Uničov

O KRUHU PŘÁTEL HUDBY

Koncertní provoz je v Uničově starý téměř dvě století. Tradice komorních koncertů je v Uničově jednou z nejstarších. První hudební spolek (Musikalische Verein), jenž se věnoval veřejnému provozování hudby, byl založen roku 1818 a fungoval bezmála deset let. Z dochovaných materiálů vyplývá, že jeho členy a zároveň nadšenými hudebníky byli příslušníci vyšších měšťanských vrstev - starosta Dominik Gillitsch, učitel hudby Josef Fuhrmann či městský trubač Wilhelm Frenzel.
Spolek uzavřel svoji historii roku 1827. Na jeho činnost navázala o dvě desetiletí později čtveřice mužů (učitelé Edmund Kosch, Josef Brixel, Josef Schuster a obchodník Libor Smital), kteří se věnovali tehdy populárnímu čtverozpěvu. K jejich aktivitě se brzy přidružili další hudební amatéři, takže se mohl rozšířit soubor a následně i repertoár. Roku 1855 měl spolek své stanovy a více než padesát členů. Založena byla také městská kapela čítající dvanáct hudebníků, kteří do roku 1921 významným způsobem obohacovali kulturní život města a podporovali svým uměním činnost hudebního spolku. Jeho fungování se definitivně uzavřelo roku 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva a k úplné národnostní proměně Uničova.
Český hudební život se po válce odehrával převážně v rovině amatérského muzicírování (významná byla především práce pěveckého sboru), koncerty byly spíše sporadické. Významným mezníkem se stal rok 1963, v němž především zásluhou několika nadšenců vznikl Klub přátel umění. Ten se později, v roce 1974, transformoval v Kruh přátel hudby, díky jehož fungování se Uničov brzy stal významným centrem moravské hudební kultury. Tato skutečnost byla podtržena roku 1983, kdy došlo k adaptaci kostela Povýšení sv. Kříže na koncertní síň. Během více než třiceti let se na jejím pódiu vystřídali vynikající sólisté i soubory, o nichž lze bez nadsázky hovořit jako o českých hudebních legendách.

"Uničov - dvě století s komorní hudbou"