Štěpánov

  Ivan Ženatý a Ardašev                        24.-27. 9.

  Pavel Šporcl                                4. 10.
  Pražské komorní duo + Fr. Novotný                                                 23.-25. 10.
  Jiří Pazour                                 6.-8. 11.
  Musica a tre                           v jednání
  Listina mladých - Slavic trio   21.-22.11.
  Listina mladých - Kateřina Potocká                                                 leden, únor
  Guarneri trio                         13.-14. 3.
  Jitka Čechová - Kristýna Fialová                                                       23.-25. 4.
  Martin Hroch, cembalo, Jana Hrochová, zpěv                   v jednání

  Pěvecký sbor Kantika Litovel v jednání

  Jednotlivé vstupné 70 Kč, senioři  a mládež 40 Kč. 
  Předplatné na celou sezónu = 400 Kč!