Štěpán Rak a Alfred Strejček ve Štěpánově

18.08.2017

Dobrý den pane Přidale.

Musím Vám moc poděkovat za nádherný koncert a zážitek. Tak krásný komponovaný pořad jsem nezažil už dlouho. O uměleckých kvalitách obou propagátorů všichni víme.

Dostala mne však nejen chvíle rozjímání v chrámu, ve které se přiznávám jsem byl poprvé, ale právě nádherná slova a moudra z úst pana Strejčka. Ta byla takovým mistrovství a umem sestavena do sebe, až mne mnohdy zamrazilo nad jejich aktuálností.

Panu Strejčkovi jsem musel říci, že takový zážitek, jaký jsem měl z jeho pořadu, bych přál všem na mnoha mších. Protože mne tento pořad oslovil daleko víc a v duch víry, lásky a naděje, než mnohé mše, které jsem navštívil.

Byla to prostě po všech stránkách hodně duchovní záležitost. Jak je ten život pomíjivý.

Mgr. Jiří Šindler, CFCI, starosta obce Štěpánov

Správně vidíme jen srdcem

To bylo motto prvomájového koncertu tří umělců - herce a recitátora Alfréda Strejčka, klavíristky Elišky Novotné a houslistky Haliny Františákové, kteří vystoupili v sále štěpánovské ZUŠ. Jejich vystoupení bylo symbolické hned v několika směrech - připomnělo nám řadu významných výročí, zejména 700 let od narození krále Karla IV. a 400 let od smrti dramatika W. Shakespeara. Avšak dramaturgie programu nenásilné propojila ještě díla několika dalších letošních jubilantů. Z jejich citátů a úvah rezonovala v srdcích posluchačů vždy myšlenka nejzásadnější: nade vše v životě lidském je důležitá láska, a to ve všech svých podobách, ať už jako láska k vlasti, k rodině nebo k bližnímu. Velkým zážitkem bylo čtení z dopisu Alberta Einsteina jeho dceři, který se dotýkal nejen minulosti, ale i budoucnosti. Mluvené slovo Mistra A. Strejčka, pronášené jeho nezaměnitelným sametovým hlasem, bylo střídáno procítěnými hudebními vstupy houslí a klavíru z děl H. Purcella, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a A. Dvořáka. Plynulý tok této výjimečné podívané byl oceněn nadšenými posluchači ve zcela zaplněném sále potleskem vestoje a vděční umělci za něj přidali ještě "třešničku na dortu" v podobě nám všem známé básně Cestička k domovu od K. V. Raise a slavné Humoresky A. Dvořáka, která tyto nezapomenutelné chvíle završila. Všem třem umělcům patří náš velký obdiv a dík za krásný zážitek, jímž nás obdařili.

Za KPH Štěpánov  Mgr. Jitka Přidalová