Jubilejní 200. koncert ve Štěpánově

30.08.2017

Jubilejní koncert Kruhu přátel hudby (KPH)

Vánoční koncert, který se konal 28. 12. 2016 v kostele sv. Vavřince, byl výjimečný především v tom, že byl v pořadí již dvoustý, jak přítomné posluchače hned v úvodu upozornil Ján Garláthy, jeden z účinkujících umělců a zároveň moderátor jejich vystoupení.

Prvopočátek našeho KPH se datuje do roku 1999, kdy z iniciativy PhDr. Květoslavy Folprechtové a JUDr. Jiřího Kráčmara a za podpory starostky Ing. Vladimíry Šedivé schválila rada obce zřízení kruhu přátel hudby jako organizační složky obce. První předsedkyní KPH se tehdy stala paní dr. K. Folprechtová a v roce 2005 převzal jeho vedení, na nátlak tehdejšího starosty obce, současný předseda, Ing. J. Přidal.

Za dobu více než 17 let trvání KPH měli posluchači ze Štěpánova a okolí možnost slyšet, zblízka vidět a mnohdy si i pohovořit s velikány z řad českých i zahraničních sólistů i hudebních těles. Namátkou nám své vynikající umění předvedli: světoznámý kytarista Štěpán Rak spolu s jedním z nejlepších českých recitátorů Alfredem Strejčkem, houslový virtuos Ivan Ženatý i jeho mladší současník Pavel Šporcl, Smetanovo trio, Wihanovo kvarteto, klavírní virtuos Ivan Klánský, vynikající klarinetista Jiří Hlaváč, sólisté Moravského divadla Olomouc a další vynikající pěvci. Nezapomenutelné zážitky nám připravila pěvecká tělesa Ostravských učitelek, špičkový dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk a zejména nejlepší pěvecký sbor České republiky, Český filharmonický sbor pod vedením Petra Fialy. Těch sólistů a souborů, kteří ve Štěpánově koncertovali, bylo doposud více jak 110. Prostor dostali i mladí, začínající umělci, včetně žáků a učitelů zdejší pobočky Základní umělecké školy Žerotín. Jedním z nich byl i Ján Garláthy, rodák z Liboše, který spolu se svými kolegy z ostravského dechového Theatre Brass Quintetu a s vynikající sopranistkou Simonou Mrázovou vystoupil i na tomto večeru.

Chrámové prostory rozezněla hudba barokních a klasických skladatelů (G. F. Händel, A. V. Michna, W. A. Mozart, aj.) Slavnostní atmosféru poté umocnilo předání květinových darů a ocenění doktorce Folprechtové a inženýrce Šedivé z rukou starosty Mgr. Jiřího Šindlera. V radostné a uvolněné atmosféře pak připojili své hlasy k sólistce i dechovému kvintetu také přítomní posluchači, aby tradičně završili vánoční koncert zpěvem několika českých lidových koled.

Závěrem bych chtěla jménem všech věrných ctitelů komorní hudby ve Štěpánově poděkovat oběma předsedům KPH za dlouholetou obětavou práci v roli organizátorů hudebních setkání. Popřejme tedy našemu KPH, aby i nadále rozdával krásu a radost nejen svým věrným, ale aby přilákal i nové milovníky hudby ze Štěpánova i z okolí. Vždyť hudba a s ní spojené prožitky opravdu sbližují nejen jednotlivce, ale jak víme i celé národy!

Mgr. J. Přidalová