Bludov


BLUDOV

Trio Nété 21.-23. 9.

Listina mladých - Urbanová 16.-18.11.

Wihanovo kvarteto 30.-31.3.

Miroslav Ambroš 12.-14. 4.

Smetanovo trio 3.-5.5.

Marek Jerie 17.-19.5.

celkem 6 koncertů