Medlov

Ivan Ženatý a Igor Ardašev                    24.-27. 9.

Pražské komorní duo + Fr. Novotný       23.-25. 10.

Listina mladých - Slavic trio                       21.-22.11.

Janáčkovo kvarteto                                    30.-31. 1.

Kateřina Potocká                                           únor

Duo Bohemiabass                                       12.-14.3.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová                23.-25. 4.

Listina mladých Adam Klánský                     14.-16. 5.

M. Hroch s paní                                             v jednání