skladeb klasických i moderních autorů. 

Kytarový recitál S neuvěřitelnou vitalitou, nadšením a zápalem pro hudbu ve svých 78! letech nám 29. září  2023 přednesl svůj kytarový recitál světově proslulý umělec, kytarový virtuóz a skladatel, Štěpán Rak. Byl u nás ve Štěpánově již nejméně 15krát a pokaždé velmi rád vzpomíná na své vystoupení v našem pravoslavném kostele.

Tenkrát účinkoval ještě společně s přítelem, skvělým recitátorem a hercem, Alfrédem Strejčkem. Ten je ale bohužel již šest let vážně nemocen, upoután na invalidní vozík. Proto jedna z nejkrásnějších skladeb tohoto večera, kterou věnoval právě jemu, nesla název Znovu. Je to totiž Alfrédovo heslo, převzaté z knih jeho milovaného autora, Jaroslava Foglara. Štěpán Rak tuto skladbu složil na počest přítelovy obdivuhodné statečnosti, s níž bojuje se zlou nemocí jako Don Quijote s větrnými mlýny. Mistrovsky a velmi zvukomalebně tam znázorňuje vzestupy a pády na jeho cestě za zdravím. Skladba byla též natočena na CD pro Český rozhlas Vltava. I přes všechny překážky dodnes oba umělce spojuje silné přátelské pouto a chystají nový projekt s názvem Labyrint světa a ráj srdce, který zazní ve světové premiéře 15. listopadu 2023, a to v soukromém sanatoriu v Prosečnici u Prahy, kde se A. Strejček léčí.

Místo výše jmenovaného recitátora nyní vystupuje Š. Rak se svým synem, rovněž kytaristou a také písničkářem, Janem Matějem Rakem, kterého jsme mohli u nás obdivovat také již několikrát. I když jeho hra zatím nedosahuje otcovy geniality, a protože se vydává trochu jinou hudební cestou, přesto i on nás zaujal perfektní kytarovou technikou a potěšil vlastními hudebními nápady (tříhlasá Ária na psí téma). Bravurně nám předvedl pro kytaru velmi obtížnou skladbu Bedřicha Smetany Jiřinková polka, všeobecně známou jako klavírní dílo.

Jeho hra zaznamenala od minula velký technický i výrazový pokrok, což dokázal i v další slavné klavírní melodii Americká polka, proslavené ve filmu Podraz. Kdo by uvěřil, že slavná píseň v podání Věry Špinarové, známá z filmu Tenkrát na Západě, jde zahrát i na kytaru? Její tklivá melodie v kytarové úpravě a v podání Štěpána Raka nás přesvědčila, že to možné je a že nás dojme stejně silně jako originál.

V závěru koncertu, na počest výročí narození Jaroslava Ježka (25. 9. 1906), zahráli oba umělci společně jeho snad nejslavnější evergreen Život je jen náhoda. Krásný prožitek všech přítomných posluchačů byl odměněn bouřlivým potleskem vestoje a doplněn ještě krátkým přídavkem.

Jitka Přidalová

Koncertní sezóna 2023/24 zahájena Novou koncertní sezónu ve štěpánovském Kruhu přátel hudby zahájily 26. září pěvecké sbory a žákovský orchestr v kostele sv. Barbory.

Smíšený pěvecký sbor Cantabile pod vedením vynikající sbormistryně Ester Pelcové procítěně zazpíval skladby Leoše Janáčka a známou lidovou píseň Což se mě, má milá, hezká zdáš s efektním a svižným zakončením. Ti nejmenší zpěváčci, Pelčata, rovněž svěřenci Ester Pelcové, pak svým úžasným entrée vehnali mnohým přítomným slzy do očí, když sebevědomě napochodovali pouze za zvuků svých bicích nástrojů na pódium před zcela zaplněné auditorium. Přestože měli jen několik málo zkoušek díky novému školnímu roku, předvedli kvalitní a pestrý program. Zazněly tóny hebrejského kánonu, lidové i dětské písně s doprovodem šikovných mladých bubeníků.

Oba naše sbory pak na pódiu vystřídalo Flauto armonico, žákovský orchestr ZUŠ Žerotín z Olomouce se svou uměleckou vedoucí Janou Kropáčkovou. V jeho zajímavém a výborně provedeném repertoáru nás mimo jiné zaujala neobvyklá harfová sekce a skvěle zahrané bicí Ladislava Bilana ml. Závěr večera patřil společnému vystoupení sboru Cantabile a orchestru Flauto armonico pod taktovkou Jany Kropáčkové. Programem koncertu velmi zasvěceně posluchače provázela vedoucí harfového oddělení ZUŠ Žerotín Šárka Bilanová.

Aristokraté komorní hudby – Guarneri trio Prague

I když toto slavné hudební trio ve Štěpánově hrálo již mnohokrát, je to vždy pro naše posluchače velký svátek. Tři špičkoví umělci – Ivan Klánský (klavír), Čeněk Pavlík (housle) a Marek Jerie (violoncello) spolu hrají již od roku 1986. Přesto jejich hra není hudebním soubojem tří vynikajících sólistů, ale příjemně harmonizovaný zvuk klavíru a dvou smyčcových nástrojů z dílny cremonských mistrů Guarneriů. V repertoáru zazněly skladby léty osvědčených autorů klasicismu a novoromantismu.

Koncert zahájila jedna věta z Tria E dur Josefa Haydna, nejstaršího z vídeňských klasiků 18. století. Toto dílo z vrcholného období jeho tvorby je plné svěží melodické invence a dokonale vyvážené formy.

V 18. století začali již skladatelé psát nejen díla "vážná", ale občas chtěli posluchače také pobavit. Proto vznikala i díla se znaky populární hudby, pro něž si skladatelé rádi půjčovali témata například z operet. Nejinak tomu bylo v Triu G dur Ludvíka ven Beethovena, který na kuplet z Mullerova singspielu Sestry z Prahy vytvořil deset obdivuhodných variací.

Johannes Brahms napsal tři klavírní tria, z nichž nejhranější je to první. Vyslechli jsme si 3. větu, pomalou, a 4. větu, která zazněla v rychlém valčíkovém tempu s efektním strhujícím závěrem.

Perfektní výkony všech tří hudebníků byly oceněny vřelým potleskem a poděkováním. Jako bonus nám umělci poskytli krátkou besedu, v níž odpovídali na dotazy posluchačů a také poodhalili zákulisí své bohaté a dlouholeté hudební kariéry. Celý páteční večer probíhal v koncertním sálu budovy ZUŠ v přátelské a uvolněné atmosféře.

Své hudební přátele si přijel vyposlechnout i světoznámý fotograf Jindřich Štreit.

Jitka Přidalová

Nový rok 2023 zahajujeme v příjemné a uvolněné atmosféře koncertem brněnského Janáčkova kvarteta. Jak jinak než skladbou Leoše Janáčka "Mládí" v úpravě pro smyčcové kvarteto, inspirované láskou ke Kamile Stosslové. Následoval krásný ale náročný koncert od Felixe Mendelsohna Bartholdyho. Potěcha na duši všem posluchačům!

Vánoční přání (koncert zpěváků a muzikantů z Mutěnic).

V období adventu nás každoročně obklopuje zvuk koled ze všech stran, až nám to často není příjemné. Slyšíme je v rádiu, v nákupních centrech, v mobilech a jinde. Ovšem vánoční atmosféru nám to moc nenavodí, vnímáme to často jen jako ohranou hudební kulisu.

Avšak jakmile v naší blízkosti živě zazní z mnoha mužských hrdel jednohlasně: "Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám", máme najednou pocit, že se v naší sokolovně zatřásly i tabulky v oknech! A když je pak vystřídají dva jemné dívčí soprány v koledě Ráda bych k Betlému či Já malý přicházím koledovat, náhle zjihneme a okamžitě podlehneme kouzlu Vánoc.

Tak silný zážitek nám v pátek 16. prosince 2022 poskytl Mužský pěvecký sbor Mužáci z Mutěnic se sbormistrem Jožkou Ilčíkem a jeho hostující sólistky, Josefína a Štěpánka Přidalovy. Doprovázel je Komorní orchestr Jana Noska při ZUŠ Hodonín s dirigentem Davidem Herzánem, jehož hráči jsou učitelé této hudební školy. Lidové koledy v podání mužských hlasů střídala sóla obou zpěvaček, skladby malého smyčcového orchestru v dílech autorů M. Jakubíčka, J. V. Stamice, J. Willamse či skladby společné. Velmi pěkně dramaturgicky komponovaný pořad vtipně a příjemně propojovalo průvodní slovo Blanky Přidalové. Sluchový zážitek byl umocněn i zrakovými vjemy, neboť jak Mužáci, tak obě sólistky vystupovali v krojích jižního Slovácka. Duší celého projektu byl sbormistr, dirigent, zpěvák, varhaník, multiinstrumentalista a ředitel hodonínské ZUŠ v jedné osobě, Jožka Ilčík. Jemu, ale i všem ostatním účinkujícím patří náš veliký obdiv, uznání a dík. Většina z Mužáků jsou totiž amatérští hudebníci, kteří po celý rok při svém zaměstnání, a mnohdy po náročné práci ve vinohradech, chodí na zkoušky a pak neváhají a bez nároků na odměnu přijedou do 150 km vzdáleného Štěpánova přijet a zazpívat lidem pro radost a potěšení. Všem jim patří naše obrovské poděkování za krásnou předvánoční náladu, kterou se jim podařilo v nás vyvolat.

Velké poděkování patří také všem místním organizátorům za zapůjčení a přípravu Sokolovny, výborně připravené ozvučení a městu za drobné dárky i dobré pohoštění pro hudebníky. To vše již ostatně kladně zhodnotil starosta města na sociálních sítích bezprostředně po koncertě.

Jitka PřidalováSetkání předsedů KPH ve Skrbeni, kde bylo rozhodnuto o založení tohoto webu: