Postřelmov


Jan Schulmeister ml.                                4.-5. 9.

Pavel Šporcl                                                 4. 10.

Musica a tre                                              v jednání

Terezie Fialová - Jiří Bárta                         27.-28. 11.

Janáčkovo kvarteto                                  30. a 31. 1.

Listina mladých - Kateřina Potocká          leden, únor

Duo Bohemiabass                                       12.-14.3.

Jitka Čechová - Kristýna Fialová                 23.-25.4.

M. Hroch s paní                                             v jednání