Leština


Lukáš Klánský                                          3.-4. 10.

Jiří Pazour                                                 6.-8. 11.

Petrof piano trio                                        11.-13. 12.

Listina mladých - Kateřina Potocká        leden, únor

Duo Bohemiabass                                      12.-14.3.

M. Hroch s paní                                          v jednání