Medlov

Ivan Ženatý + Martin Kasík 12.-18. 9.

Leoš Čepický + Saidl 25.-27. 10.

Martin Kasík + Kristyna Kasíková

České smyčcové duo 3.-5. 1.

Leoš Čepický + B. Čepická 14.-16. 2.

Guarneri trio 13.-15. 3.

Pražské komorní duo + Novotný 27.-29. 3.

Listina mladých - Slavic trio 3.-5. 4.

Terezie Fialová - Jiří Bárta 23.-26. 4.

celkem 9 koncertů