Postřelmov


Ivan Ženatý + Martin Kasík 18. 9.

Janáčkovo kvarteto 12. 10.

Kalliope trio 1.-3. 11.

Dechové trio Aperto 23.-24. 11.

Wihanovo kvarteto 17.-19. 1.

Jiří Pazour 7.-8. 3.

Duo Bohemiabass 8.-10. 5.

Listina mladých - W. Hofbauer

celkem 8 koncertů