Pňovice


Walter Hofbauer se narodil v roce 1994 v Jihlavě. Studiu trubky se začal věnovat v osmi letech pod vedením Evžena Mašáta. Již po dvou letech hry na trubku získal několik 1. ocenění v celostátních soutěžích. Od té doby vynikl v dalších významných celostátních i mezinárodních soutěží, jako například Concertino Praga 2008 - finálová účast, soutěž ZUŠ 2009 - 1. cena, Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně 2009 - absolutní vítězství. V září 2009 nastoupil do třídy profesora Jiřího Jaroňka jako student prvního ročníku Pražské konzervatoře. V témže roce se zúčastnil XXX. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje, kde získal 1. cenu a titul "absolutní vítěz". Ve 3. ročníku Pražské konzervatoře natočil zvukový snímek pro 45. ročník soutěže "Concertino Praga" ve hře na trubku, kde se stal laureátem. Walter Hofbauer je častým hostem významných českých orchestrů - Česká filharmonie, Prague Philharmonia - PKF, Český národní symfonický orchestr aj. Je také vyhledávaným sólistou, spolupracoval i s významnými tělesy jako jsou například Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie České Budějovice, Sukův komorní orchestr. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, jehož je stálým hráčem ve skupině trubek od června 2014, interpretoval Arutjunjanuv koncert pro trubku ve Dvořákově síni Rudolfina. V červnu roku 2015 absolvoval 6. ročník Pražské konzervatoře a od října téhož roku je posluchačem pražské HAMU. Od sezóny 2017/2018 je také stálým hráčem Symfonického orchestru Národního divadla v Praze. Na podzim 2018 se jako host, v roli prvního trumpetisty, při provedení Mahlerovy 2. symfonie "Vzkříšení", účastnil zahajovacího koncertu 123. sezóny České filharmonie pod taktovkou jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova. Walter Hofbauer se také věnuje komorní hře, je jedním z páru zakladatelů žesťového kvinteta Brasstet, s nímž pravidelně vystupují v tuzemsku i zahraničí.Mgr. 

Alice Voborská na klavír začala hrát ve svých 5 letech v Českých Budějovicích ve třídě Magdy Štajnochrové. V roce 1981 získala 1. cenu v celostátní soutěži MŠMT. V témže roce byla přijata na pražskou konzervatoř, nejprve do třídy Zdeňka Kožiny, později Valentiny Kameníkové, u které vystudovala i HAMU. Svá studia zakončila absolventským koncertem s orchestrem, kde hrála klavírní koncert Roberta Schumanna. Již během studií se věnovala intenzivně komorní hře. Mezi její největší úspěchy patří 1. cena v komorní hře ve Vercelli (Itálie). Patří mezi zakládající členy souboru Sebastian trio (flétna, klavír, violoncello), se kterým absolvovala řadu koncertů na našich i zahraničních pódiích. (Mladé pódium Karlovy Vary, koncerty komorního cyklu Spolku pro komorní hudbu při České filharmonii v Rudolfinu 1992, 1998, festival v Baden Badenu, live koncerty v ČR Vltava atd.) S tímto souborem také natočila CD. Během studií byla vyslána jako oficiální korepetitor skupiny violoncellistů na Čajkovského soutěž v Moskvě a Bělehradě. Pravidelně je také zvána jako oficiální korepetitorka pro mezinárodní soutěž Pražského jara. V současné době působí na katedře klavírní spolupráce HAMU v Praze a jako korepetitorka na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy.