Velká Bystřice

Kruh přátel hudby ve Velké Bystřici patří do uničovského "rodinného kruhu" díky těsným vztahům s panem Janem Morávkem snad od prvopočátku. Činnost zaštiťovalo dlouhá léta Kulturní středisko v čele s jeho tehdejší ředitelkou paní Jarmilou Možíšovou. Dnes koncerty organizuje Odbor kultury a informací MěÚ Velká Bystřice a město je dotuje ze svého rozpočtu, což považuje za jednu ze služeb svým občanům. Zároveň tak vyjadřuje vděk vynikajícím, mnohdy světoznámým umělcům, kteří jsou i při svém nabitém programu, nezřídka mezi účinkováním doslova po celém světě, ochotni zavítat i na moravský venkov.
Během koncertní sezóny se zpravidla uskuteční 8 až 10 koncertů z dramaturgické nabídky KPH Uničovsko / Olomoucko. Mimo to se ovšem ve Velké Bystřici uskuteční i řada dalších koncertů vážné hudby, které organizuje nejen Odbor kultury a informací, ale i další subjekty, jako např. Římskokatolická církev, Čs. církev husitská, Osvětová beseda či místní pobočka olomoucké ZUŠ "Žerotín".

Koncertní vystoupení se po dlouhá léta konala v prostorách hotelu Zámek - v menších saloncích pro 30 až 50 posluchačů nebo, při očekávaných větších návštěvách, v jeho kongresovém či divadelním sále. Od roku 2011 je v provozu architektonicky velmi dobře vyřešené Západní křídlo zámku s kulturním a informačním centrem a "galeriízet". Zde se může v příznivé symbióze a synergii snoubit výtvarné umění s krásnou hudbou. Toto sepjetí je velmi kladně vnímáno jak návštěvníky, tak vystupujícími umělci. Kromě tohoto prostoru se nejméně dvakrát v roce necháváme pozvat do Husova sboru či římskokatolického kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kde jsme obzvlášť rádi, když mohou zaznít rekonstruované varhany. Pokud by se ovšem varhaník necítil na kostelní chlad, můžeme koncert uspořádat třeba v obřadní síni zámku, kde jsou k dispozici třímanuálové digitální varhany Viscount.

Z vrcholných událostí bystřického KPH můžeme vzpomenout alespoň dvou skvělých vystoupení Pavla Šporcla, každé s návštěvou přes 200 posluchačů. Obrovské oblibě se těší pořady Alfreda Strejčka, ať už s kytarovým virtuosem Štěpánem Rakem či dalšími hudebníky. Vážíme si i toho, že se o koncertování ve Velké Bystřici několikrát zmínil v rozhlasovém nedělním Dobrém jitru. Pochopitelně nesmíme zapomenout na mistry komorní hudby z Guarneri tria Prague, houslového virtuóza Ivana Ženatého či velmi oblíbená, muzikantsky dokonalá a mladistvým elánem prodchnutá vystoupení interpretů z Listiny mladých umělců.

Závěrem malý postesk: i u nás návštěvníků ubývá. Před deseti patnácti lety bývaly návštěvy přes padesát posluchačů, nyní se pohybují mezi 30 a 40. Přesto, že máme v Bystřici co do počtu žáků největší pobočku ZUŠky po Olomouci, na koncert zavítá takový mladý adept múzy Euterpé pouze vzácně. Také olomoučtí milovníci komorní hudby by se k nám do Velké Bystřice mohli vypravit. Je to jen kousek a dostali by, troufám si říci, vrcholný umělecký zážitek za zlomek ceny, než jakou by za obdobné vystoupení zaplatili v krajském městě.

Takže přijďte k nám na koncerty Kruhu přátel hudby. Budete vždy vítáni.

Petr Nakládal, Odbor kultury a informací.