Bludov


BLUDOV

Matěj a Štěpán Rakovi 30. 11.-1. 12.

České smyčcové duo 3.-5. 1.

Wihanovo kvarteto 17.-19. 1.

Pražské komorní duo + Novotný 27.-29. 3.

Listina mladých - Slavic trio 3.-5. 4.

Duo Bohemiabass 8.-10. 5.