Leština


Katarína Ševčíková 3.-5. 9.

Leoš a Alžběta Čepičtí 22.-24. 10.

Tomáš Mach 10.-12. 12.

Viento Marero Duo 8.-9. 1.

Wihanovo kvarteto 11.-13. 2.

Listina mladých - Kateřina Potocká v jednání