Ohlasy

Korespondence s Alfredem Strejčkem z 20. 2. 2020:

Milý pane Strejčku,

Vaši mailovou adresu jsem dostala od p. Lenky Jarošové a tak si dovoluji využít příležitost a jménem všech KPHáků na Uničovsku Vás co nejsrdečněji pozdravit. Věřte, že jsme na Vás nezapomněli - to ani nejde. Přirostl jste nám spolu s p. Rakem k srdci, jste "náš" , a to napořád. Jsme v duchu s Vámi - i díky Vašim CD, které posloucháme, pořadům, které jste namluvil v televizi či ve spojení s p. Rakem, který Vás ve svých pořadech stále někde má. Věříme, že Vás budeme moci zase u nás uvítat a věřte, že to pro nás bude krásná chvíle. Zatím tedy posíláme přání dobra a lásku. Vracíme Vám tak jen to, co jste nám dlouhá léta rozdával plnými hrstmi, a doufáme, že Vám to budeme moci aspoň trochu splatit.

Za všechny zdraví, vzpomíná a jen dobré dny přeje K. Vymětalová

Datum: 20. 2. 2020 12:10:49
Předmět: Re: pozdrav

Vařená paní doktorko,
ani nevíte, jak jste mě potěšila! Vzpomínky mě stále vrací mezi ty krásné lidi na Hané. A věřte, že jakmile to bude jen trochu možné, sám Vás požádám o možnost vystoupení se Štěpánem Rakem či Halinou Františákovou. Zatím jsem stále odkázán na osobní asistenci ale věřím, že se mi brzy podaří návrat do života. Velké díky a srdečný pozdrav Vám i všem těm skvělým posluchačům!
V úctě Alfred Strejček


"Domov můj" - komponovaný pořad ke 100. výročí vzniku republiky

Co může v hudbě lépe vystihnout sté narozeniny našeho státu než oblíbené písničky prvního prezidenta T. G. Masaryka "Teče voda, teče" a "Ach synku, synku"? Navíc, jsou-li zahrány kytarovým mistrem nad mistry, profesorem Štěpánem Rakem v podobě nádherných variací, jaké dokáže vytvořit jenom právě on! Při poslechu známé "České písničky" Karla Hašlera v jeho interpretaci se vám vybaví Hašlerův krutý osud za nacistické okupace, recitace Nezvalových veršů "Sloky o Praze" vám zase evokuje krásy naší stověžaté matičky, jež pro náš národ byla jistou duchovní oporou v těžkých dobách. Neutuchající optimismus v písničkách Jaroslava Ježka připomněly statečnost a odvahu českého lidu v době války ("Ezop a brabenec", "Život je jen náhoda" aj.) Na jejich interpretaci se střídavě podíleli Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak, rovněž vynikající kytarista a písničkář, některé skladby zahráli společně. Program se dotkl také písní trampských, které po roce 1918 neodmyslitelně patřily k atmosféře 1. republiky ("Niagára" aj.).

Nejemotivnějšími momenty celého skvěle dramaturgicky promyšleného programu však byly bezesporu "Fantazie na českou a slovenskou hymnu" a virtuózně zahrané motivy ze Smetanovy symfonické básně "Vltava", po nichž se mnohým posluchačům ve zcela zaplněném kostele zarosily oči.

Vůbec nebylo třeba dlouhých politických projevů (krátké připomenutí událostí vzniku republiky z kroniky obce Moravská Huzová přednesl Vojtěch Kohoutek v úvodu koncertu), neboť hudba ve spojení s působivou květinovou výzdobou, osvětlením gotické klenby v kostele sv. Barbory v barvách trikolory, promluvila za všechny. Oba umělci byli tímto koncertním prostředím i jeho akustikou přímo fascinováni. Také nadšení posluchači vyjadřovali po absolvování koncertu své přání opět se zde setkat při dalších kulturních zážitcích.

Tento neopakovatelný umělecký zážitek v sobotu 16. června velmi důstojně ukončil 19. koncertní sezónu Kruhu přátel hudby ve Štěpánově, organizační složky obce. Těšíme se na své příznivce opět po prázdninách.

Jitka Přidalová


Vánoční hudba z duše

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám." Kdo by neznal tento tradiční popěvek, se kterým nás jako každoročně 6. ledna navštívili malí koledníci, aby nás pozdravili a zároveň vybrali do kasičky na pomoc těm, kteří strádají. V naší obci jsme mohli tuto písničku letos na Tři krále slyšet naživo dokonce dvakrát, podruhé díky koncertu Klubu přátel hudby v kostele sv. Vavřince. Zahráli a zazpívali nám ji členové špičkového komorního souboru Musica Animae a Žesťového kvinteta z jižní Moravy. V jejich společném pásmu hudby zazněly jak české, moravské, anglické aj. koledy a lidové písně, tak také skladby H. Purcela, G. F. Händela, P. J. Vejvanovského, A. Michny z Otradovic a dalších autorů. Ty byly citlivě prokládány mluveným slovem či úryvky z veršů s vánoční tematikou. Kromě žesťů byli vynikající sólistka Dagmar Osičková i další zpěváci doprovázeni také hrou na flétnu a klávesy. Akustika našeho chrámu byla úžasnou kulisou pro důstojné zakončení vánočního času, a přestože bylo chladno, hřálo nás vědomí lidské pospolitosti a krásných společných zážitků.

Mgr. Jitka Přidalová

Adventní koncert

Za okny koncertního sálu se rychle smráká, na adventním věnci plápolají již tři svíce a všichni přítomní se zaposlouchávají do nádherných tónů Concertina ve stylu Antonia Vivaldiho, jehož interpretem je teprve sedmiletý, velmi talentovaný houslista. Poté následuje známá koleda Tichá noc v podání rodinného komorního souboru Kamila Žvaka (violoncello), jeho syna (housle) a o něco starší dcerky (violoncello). Rodinné muzicírování jako z doby 18. století pak střídají další umělci souboru Petrof Piano Tria, které k nám zavítalo již poněkolikáté z Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Soubor tvoří houslista Jan Schulmeister, violoncellista Kamil Žvak a klavíristka Martina Schulmeisterová. Tito špičkoví umělci společně natočili již tři CD a jejich repertoár sahá od klasicismu až po impresionismus, nevyhýbají se však ani současným autorům. V r. 2009 se soubor stal rezidenčním triem společnosti PETROF, renomovaného výrobce klavírů, která ho svou dlouholetou tradicí a kvalitou zaštítila. Členové tria bývají častými hosty domácích i zahraničních pódií, působí ale i pedagogicky na konzervatoři. A od roku 2011 také lektorsky na mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu na Moravě. Jako hosté dále spoluúčinkovali nadějný desetiletý klavírista J. Schulmeister junior, absolutní vítěz letošní mezinárodní klavírní soutěže Mozartiana, a studentky konzervatoře K. Zonová a B. Ponížilová. které svým mladistvým zjevem i brilantními soprány ozdobily vystoupení nástrojových umělců. Jak už to k adventnímu času patří, přenesli nás všichni účinkující ukázkami z děl J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Haydna, J. Massseneta aj. autorů do starých dob, kdy ještě (alespoň v hudbě) vládla pohoda, nádherné melodie, adventní ztišení a společné muzicírování.

Závěr koncertu patřil tradičně krátkému pásmu českých a moravských koled, při nichž se rozezpívali také mnozí z posluchačů, aby pak odcházeli v radostné náladě do svých domovů.

Mgr. Jitka Přidalová 


Koncertní sezona KPH ve Štěpánově zahájena

Dva světově uznávaní a špičkoví interpreti otevřeli u nás v pátek 8. září novou sezonu komorních koncertů. Ivan Ženatý, kterého odborná kritika, posluchači i kolegové označují za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti, a Stanislav Bogunia, jenž proslul jakovynikající klavírista, dirigent, sbormistr a skladatel, nasadili svými výkony hned na počátku sezony opravdu velmi vysokou laťku. Před zcela zaplněným sálem ZUŠ zahráli díla skladatelů epochy novoromantismu, Francouze Césara Francka (Sonátu A Dur pro housle a klavír) a německého autora Maxe Brucha (Skotskou fantazii pro housle a klavír). Z tvorby českého skladatele přelomu 19. a 20. století, Josefa Suka, zaznělo skvěle procítěné Houslové sólo z Pohádky o Radúzovi a Mahuleně. Všichni přítomní téměř bez dechu sledovali proud strhující hudby, výrazově bohaté, místy romanticky citové v kontrastu s pasážemi dramaticky vypjatými. Potleskem vestoje si poté vyžádali ještě dva krátké přídavky: Podzimní píseň P. I. Čajkovského a Španělský tanecManuela de Fally.A tak nám nezbývá, než doufat a těšit se, že si takto vysokou laťku, co do výkonů i návštěvnosti koncertů, udržíme po celou letošní sezonu.                                                                                                             Mgr. Jitka Přidalová

Druhý koncert KPH Štěpánov se uskutečnil v provizorním prostředí odsvěceného kostela sv. Barbory. Ve zcela zaplněném kostele s výbornou akustikou vytvořilo pěvecké sdružení Vocallica výbornou atmosféru ukončenou spontánním potleskem ve stoje. Starosta obce krátce posluchačům sdělil historii a vizi budoucnosti tohoto obecního kulturního místa.